Z mezinárodní kytarové soutěže „PRAGuitarra Clásica“ 2018, která se konala ve dnech 13.-15. dubna 2018,  si mladý kytarista Celmeg Batmunkh odnáší spoustu nových zkušeností. Zde nejsou žádní vítězové ani poražení, ale pouze vítězové, neboť tím, že se tito mladí kytaristé rozhodli pro aktivní účast, už zvítězili sami nad sebou – a to je vítězství nejcennější. Celmeg měl v Praze možnost vyzkoušet si i hru na mistrovské nástroje z dílny kytaráře Jana Schneidera ml.
                                                                                                                              Andrea Kraftová
         

Ve čtvrtek 1. 3. 2018 v koncertním sále AKS proběhl 47. ročník okrskové kolo v recitační soutěži, pořadatelem opět byl MěDDM Sluníčko Aš. Zúčastnilo se celkem 87 recitátorů ze základních škol: Kamenná, Hlávkova, Okružní dále Gymnázia Aš a ZUŠ Aš. Soutěžilo se v 5 kategoriích od 1. do 9. třídy. Do okresního kola bylo vybráno 5 žáků z každé kategorie (0, I., II., III., IV.). Recitátory pečlivě hodnotila přihlížející porota, složená ze tří členů: Mgr. Eva Navrátilová, Václav Šindelář a David Beneš. Celou akcí provázel David Nushart. Tímto děkuji všem jmenovaným, recitátorům a ostatním zúčastněným.


 

0. Kategorie (1. třída)

 

1) Elisabeth Zahradníková/ZŠ Hlávkova,

2) Ema Šrámková/ZŠ Hlávkova,

3) Kateřina Blažková/ZUŠ Aš,

4) David Rudolf/ ZŠ Kamenná,

5) Tereza Hartlová/ Základní škola Okružní Aš

 

 


1. Kategorie (2. – 3. třída)

1) Adéla Žibrická/ZŠ Hlávkova,

2) Matyáš Nesvarba/ ZŠ Hlávkova,

3) Antonín Žibrický/ZŠ Okružní,

4) Eliška Borovcová/ ZŠ Kamenná,

5) Matyáš Nushart/ ZŠ Kamenná


 

2. Kategorie (4. – 5. třída)

1) Jan Žibrický/ZUŠ Aš,

2) Matěj Brabec/ ZŠ Hlávkova,

3) Anna Kupečková/ZUŠ Aš,

4) Linda Bucharová/ZUŠ Aš,

5) Kateřina Hostková/ ZŠ Hlávkova


 

3. Kategorie (6. – 7. třída)

1) Nikola Michálková/ ZŠ Hlávkova, ZUŠ Aš

2) Lucie Kašparová/Gymnázium Aš

3) Anna Plichtová/ZUŠ Aš

4) Veronika Jeníčková/ZUŠ Aš

5) Kateřina Blašková/ ZŠ Kamenná


 

Okresní kolo v Mariánských Lázních

 

 

 

Již podruhé se na padesát žáků naší školy zúčastnilo koncertu Karlovarského symfonického orchestru s dopravou dotovanou Karlovarským krajem. Téma bylo tentokrát „Letem světem“. A tak jsme se z Čech za poslechu Slovanského tance A. Dvořáka vydali přes Austrálii do Ameriky. Zde jsme „vypomohli“ hráčům orchestru zvukomalebně dotvořit cval Apačských mustangů. V Evropě jsme navštívili chladný sever a ohřáli se ve středomoří při španělském flamengu. V Africe k nám napochodoval Lev a své putování jsme zakončili v Asii. Všem se nám koncert líbil a těšíme se, co nového pro své malé posluchače KSO přichystá v příštím roce.

Jarmila Rezková

Karlovarský skřivánek 2018.

Letošní ročník pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek byl završen. V celostátním kole v kategorii C1 se slétlo na třicet skřivánků. Mezi nimi i dvě žákyně naší zušky, Natálie Hagarová a Alena Jelínková. Na medailové pozice sice nedosáhly, ale za jejich výkony se rozhodně nemusíme stydět. Dokázaly, že v národním kole se musí s pěvci z Aše počítat. Děkujeme za reprezentaci.

 

Jarmila Rezková

Těsně v předvelikonočním čase se žáci naší školy zúčastnili krajského kola soutěže Základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje. Soutěž probíhala na půdě Základní umělecké školy v Sokolově, kde Jiří Jakoubek (ze třídy p. uč.  Kukučky) předvedl svou skladbu „Tanec“ od W. A. Mozarta. Svou hrou si ve své kategorii vybojoval krásné 2. místo za klavírní spolupráce paní učitelky Natalie Temerové. Gratulujeme!

Vojtěch Kukučka

IMG_3914

Po výhře v okresním kole v Mariánských Lázní jsme se s Janem Kočárníkem 23. března vypravili soutěžit do krajského kola soutěže ve hře na žesťové dechové nástroje, které se konalo v Sokolově. Do soutěže jsme měli připraveny dvě skladby. První byla od Giuseppe Verdiho Píseň otroků. Tento přednes na baryton zní velice dobře a Honza ho s grácií zahrál. Ve druhé soutěžní skladbě s názvem Jamajský tradicional – Banana Song, se začal Honza po pódiu, kromě hraní, také pohupovat a procházet a zaujal porotu svou bezprostředností. Bylo z toho nakonec první místo. Spokojeni s naším výsledkem jsme se vraceli zpět do Aše.
                                                                                                                                                                          Milan Jelínek
IMG_20180323_171139

Oba ašští vítězové okresního kola soutěže ZUŠ, klarinetista Vojtěch Čižmár (p.uč.Hrdina) a flétnista Antonín Žoha (p.uč.Cretan), se představili ve středu 21.3.v kole krajském. To se konalo v ZUŠ J. Jindřicha v Chebu a konkurence z celého KV kraje byla skutečně silná. O početnosti soutěžících svědčí i to, že se soutěž konala paralelně ve dvou sálech a s dvěma porotami. Zobcové a příčné flétny měly svoji porotu, klarinety se saxofony taktéž. Soutěž byla celodenní a toto klání bylo skutečně náročné pro všechny zúčastněné. Tréma byla znát téměř u všech soutěžících – o to více je třeba vyzdvihnout kvalitní výkony a umístění. To se oběma chlapcům z Aše podařilo: Vojta Čižmár obsadil ve své kategorii 3. místo, Toník Žoha dosáhl dokonce na „stříbrné“ umístění, čili krásné 2. místo v kraji! Velké poděkování patří i oběma korepetitorkám: J.Rekové a O.Fernandez za skvělou klavírní podporu!

Kamila Cretan

20180321_164214_resized

Na slavnostním zahájení (6. 4. 2018, 18.00) tohoto česko-německého filmového festivalu vystoupí naši hudební borci: Dominik Oravec, Matěj Pokorný, Barbora Němejcová, Pavlík Tran, Jaroslava Reková.

 

                                                                                                  Přijďte a nechte se unášet filmovými vlnami 

plakát film. festival