Od středy, 25. 11. 2020, začíná výuka žáků hudebního oboru ve škole ZUŠ R.
Schumanna Aš(v poměru jeden učitel – jeden žák).
Tito žáci začnou opět normálně, dle rozvrhu, navštěvovat ZUŠ (dodrží všechna daná
opatření – roušky/respirátory/štíty v hromadných prostorách a kde je to možné i v
učebnách, mytí a dezinfekce rukou…).
Pakliže bude žák vykazovat příznaky nachlazení, nemoci – zůstává doma, zákonný zástupce
své dítě u pedagoga před danou hodinou omluví a domluví se s ním na distanční výuce.

V distanční (dálkové) formě nadále musí zůstat kolektivní výuka – literárně
dramatický obor, výtvarný obor (+multimediální tvorba), hudební nauka, komorní a
souborová hra a taneční obor/ v těchto oborech lze, po domluvě s pedagogem, využít
individuálních konzultací.
Žáci uvedených oborů budou nadále komunikovat se svými pedagogy prostřednictvím
internetu, telefonu.

Přejeme Vám všem pevné zdraví, vedení školy

Milí žáci a rodiče, 

 

pokračujeme v distanční výuce do té doby, než se v tabulce mapující epidemiologickou situaci objeví stupeň 4 a vláda odsouhlasí, že mohou ZUŠ navštěvovat alespoň žáci v systému 1 žák – 1 učitel. V případě, že taková situace nastane, Vás ihned budeme informovat. 

 

Do té doby jedeme dál cestou, kterou máte domluvenou se svými učiteli, pakliže se ve Vaší vzájemné komunikaci objeví nějaký problém, pište, prosím, ihned na e-mail: zusas@centrum.cz a situaci se pokusíme rychle vyřešit.

 

Připomínám, že k hudebnímu oboru patří i hudební nauka – vše k ní najdete na našich stránkách v záložce domácí videa a cvičení – u učitelů, k nimž patříte.

 

Chcete-li se podívat, co u nás ve škole vzniká v tomto období, rozklikněte si na našich stránkách záložku Corona home art.

 

Snad se brzy uvidíme, hezké a zdravé dny, vedení školy

Dle nařízení vlády je od středy, 14. 10. 2020, ZUŠ R. Schumanna uzavřena (nemůže probíhat ani individuální výuka).

Ve všech oborech tedy opět startujeme s distanční (dálkovou) výukou. Naši pedagogové budou nadále komunikovat se svými žáky prostřednictvím internetu, telefonu, webových stránek školy (www.zusas.cz), kde v sekci nazvané „domácí úkoly a cvičení“ naleznete u jednotlivých oborů další informace (je tam např. i odkaz týkající se hudebních nauk).

Podzimní prázdniny jsou na základě rozhodnutí MŠMT a vlády prodlouženy o dva dny volna – 26. a 27.10, v týdnu od pondělí, 26.10., do pátku, 30. 10., nebude výuka probíhat.

Přejeme Vám všem, abyste byli zdraví a děkujeme za pomoc a vstřícnost při dálkové výuce.

Vedení školy

Milí rodiče a žáci,

vzhledem k nouzovému stavu týkajícímu se nemoci COVID – 19, dle Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje k omezení výuky ve školách a poskytování vzdělávání, bude naše škola –  ZUŠ R. Schumanna Aš zavřena od pondělí 5. října 2020 – prozatím na ministerstvem zdravotnictví avizované 2 týdny.

Od 5. října tedy startujeme s distanční výukou.

Pedagogové Vás zkontaktují a budou s Vašimi dětmi pravidelně komunikovat a učit je na dálku.

Budeme se snažit Vás, coby rodiče, co nejméně zatěžovat, přesto Vás ale prosíme o maximální spolupráci.   

 

 

Děkujeme za pochopení, vedení školy

děkujeme za Vaši vstřícnost a pomoc s distanční výukou. Vaše spolupráce je opravdu perfektní, pedagogové jsou za ni velmi vděční.

Pakliže se s Vámi ještě pedagog Vašeho dítěte nezkontaktoval, pravděpodobně bude nějaký problém s Vaším telefonním číslem či e-mailem – v tom případě Vás prosím, abyste přímo danému učiteli anebo mně zavolali či napsali.

 

Děkuji a přeji zdravé dny, Anna Pokorná (ředitelka školy – zusas@centrum.cz, tel: 731454408)

Divadelní festival Ašlerky se z června přesunul na 2. – 3. října 2020, ale i na podzim se nakonec kvůli zhoršující se epidemiologické situaci odehrál jen v jednom dni. Profesionální mimoašské soubory byly odvolány a tak se program konal v režii místních zuškových souborů.

22. ročník odstartovaly již dopoledne umělecké dílny, kterých se zúčastnili studenti ašského gymnázia a ZUŠky. Na výběr bylo z žonglérské, loutkové, slam poetry a animační dílny, vše se odehrávalo v prostorách LaRitmy a Zuš. Odpoledne pak odstartovalo představení O chytrém Honzovi, ve kterém účinkovali žáci hudebního, literárně dramatického i tanečního oboru a pobavili netradičně zpracovanou pohádkou nejen nejmladší diváky. Ašlerovy náměstkyně vše uváděly v duchu domácí pohody, ve stylu legendární moderátorky Saskie Burešové, kdy si pod rouškou tmy můžeme dovolit ledacos – např. sledovat jako v televizi divadelní představení.

Následovaly čtyři představení, čtyři premiéry, které se povedlo i přes distanční výuku, dva měsíce prázdnin a neustálé obavy ze zrušení festivalu dotáhnout do konce – resp. před orouškované diváky. Prvním představením bylo scénické čtení souboru Rytíři a Víly, nazvané podle stejnojmenné knihy Rico, Oskar a přízraky. Soubor Tortelíný (jehož někteří členové jsou již na VŠ) předvedl hru Odvrácená strana měsíce, soubor Babodram odehrál terapeutickou hru Čokoládomanky, na závěr diváky zaujal napínavý Sen o dokonalém kriminálním zločinu souboru SixPack. Tečkou za ryze ašským programem byly tři slamy Vaška Ponikelského, který je v této disciplíně na celorepublikové špičce.

Ašlerky byly sice kratší, za to intenzivnější a v několika nabitých hodinách ukázaly, že místní mladí umělci dokážou překonávat nástrahy nelehké doby a dál tvořit…

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě i realizaci festivalu.

Akce byla podpořena z grantového systému města Aše.

V sobotu 19.9. se učitelé i žáci naší školy zapojili do sportovně – společenské akce v Hranicíc. Přijeli podpořit Aničku Stehlíkovou, které věnovali pořadatelé vybrané startovné na rehabilitace. Anička s maminkou Laďkou také dorazily a absolvovaly cca 600 metrový okruh pod evangelickým kostelem za doprovodu nejen své zušácké „crew“ v nových tričkách s rozběhnutým Robertem Schumannem. Přímo na Běhu se vybralo 12.100,- Kč. Někteří učitelé přislíbili svou aktivní účast i příští ročník Běhu městem, tak uvidíme, jestli budou trénovat…Moc děkujeme