Poslední květnový týden byl v ašské ZUŠce nabitý – během pěti dnů se v těchto prostorách odehrály, kromě několika třídních koncertů, čtyři zajímavé akce.

První z nich byla pohádka o Ptáku Ohniváku, jejíž klasicky neklasická verze vznikla na základě spolupráce tanečního oboru, literárně-dramatického oboru a oboru hudebního i výtvarného. Pohádku navštívilo 150 dětí z mateřských škol z Ašska. Jednalo se o projekt, který (kromě zprostředkování zajímavého kulturního prožitku) měl předškoláčkům předvést, co všechno se v místní ZUŠce mohou naučit, jelikož v uvedeném týdnu také probíhal zápis do naší školy. Pohádku mohla veřejnost zhlédnout na festivalu Ašlerky 2019, který se odehrál o týden později a kde se také představily všechny zuškové divadelní soubory.

Pro prvňáčky a druháčky pak bylo v dalším dni připraveno v dopoledních hodinách vystoupení tanečnic a bicích, všem přítomným se naskytla krásná podívaná a parádní hudební koncert našich bubeníků. Vystoupení mohli navštívit rodiče a veřejnost odpoledne a i tehdy praskal náš sál ve švech.

Zážitky naplněný týden zakončil Koncert pro maminky – třetí ročník novodobé zuškové tradice, při níž se svým matkám (ale i babičkám, otcůmJ) předvedou úplně nejmladší žáci naší školy a na závěr jim předají malý keramický dárek, jehož autory jsou nejmenší výtvarníci. Koncert byl různorodý a milý.

Byli jsme překvapeni, když jsme spočítali, kolik lidí jen během jednoho týdne navštívilo naše školní akce – bylo jich téměř šest set padesát. Jsme moc rádi, že má ašská veřejnost i oslovené školy a školky zájem o námi nabízená vystoupení a těšíme se zase na další školní rok, v němž se zcela jistě uskuteční mnoho podobných akcí.

Poděkování patří všem žákům školy, kteří se na zmíněných vystoupeních podíleli, a také všem jejich pedagogům.

Anna Pokorná

 – zúčastnili se jich nejmladší výtvarníci s p. učitelkou Evou Kulhavou a divadelní soubor Skřítci s Annou Pokornou. Absolvovali tři výtvarné workshopy a navštívili divadelní představení chebské ZUŠky, které se jmenovalo Mete a mluvící kámen. 

 

dvorky07

dvorky01

dvorky02

dvorky03

dvorky04

dvorky05

dvorky06

Opět netradiční koncert si připravil Karlovarský symfonický orchestr pro své mladé posluchače. Žáci naší školy se této akce zúčastnili v rámci akcí dotovaných Karlovarským krajem dne 11 .6. 2019 již poněkolikáté. Samotný název „Dnes mám sólo já“ sliboval mnohá překvapení. Naše očekávání bylo překonáno, když jedním z prvních sólistů byl hráč na psací stroj. Zanedlouho vstoupil do koncertního sálu „Starý bručoun“, který se procházel mezi udivenými posluchači a s doprovodem orchestru zahrál sólo pro fagot.

V další části koncertu vyzval moderátor děti ke spoluúčasti na pódium. Z naší školy si s orchestrem zahráli sourozenci Walchetsederovi na triangl a tamburinu. Tvůrčí atmosféru zklidnily melodie z večerníčků a na závěr jsme si do pochodu zatleskali Radetzkého marš. Některé děti zakončily výlet do Karlových Varů sladkou tečkou – lázeňskou oplatkou.

Jarmila Rezková

Ztracená zelenobílá igelitka dole u zastávky bus okolo kašny obsahovala: flétnu Yamaha, noty v pevných zelených deskách, letní hnědé přezůvky a žlutou žákovskou knížku na jméno Krátký Dominik, s vyplněnými telefonními kontakty. Vše v dost použitém stavu :o)

 Děkuji předem za vrácení. Případnému nálezci se odměníme zmrzlinou :o), rodina Krátkých

 

Koncerty klasické hudby nepatří mezi nejsledovanější pořady, a proto se jim televizní kamery příliš nevěnují. Výjimku činí snad jen koncerty České filharmonie a také festivalu Pražské jaro, které můžete v televizi tu a tam zahlédnout.

O to významnější událostí je, když i jiná televize než ČT zaznamená symfonický koncert – a dokonce s jiným orchestrem, než je Česká filharmonie.

Tento – a to doslova – malý zázrak se povedl v Mariánských Lázních, kde tamní symfonický orchestr zachytila na své kamery TV Noe, která se nazývá „televizí dobrých zpráv“. Záznam ‚Zahajovacího koncertu k otevření lázeňské sezóny‘ lze považovat za zprávu nejen dobrou, ale přímo fantastickou!

