Oba ašští vítězové okresního kola soutěže ZUŠ, klarinetista Vojtěch Čižmár (p.uč.Hrdina) a flétnista Antonín Žoha (p.uč.Cretan), se představili ve středu 21.3.v kole krajském. To se konalo v ZUŠ J. Jindřicha v Chebu a konkurence z celého KV kraje byla skutečně silná. O početnosti soutěžících svědčí i to, že se soutěž konala paralelně ve dvou sálech a s dvěma porotami. Zobcové a příčné flétny měly svoji porotu, klarinety se saxofony taktéž. Soutěž byla celodenní a toto klání bylo skutečně náročné pro všechny zúčastněné. Tréma byla znát téměř u všech soutěžících – o to více je třeba vyzdvihnout kvalitní výkony a umístění. To se oběma chlapcům z Aše podařilo: Vojta Čižmár obsadil ve své kategorii 3. místo, Toník Žoha dosáhl dokonce na „stříbrné“ umístění, čili krásné 2. místo v kraji! Velké poděkování patří i oběma korepetitorkám: J.Rekové a O.Fernandez za skvělou klavírní podporu!

Kamila Cretan

20180321_164214_resized

Na slavnostním zahájení (6. 4. 2018, 18.00) tohoto česko-německého filmového festivalu vystoupí naši hudební borci: Dominik Oravec, Matěj Pokorný, Barbora Němejcová, Pavlík Tran, Jaroslava Reková.

 

                                                                                                  Přijďte a nechte se unášet filmovými vlnami 

plakát film. festival

Vážení rodiče.

I v letošním školním roce zajistila naše škola pro vaše děti účast na výchovném koncertu Karlovarského symfonického orchestru. Tato akce je především určena žákům hudebního oboru v rámci povinné hudební nauky a komorní hry. Zúčastnit se ale mohou i zájemci z ostatních, nehudebních, oborů. Letos KSO nabízí koncert s názvem Letem světem. S orchestrem prolétneme celý svět. Hudební cestování po všech kontinentech seznámí děti s obyvateli jednotlivých kontinentů, potkáme exotická zvířata a prohlédneme si zajímavá místa. Čeká nás velký hudební výlet s klasickými i filmovými melodiemi. Hudba nezná hranice a má všude dveře otevřené.

Koncert se koná 5.4.2018 od 9:00. Odjezd od ZUŠ je v 7:30. Předpokládaný návrat je v 11:30 tamtéž. Vstupenku ve výši 50,- Kč hradí rodiče / u J. Rezkové, V. Štěpána, popřípadě u vyučujícího hry na hudební nástroj /, doprava autobusem je zdarma.

Kontaktní osoba je MgA. Jarmila Rezková, tel.: 776227274

Dne 28. února 2018 proběhlo v Mariánských lázních na půdě ZUŠ Fryderyka Chopena okresní kolo soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na žesťové nástroje. Ze základní umělecké školy Roberta Schumanna se okresního kola žesťů zúčastnilo celkem pět soutěžících.

Ve velké konkurenci šedesáti soutěžících obsadili úžasná 2. místa:

Boháček Radek (p. uč. Milan Jelínek), Strnad Jakub (p. uč. Vojtěch Kukučka), a Balovčík Martin (p. uč. Milan Jelínek),

1. místa a postup do krajského kola soutěže svou výbornou hrou získali: Kočárník Jan (p. uč. Milan Jelínek) a Jakoubek Jiří (p. uč. Vojtěch Kukučka)

klavírní spolupráce: Mgr. Olga Fernandez a Milan Jelínek

Všem soutěžícím gratulujeme k úžasným výkonům a přejeme jim mnoho úspěchů v krajském kole, které proběhne 23. 3. 2018 v Sokolově.

Vojtěch Kukučka

IMG_20180228_184941 IMG_20180228_142757_1

Jaro si stále dává načas, ale mrazivé dny nikterak neovlivnily výkony našich zpěváků v krajském kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu. Ač jsme měli zkušebnu vedle kotelny, výkony pěvců naší .školy se vyšplhaly do závratných výšin. Ve třetí kategorii obdržela 2. místo Natálie Hagarová, která byla ještě oceněna za projev v lidové písni. Ve čtvrté kategorii si rovněž 2. místo vyzpíval Matěj Pokorný. Při zpěvu Dominika Oravce některé dámy zamáčkly či setřely slzu. Jeho úžasný výkon byl oceněn 1. místem a postupem do celostátního kola. Velká gratulace nejen Dominikovi, ale i jeho paní učitelce Lucii Schwalbové.

Jarmila Rezková

SAVE_20180305_094517

Představení „Oskar a růžová paní“ souboru PiŠkvorky z ašské ZUŠky po dvou letech nejspíš končí. Premiéra inscenace o klukovi s krátkým, ale naplněným životem, se odehrála na Ašlerkách v červnu roku 2016. O rok později tento kus úspěšně reprezentoval Karlovarský kraj na celostátní přehlídce Dětská scéna ve Svitavách. Celkem jsme odehráli „Oskara“ devětkrát, poslední dvě představení v Chebu – na podzim roku 2017 v rámci Noci divadel ve velkém divadle, v únoru 2018 pak ve studiu „Déčko“ /tímto děkujeme za umožnění Jindrovi Skopcovi/.

Je na čase nechat Oskara skutečně odejít. Někteří ze souboru jsou na středních školách mimo Aš, takže organizačně není jednoduché dát soubor dohromady, ale především se teď soustředíme na další téma, které se /bohužel/ stává až opovážlivě aktuální. Zkoušíme hru Deník Leošky Kutheilové o padesátých letech 20. století – tedy o tom, jak komunizmus vstoupil do života obyčejných lidí.

