Spolek Karel Ašler ve spolupráci se ZUš R. Schumanna pořádá Běh pro Afriku s Člověkem v tísni. Zapojit se může te i Vy, 2.-3. listopadu 2018 v rámci festivalu Divadelní dušičky. 
Děti/studenti/dospělí mají svého sponzora, který jim dá částku za uběhnutá kolečka. Tyto peníze pak Karel Ašler vloží na projekt Postavme školu v Africe – v rámci něhož se staví škola a knihovna v Etiopii. V případě zájmu se hlašte na email Pavly Hoškové: bugina_cz@seznam.cz, nebo Anny Pokorné: zusas@centrum.cz


Aš jde až za hranice svého kraje – ve čtvrtek 20. září ráno se v nové budově Základní umělecké školy Aš sešlo mnoho hudebníků a tanečnic. Nebylo to jen tak – dudácký soubor Schumák, bicí soubor – Schumann drums band a taneční soubor byli totiž společně pozváni do Prahy vystoupit v rámci Senátorského kulturního léta. Po cestě delší, než jsme zvyklí, jsme z autobusu vystoupili v hlavním městě, kde se na nás ze všech stran valilo děsivé horko. Obloha bez mráčku, asi o 15 stupňů víc než v Aši a nikde žádný stín – vlastně si každý ze zúčastněných mohl užívat něčeho, co by se dalo připodobnit k dovolené v Egyptě. Aby byl obrázek o dovolené ještě dobarven, místo kufrů jsme byli obtěžkáni zvučící technikou a hledali vstup do areálu Senátu. Po krátkém bloudění, které k dovolené ale neodmyslitelně patří, jsme se do areálu dostali, odložili břemena a vydali se vstříc objevování Prahy.

Po obědě ve fasfoodu a návštěvě Karlova mostu, kde jsme měli možnost zhlédnout další hudebníky a pouliční divadelníky, jsme se vrátili zpět do Senátu.Tam už na nás čekala milá paní, která nás provedla přístupnými částmi budovy, jichž bylo kvůli právě konaným konferencím méně než obvykle, a ukázala nám skryté kamenné sochy vytesané do umělé krápníkové stěny skrývající mimo jiné i nádherné ptáky – Bubo bubo. Pak už jsme se jen připravili na výstup – oblékli a dozkoušeli, co bylo třeba, a pódium před zaplněnou Valdštejnskou zahradou bylo jenom naše. Nejprve jsme diváky v zahradě oslnili prvním vystoupením „Schumáku“ a Supertrojky, po nich na řadu přišly tanečnice, před nimiž se jistě styděli i pávi zde obvykle těšící návštěvníky. Tanečnice se střídaly s bubeníky, jejichž rychlé létající paličky jistě upoutaly každého z návštěvníků. Před druhým vystoupením „Schumáku“ se před publikem „blýskla“ Anežka Štěpánová se svým sólem na dudy a poté opět pokračoval dudácký soubor. Celý program proběhl hladce a odvážím se říct i bezchybně, publiku se také líbilo, připadalo nám to, jako by tleskaly i sochy v zahradě. Po vyfocení se na všechny způsoby s učiteli, bez nich, s panem senátorem a bez něj, jsme nakonec nasedli do autobusu a vydali se vstříc domovu. Akce byla velmi milým startem do nového školního roku a myslíme, že už se všichni těší na další.

Tereza Němějcová a Matěj Pokorný

 

senat05

senat04

senat03

senat02

senat01

Žáci ašské základní umělecké školy R.Schumanna si 15.9.2018 zahráli a zazpívali v Lubech na Festivalu hudby. Díky patří Ch. Šilovi,C.Batmunkhovi, L.Kraftové, D.Oravcovi a P.Boháčkové, ale i jejich pedagožkám A.Kraftové, L.Schwalbové, Z.Puchelové, J.Rekové a O.Pereverzievě.

