Zpráva pro rodiny žáků naší školy, kteří se zúčastnili soutěže nazvané Drakiáda v rámci Bavorsko-českých týdnů přátelství 2023, ale i pro ostatní milovníky draků. Výtvory Vašich dětí, našich výtvarníků jsou vystaveny v tělocvičně VHS v Selbu nad Normou a Rosmannem. Můžete se na ně jet tento týden podívat a hlasovat pro vítěze, a to vždy mezi 8.-20. hodinou (kromě čtvrtka, 30.5., kdy je v Německu svátek). Tak neváhejte a hlasujte.

Ve čtvrtek 16. května 2019 se konala ve vstupním vestibulu naší školy vernisáž výstavy absolventů výtvarného oboru, studijní zaměření Výtvarná tvorba. S radostí jsme na akci přivítali i naši paní ředitelku Mgr. et  MgA. Annu Pokornou a MgA. Jiřího Broučka, který se postaral o fotodokumentaci. Počet absolventů byl v letošním školním roce rekordní: 12 žáků I. stupně (Magdalena Bláhová, Lýdie Fabiánová, Karolína Honzíková, Viktorie Ivančovová, Filip Křížek, Karolína Kučerová, Barbora Němejcová, Kateřina Nguyenová, Zuzana Novotná, Matěj Pokorný, Anna Syrovátková a Jitka Voráčová) a 2 studentky II. stupně ( Markéta Hnitková a Nina Veselá), které čeká v nejbližších dnech ústní část maturity na ašském gymnáziu a obě jsou již přijaty na vysokou školu. Absolventi předvedli ve svých prezentacích svou tvorbu ze současnosti i z dřívějších let, pro porovnání posunu svých výtvarných dovedností. Zpestřením programu bylo hudební vystoupení Matěje Pokorného, který zahrál na dudy a zazpíval. Každý absolvent byl představen krátkým medailonkem, poté obdržel pamětní list, hrníček se svým jménem a květinu z rukou paní ředitelky. Většina absolventů I. stupně bude pokračovat ve studiu i v příštím školním roce, kdy postoupí na II. stupeň. Účast veřejnosti byla hojná, absolventy přišli podpořit rodiče a ostatní příbuzní, známí a kamarádi. Výstava bude ve vestibulu umístěna do 31.5. Děkuji touto cestou LaRitmě za zapůjčení panelů.
Mgr. Věra Rozálie Němejcová, vyučující Výtvarné tvorby při ZUŠ R. Schumanna Aš

vernisáž01

vernisáž03

vernisáž04

vernisáž05

vernisáž06

vernisáž07

vernisáž08

vernisáž09

vernisáž10

vernisáž11

Vážení rodiče,

stalo se již tradicí, že naše ZUŠ zajišťuje pro své žáky účast na výchovných koncertech Karlovarského symfonického orchestru. Letošní koncert s názvem „Dnes mám sólo já“ se koná v úterý 11. 6. 2019 od 10:30 a je na téma: Slavní skladatelé a jejich oblíbené hudební nástroje. Součástí koncertu je aktivní zapojení žáků prostřednictvím hádanek a kvízů.

Odjezd od ZUŠ je v 9:00 a předpokládaný návrat je ve 13:00 tamtéž.

Vstupenku ve výši 50,- Kč hradí rodiče, doprava autobusem je zdarma (hradí ji Karlovarský kraj).

Závaznou přihlášku včetně uhrazení vstupenky žádáme do 31. 5. 2019.

Přihlásit se můžete u: MgA. Jarmily Rezkové, Mgr. Vojtěcha Štěpána, Mgr. Evy Jandové

Kontaktní osoba je: MgA. Jarmila Rezková 776 227 274

Divadelní soubor Darebáci (vedoucí souboru A. Pokorná) se zúčastnil krajského kola divadelní soutěže ZUŠ a s představením Dívka v červeném se umístil v bronzovém pásmu. Na krajské kolo soutěže Dětská scéna, jež také proběhlo (o čtrnáct dní později) v Ostrově, se vydaly seskupení 4+1 a Darebáci (ved. A. Pokorná) a také Rytíři a víly (P. Hošková), svá představení zde odehrály všechny soubory parádně.

Divadelní seskupení Tortelíný a také 4+1 (ved. A. Pokorná) absolvovala krajské kolo Mladé scény na plzeňském „Jižáku“, jako vždy se jednalo o velmi příjemnou soutěž s přátelskou atmosférou, na kterou se pokaždé naše soubory těší. Tortelíný odehrály divadelní kus 5P a členové souboru dostali pochvalu za herectví, soubor 4+1 zahrál své nové představení, jež bude k vidění na Ašlerkách, a byl porotou doporučen k postupu do celostátního kola Mladé scény. Jsme velmi rády, že máme v Aši tak šikovné, tvůrčí a aktivní mladé divadelníky, s nimiž je radost býtJ.

Anna Pokorná

 

Hned zpočátku měsíce dubna proběhlo již podruhé v Aši krajské kolo přehlídky recitátorů Dětská scéna 2019, útroby Zušky a zčásti též LaRitmy se zaplnily dětmi a mladými lidmi libujícími si v uměleckém přednesu. Soutěžících bylo šedesát a přijeli z celého Karlovarského kraje. Velké zastoupení měli ašští recitátoři, neboť zde je tradice uměleckého přednesu silná a místní malí a mladí umělci předvádějí opravdu velmi kvalitní výkony. Klání probíhalo v sále ZUŠky a v divadelním sále LaRitmy, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, jimž naslouchaly dvě poroty odborníků.

