Vážení rodiče a milí žáci, 

dle nařízení vlády se od 25.1. 2021 může v ZUŠ vyučovat pouze distančně, a to do doby, než se epidemiologická situace zlepší.

Veškerá výuka probíhá na dálku, a to dle domluvy s pedagogem. Buď synchronně (tj. „naživo“ – žák i učitel se ve vzdělávacím virtuálním prostoru zabývají učením ve stejný čas, což umožňuje okamžitou zpětnou vazbu a vzájemný kontakt) či asynchronně (prostřednictvím zasílání videí, zvukových záznamů, zadání, reflexí… – to umožňuje učit se vlastním tempem, podporuje to individuální způsob učení, objevování, tvorby). Možná je i kombinace obou variant.

Cítíte-li, že byste chtěli současný styl výuky pozměnit, domluvte se se svým učitelem, určitě Vám rád vyjde vstříc.

 

                                                             vedení školy

Milí žáci a rodiče, 
 
distanční, domácí, výuka běží nadále (dle domluvy s Vaším pedagogem) – i ve dnech od 11. 1. 2021, jakmile se situace změní, budeme Vás ihned informovat.
 
Žákům, kteří mají hudební nauku, připomínám, že každý týden najdou na našich stránkách (v sekci Domácí úkoly a cvičení) nově zadanou práci či inspiraci od svého učitele.
 
Moc oceňujeme, jakým způsobem zvládáte výuku na dálku, jak doma pracujete a že rodiče mladších žáků svým dětem s výukou v ZUŠ velmi pomáhají.
 
Všichni naši učitelé se velice snaží, abyste i za téhle situace mohli rozvíjet své schopnosti, získávat další rozhled, pečlivě chystají zadávanou práci i online výuku.
 
Zůstaňme si i nadále věrní, přeju Vám hezké, zdravé dny,   
 
                                                                                       Anna Pokorná, ředitelka školy