Divadelní soubor Rytíři a Víly/ZUŠ Aš se pod pedagogickým vedením Mga. Pavly Hoškové dostal do finále soutěže ve scénickém čtení „Čtenář na jevišti“, která je součástí kampaně „Rosteme s knihou“. Na podzim jsme poslali videozáznam z představení „Deník praštěný ségry a šílenýho bráchy“ Oldřišky Ciprové a čekali na výsledek. Z 61 zaslaných videí odborná porota vybrala 5 nejinspirativnějších představení.

Tito finalisté z celé republiky se naživo představili 17. prosince 2018 na malé scéně divadla Minor v Praze. Bylo zajímavé setkat se se soubory z různých koutů republiky (Český Těšín, Kroměříž…) i z různých institucí /knihovna, zákl. škola/.

Na závěr programu jsme ještě shlédli profesionální soubor „Listování“ s představením „Lichožrouti“.

Všichni byli oceněni – čím jiným než – knihou.

Děkujeme Davidu Žibrickému za foto dokumentaci akce a panu Sivulkovi za svezení.

P.Hošková

 

Soubor Rytíři a Víly ve finále soutěže „Rosteme s knihou“ 17.prosince 2018 v divadle Minor v Praze.

 

Advent Aš - Selb 2018 e

Advent Aš - Selb 2018 a

Advent Aš - Selb 2018 b

Advent Aš - Selb 2018 c

Advent Aš - Selb 2018 d

V pátek, 23. listopadu, se ve velkém sále AKS odehrálo vystoupení nazvané Našich 100 let, které bylo výsledkem podzimního projektu ašské základní umělecké školy Roberta Schumanna. Cílem tohoto projektu bylo propojení, spolupráce mezi všemi uměleckými obory na uvedené škole – což se již mnoho let krásně daří, zastřešujícím tématem byly oslavy 100 let naší republiky.

Od začátku školního roku spolu pedagogové a žáci z hudebního, literárně-dramatického, tanečního a výtvarného oboru vymýšleli, jak by mohla jejich část vystoupení vypadat, poctivě na nich pracovali a výsledkem byla pestrá multižánrová podívaná, kterou zhlédlo v dopoledních hodinách na tři sta dětí ze základních škol z celého Ašska, gymnázia, skvělými diváky byli také klienti ústavu Pata, večerní program zažilo přes čtyři sta diváků. Záznam celého vystoupení bude uveřejněn na internetu, fotografie se stanou nedílnou součástí každoročně vydávaného zuškového kalendáře.

Velké poděkování patří všem pedagogům a žákům ašské ZUŠ, kteří se projektu zúčastnili, děkujeme mnohokrát perfektnímu zvukařsky-světelnému týmu Davida Žibrického (Štefanu Žibrickému, Martinu Nesvarbovi, Tomáši a Pavlu Černíkovým), Davidu Muhrovi za skvělou filmařskou práci, p. Šedivcové z AKS, Evě Holečkové z MěDDM Sluníčko, MVTV, Grantovému systému Města Aše, vedení a zaměstnancům Obce Krásná, Amálce (za zapůjčení piána) a KC LaRitma (za zapůjčení židlí).

Anna Pokorná

Pod záštitou Karlovarského kraje a Krajské umělecké rady ZUŠ se každé tři roky uskuteční čtyřdenní festival literárně – dramatických, hudebních, výtvarných a tanečních oborů ze ZUŠek z celého uvedeného území.

Kromě našich výtvarníků, jejichž díla zdobí prostory krajského úřadu, se této akce zúčastnili i ašští divadelníci. Večer nazvaný „Chvění slov“, kde se mohli ukázat v uměleckém přednesu, ve hraní monologů či dialogů anebo s krátkými představeními, moderovali společně členové souborů Tortelíný a Médium/Piškvorky /ped. vedení A. Pokorná a P. Hošková. Publikum kromě programu originálním způsobem seznámili s českými vynálezy, jež během posledního století posunuly zeměkouli o kousek dál – předvedli, jak např. probíhala výroba kontaktních čoček, kterak funguje elektrolýza, jaké vynálezy náleží nejslavnějšímu českému vynálezci Járovi Cimrmanovi. V průběhu večera také vystoupila Bára Lučanová ze souboru Tortelíný, která diváky ve svém mnonologu rozesmála přípravami na rande, dojetí a úsměv na tvářích také vykouzlil soubor Rytíři a víly, který odehrál představení Deník praštěný ségry a šílenýho bráchy.

