Této soutěže se naše škola zúčastňuje již od prvních ročníků a úspěšné zpěvačky jsou dnes již maminkami další generace našich žáků. A jaký byl pro naši školu letošní ročník? Z původně tří žákyň uč. Jarmily Rezkové jely do Karlových Varů jen dvě. Nejmladší zpěvačku přemohla chřipka, škoda. Kačenka Měchurová se této soutěže zúčastnila poprvé a v tak velké konkurenci to pro ni byla první zkušenost. Ostřílená Natálka Hagarová se na soutěžní pole vrátila po roční absenci, kdy kvůli mutaci měla hlasové problémy. Tíha zodpovědnosti, ruku v ruce s trémou, způsobily, že se hlas na začátku vystoupení stal neovladatelným. Přesto v průběhu celého výkonu zabojovala a získala čestné uznání. Žákyně na klavír doprovodily paní učitelky Mgr. Jaroslava Reková a Olena Pereverzieva. Všem zúčastněným patří poděkování.

MgA. Jarmila Rezková

V úterý 18.2. se v naší ZUŠ konal projektový den pro žáky a učitele dechových nástrojů, který byl zaměřen na problematiku řešení obtížných rytmických útvarů ve skladbě. Jako odbornice byla přizvána MgA. Věra Kestřánková, PhD., která je vynikající klarinetistkou, saxofonistkou, ale i výbornou a zkušenou hudební učitelkou. Název projektu „Co nezahraju, to zazpívám“ byl i zároveň jeho náplní. Přítomní žáci (a jejich učitelé) dostali do rukou velmi obtížný notový part a paní lektorka vedla zúčastněné k tomu, jak se – krok po kroku – s takovýmto obtížných partem vypořádat a v co nejkratší době se ho efektivně naučit. Přes zpívání a tleskání vybraných míst se všichni postupně dostali i k hraní na své nástroje, aby nakonec zjistili, že i takto obtížné noty jsou schopni v poměrně krátké době úspěšně zahrát. 
V druhé části projektového dne došlo i na individuální konzultace – žáci postupně předehrávali paní lektorce části svých (již nacvičených) skladeb a ona jim (a jejich učitelům) doporučovala, co by bylo možno zlepšit (a jakým způsobem toho dosáhnout). 
Všichni zúčastnění si toto odpoledne v rámci Šablon ZUŠ Aš pěkně užili a především se spoustu nového dozvěděli. 
 
                                                                                                                                                                                                  Kamila Cretan

Mladí lidé z Aše a Selbu se zúčastní projektu „Evropa – velmi blízko“, který se zaměří na společné aktivity umělců, vědců či odborníků v oblasti českého a bavorského příhraničí. Projekt plánovaný na jeden a půl roku získal podporu z programu EÚS 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. V rámci programu bude možné zrealizovat dalších 7 projektů v celé dotační oblasti.

Projekt „Evropa – velmi blízko” dostane dotaci v celkové výši 185 880 EUR. „V rámci společných aktivit se uskuteční výstavy, workshopy, diskusní fóra. Jejich tématem se stane především integrita a budoucnost Evropy. Bližší informace k možnostem spolupráce a nabídce konzultací k podmínkám přiznání dotace  naleznou zájemci na stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje.V pátek 7.2. se vydal autobus zaplněný do posledního místa žáky naší školy a jejich učitelským doprovodem za hudebním dobrodružstvím do Karlových Varů. Okružní jízdou karlovarskými serpentinami jsme se dostali před jedenáctou hodinou přímo před brány Karlovarského městského divadla, kde nás čekala hodina plná filmové hudby v podání Karlovarského symfonického orchestru pod taktovkou dirigenta Jana Kučery a za slovního doprovodu skladatele, herce a režiséra Ondřeje Brouska. Měli jsme možnost vidět a slyšet orchestr z druhého balkónu divadla, který jsme stejně jako autobus zaplnili do posledního místa. Seděli jsme přímo naproti pódiu a toto strategické místo nám umožnilo dobře vidět i na plátno, na kterém se promítaly ukázky z filmů jako Piráti z Karibiku, Harry Potter, nebo také spoty z dětského kanálu ČT:D doprovázené již zmiňovaným Karlovarským symfonickým orchestrem. Žáci naší školy projevili své znalosti při dotazech na filmové skladatele, tempová označení či odhalení televizního spotu na Déčko. Bohužel nás z tak původně strategického místa, jakým balkón v druhém patře je, nebylo slyšet. Z celého hodinového zážitku jsme si odnesli, že muzika k filmu neodmyslitelně patří a na ukázkách jsme se přesvědčili o tom, že například horor přestává být hororem, pokud se použije nevhodná hudba, a že hudba obecně podtrhuje a vytváří celkový ráz filmu.

Veronika Fernandez

V pátek, 7.2.2020, navštívili nejmladší výtvarníci z ašské ZUŠky, pod vedením paní učitelky Evy Kulhavé, muzeum porcelánu v Selbu. S milým panem průvodcem prošly děti výrobu porcelánu (i její historii) od samého počátku, mohly si prohlédnout a dokonce i poslechnout starodávné stroje, které se dříve používaly. Zhlédly i výstavu porcelánových výrobků a měly také možnost „okoukat“ nejrůznější výtvarné styly výzdoby porcelánu. Na závěr si mohly vyzdobit porcelánový svícen, s nímž budou moci rozradostnit své rodiče. Velké poděkování míří k paní Jitce Legéne, která návštěvu našich žáků v Staatliches Museum für Porzellan zorganizovala, a také průvodci, panu Beránkovi, za milý a vstřícný přístup k dětem.