A pro ZUŠ Aš má tato zpráva ještě další význam: členy mariánskolázeňského symfonického orchestru jsou i dva učitelé naší ZUŠky: flétnistka Kamila Cretan a klarinetista Miroslav Oblištil.

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně (ZSO ML) je nejstarším orchestrem u nás (a dost možná i v Evropě) – v roce 2021 oslaví neuvěřitelných 200 let své existence! S tímto orchestrem spolupracuje velká spousta slavných umělců (např. v neděli 16.6.2019 vystoupí se ZSO světoznámý tenorista Štefan Margita)! Dalším z těch nejslavnějších je dozajista houslista Václav Hudeček, který byl – spolu se svými dvěma žáky – sólistou právě Zahajovacího koncertu lázeňské sezóny v Mariánských Lázních v květnu 2019.

Tento koncert patřil ke zcela mimořádným událostem na našem hudebním poli a díky TV Noe si ji může vychutnat doslova každý televizní divák. Pokud chcete i vy být u toho (a třeba i vidět „své“ učitele), sledujte TV Noe v neděli 9.6. od 21:05 h. Pořad Má vlast uvede právě tento slavnostní koncert! (Repríza se uskuteční ve Čt 13.6. v 16:05 h na TV Noe).

Zpráva pro rodiny žáků naší školy, kteří se zúčastnili soutěže nazvané Drakiáda v rámci Bavorsko-českých týdnů přátelství 2023, ale i pro ostatní milovníky draků. Výtvory Vašich dětí, našich výtvarníků jsou vystaveny v tělocvičně VHS v Selbu nad Normou a Rosmannem. Můžete se na ně jet tento týden podívat a hlasovat pro vítěze, a to vždy mezi 8.-20. hodinou (kromě čtvrtka, 30.5., kdy je v Německu svátek). Tak neváhejte a hlasujte.

Ve čtvrtek 16. května 2019 se konala ve vstupním vestibulu naší školy vernisáž výstavy absolventů výtvarného oboru, studijní zaměření Výtvarná tvorba. S radostí jsme na akci přivítali i naši paní ředitelku Mgr. et  MgA. Annu Pokornou a MgA. Jiřího Broučka, který se postaral o fotodokumentaci. Počet absolventů byl v letošním školním roce rekordní: 12 žáků I. stupně (Magdalena Bláhová, Lýdie Fabiánová, Karolína Honzíková, Viktorie Ivančovová, Filip Křížek, Karolína Kučerová, Barbora Němejcová, Kateřina Nguyenová, Zuzana Novotná, Matěj Pokorný, Anna Syrovátková a Jitka Voráčová) a 2 studentky II. stupně ( Markéta Hnitková a Nina Veselá), které čeká v nejbližších dnech ústní část maturity na ašském gymnáziu a obě jsou již přijaty na vysokou školu. Absolventi předvedli ve svých prezentacích svou tvorbu ze současnosti i z dřívějších let, pro porovnání posunu svých výtvarných dovedností. Zpestřením programu bylo hudební vystoupení Matěje Pokorného, který zahrál na dudy a zazpíval. Každý absolvent byl představen krátkým medailonkem, poté obdržel pamětní list, hrníček se svým jménem a květinu z rukou paní ředitelky. Většina absolventů I. stupně bude pokračovat ve studiu i v příštím školním roce, kdy postoupí na II. stupeň. Účast veřejnosti byla hojná, absolventy přišli podpořit rodiče a ostatní příbuzní, známí a kamarádi. Výstava bude ve vestibulu umístěna do 31.5. Děkuji touto cestou LaRitmě za zapůjčení panelů.
Mgr. Věra Rozálie Němejcová, vyučující Výtvarné tvorby při ZUŠ R. Schumanna Aš

vernisáž01

vernisáž03

vernisáž04

vernisáž05

vernisáž06

vernisáž07

vernisáž08

vernisáž09

vernisáž10

vernisáž11

Vážení rodiče,

stalo se již tradicí, že naše ZUŠ zajišťuje pro své žáky účast na výchovných koncertech Karlovarského symfonického orchestru. Letošní koncert s názvem „Dnes mám sólo já“ se koná v úterý 11. 6. 2019 od 10:30 a je na téma: Slavní skladatelé a jejich oblíbené hudební nástroje. Součástí koncertu je aktivní zapojení žáků prostřednictvím hádanek a kvízů.

Odjezd od ZUŠ je v 9:00 a předpokládaný návrat je ve 13:00 tamtéž.

Vstupenku ve výši 50,- Kč hradí rodiče, doprava autobusem je zdarma (hradí ji Karlovarský kraj).

Závaznou přihlášku včetně uhrazení vstupenky žádáme do 31. 5. 2019.

Přihlásit se můžete u: MgA. Jarmily Rezkové, Mgr. Vojtěcha Štěpána, Mgr. Evy Jandové

Kontaktní osoba je: MgA. Jarmila Rezková 776 227 274