S blížícím se jarem k nám přichvátalo mnoho soutěží a mezi nimi i okresní soutěž v sólovém a komorním zpěvu. Mnozí talentovaní zpěváci z naší ZUŠ se ve čtvrtek 8. února, pod vedením paních učitelek J. Rezkové a L. Schwalbové, s doprovázejícími pedagogy J. Rekovou, M. Jelínkem a N. Temerovou, vydali do Chebu. Do ZUŠ Jindřicha Jindřicha je jako obvykle dovezl pan Sivulka.

Po celé zdejší základní umělecké škole se rozléhal úžasný zpěv našich zpěváků. Sálem se šířila přátelská atmosféra a záblesky úsměvů na tvářích všech přítomných. Nejprve začínala kategorie nultá, v níž jsme měli pravděpodobně největší zastoupení. Po dozpívání žáků ze čtvrté kategorie následovala asi hodinová přestávka, po níž jsme zjistili, jak jsme dopadli. Získali jsme čestné uznání – Ivana Pospíšilová, 3. místa – Eva Bucharová, Ema Šrámková, Alžběta Marta Wernerová, Magdaléna Demjanovičová, Sandra Sölnerová, 2. místa – Amálie Pokorná, Linda Bucharová a Dora Křístková a ve třetí a čtvrté kategorii jsme obdrželi i místa první – Natálie Hagarová a Matěj Pokorný.

Po další z přestávek následovaly ostatní kategorie, na něž navázal komorní zpěv. Díky skvělým výkonům našich žáků jsme zde obdrželi čestné uznání II. stupně – Ruth Fisherová, 3. místo – Alena Jelínková a v podání Dominika Oravce i 1. místo. Úspěšný byl i duet Natálie Hagarové a Aleny Jelínkové, za nějž tyto slečny získaly 3. místo.

Postup do krajského kola mezi dívkami vybojovala Natálie Hagarová. Z chlapeckých zástupců postoupili Matěj Pokorný a Dominik Oravec. Krajské kolo se uskuteční 2. 3. 2018 v Karlových Varech, tak nám držte palce!

Matěj Pokorný a Dominik Oravec

skrivan2018

Naši mladí recitátoři předvedli své nové texty v úterý 6.února 2018 v koncertním sále ZUŠ. Jelikož se každým rokem počet žáků literárně dramatického oboru zvyšuje /pod vedením A. Pokorné, J. Zacharové a P.Hoškové/, musíme i my z velkého počtu soutěžících vybírat ty, kteří budou ZUŠku reprezentovat v dalších kolech.  A to zejména v mladších kategoriích.

 

V porotě zasedla Mgr. Martina Mariana Štadlmajerová, Mgr. Eva Kulhavá a všechny učitelky LDO.

Mimo soutěž úspěšně zarecitovala Sárinka Soprová, která ještě navštěvuje MŠ.

Dále porota rozhodla takto:

0.      Kategorie /1. třída/: postupují Kačka Blažková, Emička Šrámková, Natálka Blažková, vítězem se stal Kryštof Jurčík

1.      Kategorie /2. a 3. třída/: postupují Amálka Pokorná, Domča Vaněček, Karolínka Makrlíková

2.       postupují Honza Plichta, Tonda Žoha, Linda Bucharová, Prokop Stehlík,  vítězem se stal Honza Žíbrický

 

Všem zúčastněným děkujeme za krásné zážitky z básniček i prózaických textů a budeme držet palce v okrskovém kole, které se koná 1.3.2018 v Aši.

                                                                                                                           Pavla Hošková

recitace2018

I letošní, 23. ročník této soutěže se konal za účasti žáků naší školy. Soutěžící ve věku 6 -15let jsou rozděleni do dvou věkových kategorií. Jejich výkony letos posuzovala porota složená z ředitele soutěže a Mezinárodního pěveckého centra, Aloise Ježka, dále zde zasedl dirigent František Drs a profesorka z konzervatoře v Pardubicích, Jarmila Chaloupková. Nechyběli zástupci z oblasti populárního zpěvu, Zbyněk Drda a Josef Štádler. V kategorii 6 -12let se stala nejmladší účastnicí žákyně naší školy, Emička Šrámková. V kategorii 12 -15let obsa dila 2. místo Alena Jelinková a 1. místo si vyzpívala Natálie Hagarová. Obě postupují do celostátního finále, které bude 28. 3. 2018. Na soutěž se děti připravovaly pod vedením Lucie Schwalbové a Jarmily Rezkové. O klavírní doprovody se postarali Jaroslava Reková,Natalie Temerova a Milan Jelínek.