žáky a žákyně hudebního oboru – studijní zaměření: zobcová flétna, klarinet, akordeon, saxofon, pozoun, tenor, trubka, housle, sólový zpěv, kontrabas 
  
žáky a žákyně do výtvarného oboru – výtvarná tvorba, multimediální tvorba 
  
Elektronická přihláška je k nalezení na stránkách www.zusas.cz (v černé postranní liště), stejně jako informace o školném aj. 
  
Přihlášky podávejte do 14.9.2018. 
  
Budovu školy naleznete na adrese Kostelní 42 (v blízkosti staré radnice). 

CRETAN Kamila

PONDĚLÍ 3. 9. 14:00 – 17:00

 

FERNANDEZ Olga

PONDĚLÍ 3. 9. – ČTVRTEK 6. 9.

14:00 – 17:00

 

HRDINA Vlastimil

ČTVRTEK 6. 9. od 14 hodin

 

JANDOVÁ Eva

PONDĚLÍ 3. 9. 13:00 – 17:00

STŘEDA 5. 9. od 13:30

 

JELÍNEK Milan

PONDĚLÍ 3. 9. 14:00 – 17:00 
ÚTERÝ 4. 9. 14:00 – 17:00
STŘEDA 5. 9.14:00 – 17:00
Čtvrtek —————–
PÁTEK 7. 9. 14:00 – 17:00

 

KRAFTOVÁ Andrea

PONDĚLÍ 3. 9. 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

STŘEDA 5. 9. 13:00 – 17:00

PÁTEK 7. 9. 13:00 – 17:00

 

KUKUČKA Vojtěch

STŘEDA 5. 9., ČTVRTEK 6. 9.

13:00 – 17:00

 

KYKALOVÁ Lenka

ÚTERÝ 4. 9., STŘEDA 5. 9., ČTVRTEK 6. 9.

13:00 – 17:00

 

LAVRINČÍK Patrik

PONDĚLÍ 3. 9. 14:00 – 17:00

 

MIKLOŠOVÁ Hana

PONDĚLÍ 3. 9. 13:00 – 17:00

 

OBLIŠTIL Miroslav

PONDĚLÍ 3. 9. 14:00 – 17:00

 

PEREVERZIEVA Olena

ÚTERÝ 4. 9., PÁTEK 7. 9.

13:00 – 16:00

 

PUCHELOVÁ Zuzana

STŘEDA 5. 9. od 13:00 hod.

 

REKOVÁ Jaroslava

PONDĚLÍ – PÁTEK 13:00 – 16:00

 

REZKOVÁ Jarmila

ÚTERÝ 4. 9. – PÁTEK 7. 9.

14:00 – 16:00

 

SCHWALBOVÁ Lucie

PONDĚLÍ 3. 9. 9:00 – 11:30,

13:00 – 16:30,

ÚTERÝ 4. 9. od 13:00

 

TEMEROVA Natálie

PONDĚLÍ 3. 9. 14:00 – 16:00

 

WOLFOVÁ Miroslava

PONDĚLÍ 3. 9., ÚTERÝ 4. 9.

13:00 – 16:00

 

Literárně-dramatický obor

A. Pokorná,

P. Hošková,

J. Zacharová

Domluva se zákonnými zástupci a žáky prostřednictvím SMS

 

Taneční obor

L. Rybáčková

noví žáci 3.9.- 16:00 -17:00

3. -7. ročník – již domluveno
1. – 2. ročník – pondělí 3.9.- 14:00 -15:00
PtvA – pondělí 3.9.- 15:00 -15:30
PtvB – pondělí 3.9.-15:30 – 16:00

 

Výtvarný obor

V. R. Němejcová

PONDĚLÍ 3.9. – 13.00 – 16.00

ÚTERÝ 4.9. – 13.00 – 16.00

STŘEDA 5.9. – 13.00 – 16.00

 