Děkujeme za pomoc Radce Perglerové a Václavu Sivulkovi za bezproblémovou dopravu.

Dofukování duší a dušiček patří již několik let k popisu práce spolku Karel Ašler, který je neodmyslitelně, srdečně divadelně spjat s ašskou základní uměleckou školou. Po dva dny duševně občerstvovaly všechny zuškové divadelní soubory pod vedením Jolany Zacharové, Anny Pokorné a Pavly Hoškové diváky, kteří se na festival Dušičky 2. a 3. listopadu přišli podívat do místní LaRitmy. Odehrálo se zde toho v podání ašských souborů Tortelíný, Darebáci, Skřítci, Médium, Piškvorky, Rytíři a víly, Jakože a NaKdyby mnoho: hudebně-divadelně-taneční neklasické zpracování pohádky Budulínek (to zhlédlo v dopoledním programu téměř 300 dětí z mateřských a základních škol), Deník praštěný ségry a šílenýho bráchy, Rande naslepo, Tři věci – který chci udělat, než natáhnu bačkory, 5P, Švejci, Benefice aneb zachraňte svého Afričana, Od žabí tůňky.

Kromě místních a přespolně zuškových ale na Dušičkách vystoupila i poloprofesionální či zcela profesionální divadla, večery proběhly v duchu improshow a zápasu v improlize, uskutečnilo se také první čistokrevně ašské slam poetry a aby toho nebylo málo, kultura byla netradičně doplněna i sportem. Běhalo se v okolí bývalého evangelického kostela a běhalo se pro Afriku. Běžci buď sami, či podpořeni svými sponzory – rodiči, zaplatili za každé uběhnuté kolo do kasičky určitý obnos, celková suma ve výši 6 733 Kč byla odeslána na konto Člověka v tísni a bude využita pro stavbu školy a knihovny v Africe. (Běžci potmě, pouze za svitu svíček, uběhli 35 km. Za odvahu, sílu a štědrost jim patří poděkování.)

Spolek Karel Ašler dále velmi děkuje všem pedagogům ašské ZUŠ, kteří se Dušiček, jež byly ovanuty oslavami 100 let naší republiky, aktivně zúčastnili. Jsou to tito: Lucie Schwalbová, Lucie Rybáčková, Patrik Lavrinčík, Milan Jelínek, Andrea Kraftová, Jolana Zacharová, Pavla Hošková a Anna Pokorná, posílá své poděkování ale i k Davidu Žibrickému, který byl skvělým zvukařem a pomohl též velmi se světelnou technikou. O finanční zázemí se klasicky perfektně postarala Markéta Blažek Černá, o krásnou autorskou hudbu k představením Jiří Růžička a nejlepší vstupenkářkou byla Stáňa Stašková. Akce byla finančně podpořena Grantovým systémem Města Aše.

Ať jsou Vaše duše spokojeny dalších 100 let (anebo alespoň do dalších Dušiček:).

Za spolek Karel Ašler a ZUŠ R. Schumanna Anna Pokorná

V sobotu 17.11.2018 se ašská Zuš zapojila do Noci divadel v Západočeském divadle v Chebu. Zde vystoupil v 10:30 soubor PiŠkvorky Medium/ped. vedení P. Hošková s krátkým představením inspirovaným vznikem Československa nazvaným „Historická jednohubka“. Členové souboru se před představením podívali do zákulisí i podpalubí divadla, po svém vystoupení pak ještě měli možnost setkat se s „kolegy“ ze ZUŠ J.Jindřicha v Chebu, kteří vystoupili pod vedením Jarmily Šimčíkové.

                                                                                                                             P.Hošková