Děkujeme, gratulujeme a držíme pěsti do finále.

Jarmila Rezková

skrivann2018

skrivan02

 

 

V polovině ledna proběhla v sále Základní umělecké školy beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, autorkou knih pro děti a mládež vydávající svá díla pod vydavatelstvím Albatros. Společně s M. Fišarovou do Aše zavítal také herec Miroslav Reil, jenž četl a hrál úryvky z knih A-Ž půjdeš do školy, Náš dvůr má tajemství, Kamínek a Nikolina cesta, která je autorčiným debutem, za nějž spisovatelka získala v roce 2013 Zlatou stuhu. Nikolina cesta popisuje život pubertálního děvčete Nikoly a jejího malého bratra, kteří jsou svědky domácího násilí.

Beseda byla pestrá, rozmanitá, a také zábavná. Od M. Fišarové se žáci literárně-dramatického oboru, jimž byla beseda určena, dozvěděli, jak vypadá práce spisovatelky, jaká je spolupráce s ilustrátory, vydavatelstvím, vystoupení M. Reila bylo zase inspirací pro umělecký přednes, jemuž se také děti z ašské ZUŠky věnují. Poděkování patří oběma vystupujícím.

Anna Pokorná

spisovatelka

Prosinec, prosinec – to je kulturní lavina, kterou se každý rád nechá zavalit J. A že se toho z ašské ZUŠky do sněhem zavátého města a jeho okolí krásného a předvánočního valilo.

Po ašském adventu přišel 5. prosince Mikuláš se svým opeřeným a ocasatým doprovodem – anděly a čerty, tuto tradici předvedli členové souboru Tortelíný /ped. ved. Anna Pokorná/ na ašské základní škole Hlávkova, v mokřinské školce a základní a praktické škole. Dudácký soubor Schumák /ped.ved. M. Jelínek/ se 9. 12. zúčastnil česko-německého projektu a v jeho rámci vystoupil na tradičních vánočních trzích v Plavně. Následovala Adventní neděle v Krásné (10.12.), tam si zahrál Krásný kvintet /ped. ved. M. Oblištil/, dudácký soubor Schumák /ped. ved. M. Jelínek a L.Schwalbová/ a krásenští členové divadla Darebáci /ped. ved. A. Pokorná/.

Pro starší generaci pak 12.12. zazpívali a zahráli dudáci /ped. ved. M. Jelínek a L.Schwalbová/ v Carvacu, na vystoupení se s nimi podíleli nejmladší divadelníci, Skřítci /ped. ved. A. Pokorná/. Ti svůj Vánoční Jukebox předvedli i 14. 12. v ašském muzeu, na vernisáži výstavy o ašských vánočních zvyklostech, kde s nimi vystoupili také zpěváci pod vedením L. Schwalbové. O den později se po dlouhé době otevřel kopaninský kostelík, příchozí mohli kromě vystoupení hudebníků a divadelníků v doprovodu svých učitelů M. Jelínka, J. Rezkové, L. Schwalbové, A. Pokorné, zažít svíčkami ovoněnou atmosféru bez elektřiny v jedné ze zajímavých kulturních památek Ašska. A o předposledním adventu se stal Schumák předskokanem zpěváka V. Horvátha v ašské LaRitmě.

Předvánoční čas pro žáky a pedagogy vyvrcholil 19. prosince Vánočním koncertem, který se odehrál v sále ašského Sboru bratrské jednoty baptistů, jemuž děkujeme za možnost vystupovat v krásném sále, za perfektní technické zázemí a také za luxusní občerstvení.

Svátky poté ještě zpříjemnili hudebním vystoupením žáci M. Jelínka klientům Domova pro osoby se zdravotním postižením PATA a také lidem z Domova pro seniory v Hranicích.

Anna Pokorná

Těsně před rozzářením místního symbolu Vánoc vystoupili „Zuškoví“ žáci na vyzdobeném pódiu s vánočními písněmi a skladbami, ukázali se zde zpěváci z pěveckých komorních souborů, bicí soubor, flétnistky i absolventka školy, Linda Lidman.  Díky směřuje k vystoupivším, ale i k panu učiteli Patriku Lavrinčíkovi a Milanu Jelínkovi a paním učitelkám Jarmile Rezkové a Lucii Schwalbové. Kromě všech jmenovaných se také na náměstí u stromečku ve střešních výšinách objevil anděl, jehož ztvárnila Michaela Pokorná z divadelního souboru Tortelíný (ped. vedení A. Pokorná).
Hezký adventní čas, Anna Pokorná

IMG_20171203_175305

IMG_20171203_174931

IMG_20171203_180751