V pátek, 7. 2. 2020, se uskuteční v Karlových Varech akce „Hrátky s filmovou hudbou s Janem Kučerou a Ondřejem Brouskem“, přihlášení žáci mají sraz před budovou ZUŠ R. Schumanna v 9.15, odjezd z K. Varů zpět bude kolem 12.10 – příjezd k ZUŠ v cca 13.00.

Protože i Karlovarský symfonický orchestr získal dotaci od Karlovarského kraje, bude vstupné pro žáky 20,- Kč, z původně uvedené částky jim tedy bude vráceno.   

Vážení rodiče,

stalo se již tradicí, že naše ZUŠ zajišťuje pro své žáky účast na výchovných koncertech Karlovarského symfonického orchestru. Letošní koncert s názvem „Hrátky s filmovou hudbou s Janem Kučerou a Ondřejem Brouskem“ se bude konat v pátek, 7. 2. 2020, v karlovarském divadle od 11:00. Žáci budou mít možnost vidět „v akci“ skladatele, herce a režiséra Ondřeje Brouska, který je mimo jiné členem uměleckého souboru Divadla Na Vinohradech a také kapely Monkey Bussines.

Pravděpodobný odjezd od ZUŠ je v 9:15 (upřesníme) a předpokládaný návrat je ve 13:30 tamtéž (taktéž bude upřesněno).

Vstupenku ve výši 90,- Kč hradí rodiče. Doprava autobusem bude, v případě Karlovarským krajem odsouhlasené podpory, zdarma.

Závaznou přihlášku, včetně uhrazení vstupenky, žádáme do 3. 2. 2020 (čím dříve se Vaše dítě přihlásí, tím větší jistota, že pro něj bude místo).

Přihlásit se můžete u: Mgr. Vojtěcha Štěpána, Mgr. Evy Jandové, Mgr. Veroniky Fernandez

nebo pište na e-mail: zusas @centrum.cz

Všem našim milým žákům, žačkám a jejich rodičům přejeme krásné a veselé Vánoce a zdravý rok 2020!
Vánoční prázdniny jsou od 23.12. 2019 do 5.1. 2020. 
Budeme se na Vás v Novém roce těšit.
 
                                    pedagogové ZUŠ R. Schumanna Aš

Předvánoční čas jiskří společenskými akcemi, mnoha z nich se účastní také pedagogové a žáci a žákyně naší ZUŠky. Ozdobili např. Ašský Advent – první adventní neděli, kdy se v Aši rozsvítil strom na Poštovním náměstí, vystoupil flétnový soubor p. učitelky K. Cretan, pěvecký soubor p. učitelky L. Schwalbové, soubor zobcových fléten p. učitele V. Kukučky a žesťové seskupení p. učitele M. Jelínka.

Druhá adventní neděle patřila setkání u stromečku v Krásné, kde také proběhlo vystoupení dudáckého souboru Schumák M. Jelínka a L. Schwalbové, žesťový soubor V. Kukučky pomohl při rozsvícení stromku na návsi a členové divadelního souboru Skřítci pod vedením p. uč. A. Pokorné krásně doplnili vesnický živý Betlém. Pokřtěno zde bylo i cd s krásenskými pověstmi, jež namluvili členové divadelních souborů Darebáci, Skřítci a Tortelíný (uč. A. Pokorná) společně se svými mladými kolegy z adorfské Musikschule pod vedením M. Hillera. (Zmíněné pověsti bude možno poslechnout si i na našich stránkách, taktéž na stránkách Obce Krásná.)

Schumák s divadelními Skřítky pak 10. prosince rozveselil obyvatele Carvacu a přinesl, společně s malými tanečnicemi vedenými p. uč. L. Rybáčkovou, zde žijícím babičkám a dědečkům radostnou předvánoční náladu. Tu ještě znásobily dárečky od výtvarníků p. uč. E. Kulhavé a V.R. Němejcové.

Ani pěstounské rodiny nezůstaly ochuzeny o vystoupení žáků naší školy. Na jejich tradičním prosincovém setkání zatančily dívky vedené p. uč. L. Rybáčkovou, zahráli zde také klavíristé, kytaristé a klarinetisté – ti všichni pod vedením p. učitelek O. Fernandez, J. Rekové, J. Rezkové, L. Kykalové a p. učitele M. Oblištila.

Vánoční koncert celé naší školy proběhl 11. prosince ve zcela zaplněném sále. Vystoupení hudební, taneční a divadelní doplnil ve vstupní hale malý vánoční jarmark, po koncertě se pak mohli diváci i vystupující občerstvit tamtéž u stolů bohatě zaplněných skvělými dobrotami vyrobenými našimi pedagogy.

A mladí „zuškoví“ hudebníci nechyběli ani v Hranicích na akci nazvané Tradiční české Vánoce, jež se odehrála v sobotu, 14.12.2019.

Všem vystupujícím i jejich pedagogům velmi děkujeme za zpříjemnění adventních odpolední a večerů.

Anna Pokorná


 

Ašský Advent


 

Advent Krásná

 


 

Vánoční koncert ZUŠ

vanocni01

vanocni02

vanocni03

vanocni04

vanocni05

vanocni06

vanocni07

22. listopadu jsme navštívili klavírní seminář paní Phdr. MgA. Evy Lorenc Suchánkové v Horním Slavkově. Tématem byla práce u klavíru s malými dětmi. Po přednášce následoval open class, kterého se zúčastnila i žákyně paní učitelky Natálie Temerové – Elen Vláčilová. Ze semináře jsme si odnesli spoustu nových zkušeností a nápadů, o které se můžeme v budoucnu v rámci naší praxe opřít.

 

Natálie Temerova