Vernisáž tapisérií, děl plzeňské výtvarnice Lydie Šloufové, zpříjemnili v pátek, 6. října, v ašském muzeu svým kulturním vystoupením žáci ZUŠ R. Schumanna, Dominik Oravec a Barbora Němejcová. Ti zde zazpívali několik písní s klavírním doprovodem paní učitelky Jaroslavy Rekové. Se svou učitelkou zpěvu, Lucií Schwalbovou, si pro tuto příležitost oba zpěváci přichystali písně z muzikálů, jimiž okouzlili všechny přítomné. Jim, i paním učitelkám, patří velký dík.

Za ZUŠ R. Schumanna Anna Pokorná

tapiserie

V sobotu, 30.9. 2017, se za krásného slunečného počasí otevřela vrata k zámečku v Kopaninách a za nimi na návštěvníky, kromě prohlídky pracně renovované stavby a mnoha soutěží, stánků a dalších povyražení, čekaly na návštěvníky Příšerky a příšeři. Tato strašidýlka ztvárnily děti z divadelního souboru Skřítci (uč. A. Pokorná) patřícího k ZUŠce R. Schumanna. Upíři, bílé paní, kostlivci a duchové se předvedli se svým zpracováním básně P. Šruta a ukázali návštěvníkům, kdo v noci na kopaninském zámečku pod peřinami zlobí a straší. Děkujeme rodině Hupkových za příležitost legálně si zastrašit:).
Neděli zase zpříjemnili českým a německým turistům, kteří se účastnili hvězdicového pochodu Plauen-Hof-Aš, členové dudáckého souboru Schumák, když v německém Weischlitz pod působivým obloukovým mostem odehráli a odzpívali většinu svého repertoáru za nadšeného a hlasitého potlesku publika. Děkujeme p. učiteli Milanu Jelínkovi a p. učitelce Lucii Schwalbové za reprezentaci školy, a též města Aš.
Za ZUŠ Anna Pokorná

kopaniny

Celmeg Batmunkh, mladý nadějný kytarista z ašské ZUŠ R. Schumanna, si 23. září 2017 společně se svými staršími kolegy, Adamem a Lucií z chebské ZUŠ, mohl díky své paní učitelce Andree Kraftové zahrát na  Dni otevřených dveří  Strunalu Schönbach v Lubech. Kromě toho, že  nahlédnul do zákulisí největší výrobny špičkových smyčcových nástrojů, kde mistři houslaři vytvářejí nádherné smyčcové nástroje již 300 let, získal za svou hudební produkci také voucher, díky němuž si ve Strunalu může zakoupit kytaru s velkou slevou. Paní učitelce Andree Kraftové a Celmegovi děkujeme za reprezentaci naší školy.

Za ZUŠ Anna Pokorná

IMG_0744

Oznamuji, že dne 29.9.2017  jsem na Základní umělecké škole R.Schumanna Aš využila možnosti vyplývající z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlásila ředitelské volno pro všechny žáky školy.

V Aši, dne 11.9. 2017, Mgr. MgA. Anna Pokorná, ředitelka školy

Začátek výuky hudebních nauk je od 12. 9. 2017

ÚTERÝ

14.00 – 14.45 – PHV (přípravná hudební nauka – 1. třída)

15.00 – 15.45 – PHV (přípravná hudební nauka – 1. třída)

16.00 – 16.45 – PPHV (předpřípravná hudební nauka – předškoláci)

STŘEDA

14.00 – 14.45 – 1. ročník

14.55 – 15.40 – 2. ročník

15.50 – 16.35 – 3. ročník

16.45 – 17.30 – 5. ročník

ČTVRTEK

14.00 – 14.45 – 1. ročník

14.55 – 15.40 – 2. ročník

15.50 – 16.35 – 3. ročník

16.45 – 17.30 – 4. ročník