Snad bude toto představení alespoň zčásti tak úspěšné jako Oskar a růžová paní a my budeme moci použít větu, kterou babi Růženka chlapce uklidňuje: „ Vždycky se někde na světě najde nějaký ten pytel mouky…naděje, která Ti pomůže…“

Děkuji za společné chvíle se souborem PiŠkvorky, spisovateli E. E. Schmittovi a divákům, kteří s námi příběh prožívali…

Pavla Hošková, soubor Piškvorky, ZUŠ Aš

Každoroční celostátní soutěž ZUŠek , vyhlašovaná MŠMT, pravidelně střídá zastoupení soutěžních oborů. Letos, po třech letech, opět došlo – kromě jiných – i na sólové dechové nástroje.

Okresní kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje se konalo 24.2. v ZUŠ J.Cimrmana ve Františkových Lázních a ZUŠ R. Schumanna Aš byla zastoupena čtyřmi flétnisty (A. Jasíkovou, I. Pospíšilovou, A. Žohou a F. Žohou), klarinetistou (V. Čižmarem) a saxofonistkou (T. Němejcovou). V ostré konkurenci celkem 58 soutěžících z celého chebského okresu se ašští dechaři rozhodně neztratili. Všichni obsadili – po velmi kvalitních výkonech – „medailová“ místa. Na „stříbrných“ pozicích se umístili tito žáci: Tereza Němejcová (p.uč. Hrdina), Adéla Jasíková, Ivana Pospíšilová a František Žoha (p.uč. Cretan). Vítězstvím ve svých kategoriích se mohou pyšnit klarinetista Vojtěch Čižmar (p.uč. Hrdina) a flétnista Antonín Žoha (p.uč. Cretan), kteří budou dále reprezentovat ašskou ZUŠku v krajském kole, které proběhne 21.3. v Chebu. Všem soutěžícím blahopřejeme a postupujícím držíme palce do dalšího klání.

Kamila Cretan

dechari

S blížícím se jarem k nám přichvátalo mnoho soutěží a mezi nimi i okresní soutěž v sólovém a komorním zpěvu. Mnozí talentovaní zpěváci z naší ZUŠ se ve čtvrtek 8. února, pod vedením paních učitelek J. Rezkové a L. Schwalbové, s doprovázejícími pedagogy J. Rekovou, M. Jelínkem a N. Temerovou, vydali do Chebu. Do ZUŠ Jindřicha Jindřicha je jako obvykle dovezl pan Sivulka.

Po celé zdejší základní umělecké škole se rozléhal úžasný zpěv našich zpěváků. Sálem se šířila přátelská atmosféra a záblesky úsměvů na tvářích všech přítomných. Nejprve začínala kategorie nultá, v níž jsme měli pravděpodobně největší zastoupení. Po dozpívání žáků ze čtvrté kategorie následovala asi hodinová přestávka, po níž jsme zjistili, jak jsme dopadli. Získali jsme čestné uznání – Ivana Pospíšilová, 3. místa – Eva Bucharová, Ema Šrámková, Alžběta Marta Wernerová, Magdaléna Demjanovičová, Sandra Sölnerová, 2. místa – Amálie Pokorná, Linda Bucharová a Dora Křístková a ve třetí a čtvrté kategorii jsme obdrželi i místa první – Natálie Hagarová a Matěj Pokorný.

Po další z přestávek následovaly ostatní kategorie, na něž navázal komorní zpěv. Díky skvělým výkonům našich žáků jsme zde obdrželi čestné uznání II. stupně – Ruth Fisherová, 3. místo – Alena Jelínková a v podání Dominika Oravce i 1. místo. Úspěšný byl i duet Natálie Hagarové a Aleny Jelínkové, za nějž tyto slečny získaly 3. místo.

Postup do krajského kola mezi dívkami vybojovala Natálie Hagarová. Z chlapeckých zástupců postoupili Matěj Pokorný a Dominik Oravec. Krajské kolo se uskuteční 2. 3. 2018 v Karlových Varech, tak nám držte palce!

Matěj Pokorný a Dominik Oravec

skrivan2018

Naši mladí recitátoři předvedli své nové texty v úterý 6.února 2018 v koncertním sále ZUŠ. Jelikož se každým rokem počet žáků literárně dramatického oboru zvyšuje /pod vedením A. Pokorné, J. Zacharové a P.Hoškové/, musíme i my z velkého počtu soutěžících vybírat ty, kteří budou ZUŠku reprezentovat v dalších kolech.  A to zejména v mladších kategoriích.

 

V porotě zasedla Mgr. Martina Mariana Štadlmajerová, Mgr. Eva Kulhavá a všechny učitelky LDO.

Mimo soutěž úspěšně zarecitovala Sárinka Soprová, která ještě navštěvuje MŠ.

Dále porota rozhodla takto:

0.      Kategorie /1. třída/: postupují Kačka Blažková, Emička Šrámková, Natálka Blažková, vítězem se stal Kryštof Jurčík

1.      Kategorie /2. a 3. třída/: postupují Amálka Pokorná, Domča Vaněček, Karolínka Makrlíková

2.       postupují Honza Plichta, Tonda Žoha, Linda Bucharová, Prokop Stehlík,  vítězem se stal Honza Žíbrický

 

Všem zúčastněným děkujeme za krásné zážitky z básniček i prózaických textů a budeme držet palce v okrskovém kole, které se koná 1.3.2018 v Aši.

                                                                                                                           Pavla Hošková

recitace2018