Dne 22. 2. 2017 se v Mariánských Lázních, konkrétně na Základní umělecké škole Fryderyka Chopina, konalo okresní kolo ve hře na klavír. Soutěžící byli rozděleni do deseti kategorií podle věku. Soutěž probíhala od 9:00 h přibližně do 17:15 h včetně samotného vyhlášení výsledků. V porotě, která udělovala body a rozhodovala o postupu žáků, seděly čtyři paní učitelky z hudebních škol, mezi nimiž byla i Mgr. O. Fernandez z naší ZUŠ a paní profesorka z Teplické konzervatoře, Věra Vlková. Soutěžícím byly zpřístupněny třídy, aby žáci mohli ještě před výstupem trénovat.

Všichni soutěžící byli moc talentovaní a na konci dostal každý diplom a poukaz do hudebnin. Umístění žáků z ašské ZUŠ dopadlo následovně: Markéta Barnová 3. místo, Pavel Tran 2. místo, Jaroslava Březinová 3. místo, Sandra Fizerová 2. místo, Barbora Brabcová 3. místo a Anička Nguyen 1. místo s postupem do krajského kola. Soutěžící byli rádi, že se zúčastnili.

 

Bára Brabcová žákyně ZUŠ

 

Ve dnech 13 a 14.2.2017 se konala již tradiční pěvecká soutěž  Karlovarský Skřivánek . Do dvou soutěžních kategorií byli vybráni nejlepší zpěváci naší umělecké školy. Do mladší kategorie jsme vyslali Amálii Pokornou, Doru Křístkovou a Patrika Tomáška. Amálka Pokorná získala ocenění za nejmladší účastnici soutěže. Za starší kategorii soutěžily Barbora Němejcová, Alena Jelínková a Ruth Fischerová. Nejúspěšnější zpěvačkou se stala Alena Jelínková, která získala čestné uznání. Pogratulovat ovšem musíme všem našim zpěváků za jejich snahu, statečnost a výbornou reprezentaci ašské ZUŠ v uvedené soutěži.

   Lucie Schwalbová, Dis.
skrivan3

Oznamuji, že dne 22.12. 2016 jsem na Základní umělecké škole R.Schumanna Aš využila možnosti vyplývající z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlásila ředitelské volno pro všechny žáky školy z důvodu úspory energií a také zvýšené absence žáků ZŠ.

 

Anna Pokorná, ředitelka školy 🙂

U vánočního stromečku, jenž se v Aši poprvé svátečně rozsvítil 27.11. v 19 hodin, nechybělo ani slavnostní vystoupení žáků naší ZUŠ, mezi něž patřila např. Linda Lidman a hoši hrající na žesťové nástroje pod vedením M. Jelínka, pěvecký sbor zpívající s L. Schwalbovou doprovázený P. Lavrinčíkem a M. Jelínkem, živý Betlém procházející davem, jejž připravila P. Hošková, a také andělé, kteří se zjevili  v potemnělých oknech okolo Poštovního náměstí a kteří na místo přilétli s A. Pokornou.

Jsme rádi, že můžeme místním obyvatelům zprostředkovat milé zážitky v jinak poněkud uchvátaném předvánočním čase. A jsme rádi, že můžeme, i např. prostřednictvím realizovaného výtvarného návrhu výzdoby místní knihobudky autorky Alenky Rejskové, žákyně V.R.Němejcové a oboru Výtvarné tvorby, pomáhat oživit a zkrášlit naše město. A. Rejsková a spolu s ní V. Ivančovová, A. Syrovátková, K. Nguyenová, K. Močková, B. Hlavicová a T. Němejcová, jejichž návrhy postoupily do užšího výběru, byly u rozsvěceného stromečku oceněny ašským starostou, Mgr. D. Blažkem. Jejich díla budou vystavena ke zhlédnut&iacu te; v místní knihovně.

Děkuji všem učitelům a žákům, kteří se spolupodíleli na akci Adventní setkání Aš- Selb, a těmto, ale samozřejmě i všem ostatním dětem navštěvujícím naši školu, jejich rodičům, prarodičům a praprarodičům přeji krásný a klidný Advent.

Anna Pokorná

andele