Multimediální tvorba

J. Brouček

tel.:702940893

PONDĚLÍ 3.9. – 13.00 – 16.00

ÚTERÝ 4.9. – 13.00 – 16.00

STŘEDA 5.9. – 13.00 – 16.00

ČTVRTEK 6.9. – 14.00 – 16.00

 

Výtvarný obor

E. Kulhavá

ČTVRTEK 6.9. – 14.00 – 16.00

 

Začátek výuky hudebních nauk je od 17. 9. 2018

 

ÚTERÝ

15.00 – 15.45 – PHV (přípravná hudební nauka – 1. třída)

16.00 – 16.45 – PPHV (předpřípravná hudební nauka – předškoláci)

STŘEDA

14.00 – 14.45 – 1. ročník

14.55 – 15.40 – 2. ročník

15.50 – 16.35 – 3. ročník

16.45 – 17.30 – 5. ročník

ČTVRTEK

14.00 – 14.45 – 1. ročník

14.55 – 15.40 – 2. ročník

15.50 – 16.35 – 3. ročník

16.45 – 17.30 – 4. ročník

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 v obou sálech KC Laritmy zorganizovala ZUŠ Roberta Schumanna Aš krajské kolo v recitaci. Dopoledne přijeli soutěžící z celého Karlovarského kraje, kteří postoupili z okresních kol v Sokolově, Karlových Varech a v Mariánských Lázních. Po prezenci se účastníci rozmluvili pod vedením studentů a literárně dramatického oboru Terezy Zacharové a Petra Březiny a paní učitelky Bc. Jolany Zacharové. Během slavnostního zahájení kromě ředitelky ašské Zušky Anny Pokorné dětem popřál štěstí a minimum trémy také jeden z porotců Jindřich Skopec.

Několikahodinové přednášení probíhalo v přátelské atmosféře, všechny děti byly odměněny za účast a odvahu interpretovat literaturu dárky z rukou pana starosty Mgr. D. Blažka. Konečné výsledky a postupy do celonárodního kola Dětské scény ve Svitavách mohou Ašáky jedině těšit (z 6 postupujících na „republiku“ jsou čtyři právě z Aše). Odborná porota rozhodla takto:

1. kategorie /2. a 3.třída, v této kategorie se dále nepostupuje/:

1.místo Adélka Žibrická (ZŠ Hlávkova a ZUŠ Aš)

2. místo Matyáš Nushart (ZŠ Kamenná Aš)

3. místo Antonín Žibrický (ZŠ Okružní Aš)

2. kategorie/4. a 5. třída/: do celostátního kola postupují:

Linda Bucharová (ZUŠ Aš)

Honzík Žibrický (ZUŠ Aš)

+ Matěj Brabec získal cenu za přístup k literárnímu textu

3. kategorie /6. a 7.třída/: z Ašáků do celostátního kola postoupila

Nikola Michálková (ZŠ Hlávkova a ZUŠ Aš),

3. místo získala Anička Plichtová (ZUŠ Aš) a

Káťa Blašková (ZŠ Kamenná) získala cenu za přístup k literárnímu textu

4. kategorie: do celostátního kola postupuje Vašek Ponikelský,

3. místo získal Matěj Pokorný (Gymnázium a ZUŠ Aš),

cenu za přístup k literárnímu textu obdržel František Žoha (Gymnázium a ZUŠ Aš).

Všem, kdo se na organizaci podíleli, děkujeme (zejména J. Zacharové, L. Schwalbové, T. Zacharové a P. Březinovi) a budeme se těšit na recitátory příští rok…

Pavla Hošková, Anna Pokorná /ZUŠ Aš

Ve čtvrtek 22.3. vyrazil autobus s těmi recitátory, kteří postoupili z okrskového kola v Aši, do ZUŠ F. Chopina v Mariánkách. Všechny ašské základní školy, ZUŠka i Gymnázium měli své zástupce. V porotě zasedli herci ze Západočeského divadla v Chebu, přehlídka interpretací prózy i poezie mohla začít. V příjemné atmosféře a vynikající konkurenci Ašané dopadli skvěle:

0. kategorie (1. třída, do dalších kol nepostupuje): 3.místo Terezka Hartlová (ZŠ Okružní), 4. Elisabeth Zahradníková (ZŠ Hlávkova), 5. Ema Šrámková (ZUŠ Aš)

1. kategorie (2. a 3. třída) 1.místo Adélka Žibrická (ZŠ Hlávkova a ZUŠ Aš), 2. Tonda Žibrický (ZŠ Okružní), 5. Matyáš Nushart (ZŠ Kamenná)

2. kategorie (4. a 5. třída): 1. místo Jan Žibrický (ZUŠ Aš), 2. Matěj Brabec (ZŠ Hlávkova), 3. Linda Bucharová (ZUŠ Aš)

3. kategorie (6. a 7. třída a odpovídající ročníky gymnázia): 1. místo Kateřina Blašková, 2. Nikola Michálková /ZŠ Hlávkova a ZUŠ Aš, 3. Anna Plichtová /ZUŠ Aš

4. kategorie (8. a 9. třída a odpov. roč. gymnázia): 2. místo Matěj Pokorný (Gymnázium a ZUŠ Aš), 3. Václav Ponikelský (ZUŠ Aš), 4. František Žoha (Gymnázium a ZUŠ Aš), 5. Barbora Němejcová (ZUŠ Aš)

Do krajského kola postupovalo prvních pět recitátorů. P. Hošková

Hned čtyři mladí Ašáci postoupili z krajského kola v recitaci v dubnu 2018 pořádaného ZUŠ Aš na celostátní přehlídku Dětské scény ve Svitavách. Byli to ve 2. kategorii Linda Bucharová a Honza Žibrický, ze 3. kategorie Nikola Michálková a ve 4. kategorii Vašek Ponikelský ze Zuš Roberta Schumanna Aš, Nikola reprezentovala ZŠ Hlávkovu, všichni pod vedením Pavly Hoškové.

Přehlídka ve Svitavách je již nesoutěžní, jde o to, aby se setkali dva nejlepší recitátoři z každého kraje v ČR a dozvěděli se od odborníků další rady. Letos se termín „Svitav“/6.-10.června/kryl s festivalem Ašlerky, na kterém všichni sólisté vystupovali také v divadelních souborech, proto nebylo jednoduché tyto dvě akce skloubit.

Velké díky proto patří Mgr. Pavle Bucharové/ZŠ Hlávkova/, která ochotně vyrazila již v pátek na Moravu vlakem, aby Nikola Michálková stihla svou kategorii. Porota ocenila energii Nikoly, kterou do přednesu Pohoršovny Daniely Fišerové dává, i když někteří by ji raději víc krotili…Kromě toho se Nikča s Lindou mohly zúčastňovat tvořivých dílen a vidět představení dětských divadelních souborů.

V neděli pak dorazila také P. Hošková s Vaškem Ponikelským a celá rodina Žibrických /Honzík zde vystupoval již loni/. Organizátoři Dětské scény naštěstí umožnili Vaškovi vystoupit v neděli v rámci 2. kategorie, takže ten den bylo možné vidět v krásném svitavském kinosále hned tři recitující Ašáky. Všichni zvládli napjatou atmosféru skvěle, což potvrdili i lektoři rozborových seminářů. Linda se svou zdravě dojemnou Ronjou – dcerou loupežníka, Honzík s imaginárním kamarádem Jonatánem Papírníkem a Vašek s textem z knihy Podivný případ se psem, napsaným autistou.

Díky jim za skvělou reprezentaci našeho města. Již teď se těším na všechny ašské interprety dobré literatury v roce 2019…

Děkujeme firmě Idee – Reisen Ivety Dražové za slevu při dopravě mikrobusem do Svitav.

Pavla Hošková, Zuš Aš