U vánočního stromečku, jenž se v Aši poprvé svátečně rozsvítil 27.11. v 19 hodin, nechybělo ani slavnostní vystoupení žáků naší ZUŠ, mezi něž patřila např. Linda Lidman a hoši hrající na žesťové nástroje pod vedením M. Jelínka, pěvecký sbor zpívající s L. Schwalbovou doprovázený P. Lavrinčíkem a M. Jelínkem, živý Betlém procházející davem, jejž připravila P. Hošková, a také andělé, kteří se zjevili  v potemnělých oknech okolo Poštovního náměstí a kteří na místo přilétli s A. Pokornou.

Jsme rádi, že můžeme místním obyvatelům zprostředkovat milé zážitky v jinak poněkud uchvátaném předvánočním čase. A jsme rádi, že můžeme, i např. prostřednictvím realizovaného výtvarného návrhu výzdoby místní knihobudky autorky Alenky Rejskové, žákyně V.R.Němejcové a oboru Výtvarné tvorby, pomáhat oživit a zkrášlit naše město. A. Rejsková a spolu s ní V. Ivančovová, A. Syrovátková, K. Nguyenová, K. Močková, B. Hlavicová a T. Němejcová, jejichž návrhy postoupily do užšího výběru, byly u rozsvěceného stromečku oceněny ašským starostou, Mgr. D. Blažkem. Jejich díla budou vystavena ke zhlédnut&iacu te; v místní knihovně.

Děkuji všem učitelům a žákům, kteří se spolupodíleli na akci Adventní setkání Aš- Selb, a těmto, ale samozřejmě i všem ostatním dětem navštěvujícím naši školu, jejich rodičům, prarodičům a praprarodičům přeji krásný a klidný Advent.

Anna Pokorná

andele

Podzimní projekt ZUŠ Filmová hudba – srdeční záležitost

 

V pondělí, 21.11. a v úterý, 22.11.2016 se v ašské LaRitmě odehrála akce místní ZUŠ „Filmová hudba – srdeční záležitost“. Zúčastnilo se jí přes 120 žákůnaší školy, a to ze všech zde vyučovaných oborů. Cílem tohoto každoročně se odehrávajícího podzimního projektu je propojení všech umělecké oborů. Na základě naprosté tvůrčí svobody prostřednictvím spolupráce učitelů hudebníků, výtvarníků, divadelníků a tanečníků i letos vznikla nádherná vystoupení jednotlivců i nejrůznějších seskupení, divákům a posluchačům jsme tak mohli zprostředkovat nebývalé zážitky.

Děkuji všem zúčastněným žákům naší školy a samozřejmě též jejich pedagogům, neboť jejich úsilí a snaha o to, aby akce byla pestrá, jímavá i zajímavá, byly obrovské a  ašské obecenstvo to velmi ocenilo. „Filmovou hudbu- srdeční záležitost“ zhlédlo přes 150 žáků 5. ročníků místních základních školy a cca 340 diváků, kteří na akci přišli v odpoledních a večerních hodinách.

 

Anna Pokorná, ředitelka školy 🙂

Festival tvorby základních uměleckých škol našeho kraje, který se konal 14. – 16.listopadu 2016 v Karlových Varech byl zakončen přehlídkou hudebního oboru. Koncert, na kterém vystoupili sólisté, komorní soubory, ale i sbor a orchestr složený ze žáků zušek, se konal v nádherném prostředí Karlovarského divadla. Závěrem nejen všem účinkujícím, ale i pedagogům a ředitelům škol, poděkovala předsedkyně Krajské umělecké rady PhDr. Ilona Juhásová. Naši školu reprezentovali žáci pěveckého oddělení Natálie Hagarová a Dominik Oravec pod vedením Lucie Schwalbové Dis. a MgA. Jarmily Rezkové za klavírní spolupráce Mgr. Jaroslavy Rekové.

Jarmila Rezková

 

prehlidka-zus-2016

zus-panel-006                    zus-panel-007

 

Žáci výtvarného oboru při Základní umělecké škole Roberta Schumanna Aš  se zúčastnili, jako již tradičně, Festivalu tvorby základních uměleckých škol, který se koná každé tři roky v Karlových Varech. Pod pedagogickým vedením MgA. Jiřího Broučka (multimediální tvorba) a Mgr. Věry Rozálie Němejcové (výtvarná tvroba) zhotovili mladí výtvarníci panel se svými výtvory, který je umístěn spolu s díly ostatních zušek z celého kraje  ve vstupní hale budovy A Krajského úřadu Karlovy Vary. Výstava potrvá do konce listopadu 2016. Navštívíte-li naše krajské město, určitě si tuto výstavu nenechte ujít.
„Zuškoví“ výtvarníci se hned na začátku podzimu také pokusili vypořádat s žádostí p. místostarosty o vytvoření návrhů na nově budovanou knihobudku, jež bude stát na Masarykově náměstí. Soutěže se zúčastnilo přes 40 žáků pod vedením Mgr. Věry Rozálie Němejcové a MgA. Jiřího Broučka (jehož žáci také v nedávné době  vytvářeli návrhy na pohledy Obce Krásná). Výtvarná komise vybrala do užšího kola 7 námětů (jejich autorky byly: Beata Hlavicová, Kateřina Močková, Kateřina Nguyenová, Anna Syrovátková, Viktorie Ivančovová, Alena Rejsková, Tereza Němejcová). Žákyně oboru výtvarná tvorba své návrhy ještě rozpracují podle konkrétních rozměrů budky a pak již bude vybrán vítězný návrh, jenž bude vytištěn na samolepicí folie, jimiž bude knihobudka polepena.
=
Věra Němejcová

 

Oznamuji, že dne 18. 11. 2016 jsem na Základní umělecké škole R.Schumanna Aš využila možnosti vyplývající z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb.,

a vyhlásila ředitelské volno pro všechny žáky školy.

V Aši dne 31. 10. 2016 Mgr. MgA. Anna Pokorná

ředitelka školy