Než děti začaly recitovat, absolvovaly hlasové rozcvičky, jež pro ně připravili absolventi literárně dramatického oboru, Klárka Kulhavá a Dominik Oravec, a také učitelka LDO Jolana Zacharová. Den, nabitý zajímavými básněmi, příběhy a jinými texty, proběhl velmi příjemně. Odpoledne obě poroty oznámily, kdo postupuje do celostátního kola, jež se uskuteční v červnu ve Svitavách, kdo je laureátem soutěže bez postupu (např. nejmladší kategorie – 2. a 3.třídy – do celostátního kola ještě nepostupuje) a kdo získává čestné uznání. Z Ašských se stala laureátkou soutěže Amálie Pokorná (ZUŠ Aš), Jan Novotný (ZŠ Hlávkova Aš), Matyáš Nushart (ZŠ Kamenná Aš), Jan Žibrický (ZUŠ Aš, postup do celostátního kola), Nikola Michalková (ZUŠ Aš, laureátka soutěže bez postupu), čestné uznání získala Linda Bucharová a Matěj Pokorný (oba ze ZUŠ Aš). Všem gratulujeme, ale také si moc vážíme všech ostatních, protože výkony to byly vskutku vyrovnané a už samotný postup do předchozího okresního kola, kam se z Aše probojovalo přes dvacet recitátorů, byl úspěchem, stejně tak parádní byl pak postup mnoha ašských do uvedeného krajského kola. Poděkování za pomoc při organizaci soutěže patří zmíněným lektorům ranních workshopů, ale také Pavle Hoškové a Lucii Schwalbové z místní ZUŠky. Soutěž byla částečně podpořena Grantovým systémem Města Aše.

Anna Pokorná

Všechny děti z Aše na okresním kole soutěže v recitaci Mariánské Lázně

1. kategorie recitátorů v krajském kole v Aši

N. Michalková ze ZUŠ Aš

S příchodem jara se na Ašsku začalo rojit velké množství malé čtenářů – výklad této věty:): druháčci z ašských základních škol přišli do místní knihovny, aby zde byli pasováni na právoplatné čtenáře. K této oslavě gramotnosti krásně pasovalo i vystoupení dudáckého souboru Schumák, který dětem zahrál české lidové písně a ukázal netradiční nástroje (největší odezvu měl vozembouch). Děti si s dudáckým souborem zazpívaly, nestyděly se ani paní učitelky. Pak už následovalo samotné pasování malých čtenářů v kouzelnické atmosféře. Knihovnické dopoledne bylo velmi příjemné.

                                                                                                                                                      Anna Pokorná  

 

Na konci března vyrazil divadelní soubor Darebáci, patřící pod křídla ašské ZUŠ, do Ostrova na krajské kolo divadelní soutěže ZUŠ. Odehrál zde představení Dívka v červeném, které je inspirováno Červenou Karkulkou. Divadelní kus, na němž se Darebáci výrazně autorsky podíleli, vznikalo z improvizací na dané téma, je o dospívání dcerky, jejím soužitím s časově zaneprázděnou maminkou, o pohrávání si se strachem, o překračování hranic, i o tom, jak by to potenciálně mohlo skončit.

Darebáci své představení odehráli perfektně, viděli i jiná představení ostatních ZUŠek, dospěli k závěru, že soutěžit v umělecké oblasti nemusí být vždycky cílem, že dobrý pocit z odehraného představení je to nejlepší, co je může potkat, a domů se vrátili s oceněním v bronzovém pásmu.

Anna Pokorná

Koncem března se v Karlových Varech konalo celostátní kolo soutěže v sólovém zpěvu, do nějž postoupil z naší školy Matěj Pokorný, žák p. učitelky Lucie Schwalbové. V konkurenci dvaatřiceti dalších zpěváků a zpěvaček se Matěj rozhodně neztratil a lidovku Rehradice a Mozartovu Marmotten Buben zazpíval výborně. 
Skvělá byla i korepetice p. učitelky Jaroslavy Rekové, všem třem za perfektní reprezentaci naší školy děkujeme. 
  
                                                                                                                                                                                               Anna Pokorná

 

Nová divadelní sloučenina Medium PiŠkvorky za ašské ZUŠky vyrazila poslední víkend v březnu na Poezii na rynku v Klatovech – krajskou přehlídku v sólové recitaci nad 15 let a v divadle poezie plzeňského a karlovarského kraje.

Na tuto akci jsme vezli dosti čerstvou koláž textů z knihy Stylistická cvičení francouzského surrealisty R. Queanaua. Představení se vcelku podařilo, porota ocenila jeho hravost, ale doporučila ještě další práci na tomto kusu, což jsme určitě uznali…

Viděli jsme také jiné soubory z obou krajů, inspirativní vystoupení recitátorů a rozborové semináře s milou a profesionální porotou. K této intelektuální stravě jsme si dopřáli i tu reálnou – díky luxusním kavárnám a restauracím na klatovském náměstí. Vše organizovalo centrum Johan, ZUŠ Aš naší výpravu finančně zajistila.

Děkujeme, za Medium piškvorky Pavla Hošková