Nastal 10. srpen a většina žáků a učitelů naší ZUŠ zažívala jen další prázdninový den, až na čtveřici, nebo spíše trojici hudebníků, kteří se vydali reprezentovat naši školu na Chodké slavnosti do Domažlic.

Nemohla by to být správná výprava, kdyby nenastaly drobné problémy, takže se nevyhnuly ani nám. My jsme v půl sedmé ráno zjistitli, že vlastně nepojedeme čtyři, ale jen tři, což byl pro nás velký šok (druhý dudák Matěj Pokorný nemohl jet, bohužel si nemoc nevybírá ). Nezbývalo nám tedy nic jiného než narychlo vytvořit trio ve složení : pan učitel Milan Jelínek, Anežka Štěpánová a Alena Jelínková. Po bleskurychlé zkoušce jsme všichni nasedli do auta a natěšení a vystrašení z toho,jak to dopadne, jsme vyrazili na cestu do Domažlic.

Když jsme po chvilce bloudění mezi uzavřenými domažlickými uličkami díky ochotným policistům našli bod všeho dění, v cuku letu jsme na sebe ,,hodili“ naše ašské kroje a šli se přiravit

k bráně pod hradem, kde právě začínalo pásmo vystoupení s názvem ,,Národní přehlídka dudáků“, jehož jsme byli i bez jednoho dudáka součástí. Po krátkém interview s Milanem Jelínkem jsme mohli začít hrát. V našem podání zazněly tři skladby, které zaujaly posluchače nejen bezvadným provedením, ale i svou netradiční úpravou, konkrétně: Opičí duet se šmrdláním od Milana Jelínka, lidová píseň Já jsem mladý synek v úpravě též od Milana Jelínka a nakonec Ašská hopsavá jak jinak než od Milana Jelínka. Poté jsme si již konečně mohli oddechnout, jelikož jsme měli to nejtěžší za sebou a mohli jsme se vydat do samotného centra dění Chodských slavností, kde jsme měli možnost potkat spoustu známých.

Závěrem bych už jen dodala, že velká poklona patří Anežce Štěpánové, které se během pěti minut podařilo naučit celý nový part a to dokonce zpaměti a to samé platí o Milanu Jelínkovi, kterému se k tomu všemu ještě podařilo během nabitých prázdnin najít pár o něco volnějších dnů a zkoušet s námi.

Alena Jelínková

 

Po osmi letech opět zavítala do Karlových Varů jedna z předních italských sopranistek a mnohaletá sólistka Milánské La Scaly paní Wilma Vernocchi. Pod jejímvedením probíhaly v týdnu 22. – 26.7.2019 v ZUŠ A. Dvořáka mistrovské pěvecké kurzy. Odpolední hodiny byly nabídnuty veřejnosti, tedy i žákům zušek. Z naší školy se, díky podpoře své rodiny, zúčastnila dvou lekcí naše žákyně Natálie Hagarová. Paní Vernocchi zaujala svým talentem a zpěvem tak, že jí věnovala pár slov na závěrečném koncertě účastnic kurzu v hotelu Imperial a také Natálce přislíbila zaslat italské písně. I když se tato výjimečná akce konala v době prázdnin, věřím, že si nové poznatky ponese Natka do nového školního roku a zážitek z tohoto setkání bude mít na celý život.

Jarmila Rezková

Začátkem prázdnin byla v Galerii Na Háji zahájena výstava manželů Slehových. Kromě předmětů z kovu a skleněných šperků představili umělci i dřevěné hračky. Proto na vernisáži dne 5.7.2019 zazpívaly nejmladší žákyně ze třídy Jarmily Rezkové. Sárinku Krnáčovou, Terezku Chlandovou a Aničku Burešovou doprovodila na keyboard paní učitelka Jaroslava Reková.

  Konec června přinesl vyhodnocení česko-německé výtvarné soutěže, jejímž cílem bylo vyzdobit papírového draka. Soutěž pořádalo seskupení Selb 23, a to v rámci Česko-bavorských týdnů přátelství. Draci, kteří vzlétnou na oblohu 21. září 2019, symbolizují svobodu a vzájemné přátelství, drakiáda by měla  navázat na akce, pořádané na počátku 20. století proslulou uměleckou školou Bauhaus (styl a myšlení Bauhausu inspiroval  mnohé umělce, výtvarníky, architekty a jiné příslušníky české moderny tehdejší doby). 

    Společně s německými dětmi, které přebíraly ocenění za svá umělecká dračí díla z rukou selbského starosty, U. Pötzsche, a ašského místostarosty, P. Klepáčka, převzala ceny i čtveřice českých dětí z Ašska. Z výtvarného oboru naší ZUŠky to byla Tereza Nedvědová a Amálie Pokorná, s nimi se z knižních cen radovali Eliška Ullmanová a Filip Solín reprezentující další ašské školy.

 

                                                                                                                                                                                        Anna Pokorná 

Alena Jelínková a Pavlína Boháčková, žačky paní učitelky Zuzany Puchelové, uchopily pevně za vlasy možnost nazkoušet a na závěrečném koncertu v Rudolfinu zahrát tři skladby slavných skladatelů se Společným orchestrem hráčů České filharmonie a žáků ZUŠ.

Během celého školního roku se se svou učitelkou hry na housle pilně učily skladby, které pak na mnoha soustředěních, spolu se svými zuškovými spoluhráči a filharmoniky, pilovaly s profesionálním dirigentem. Jejich snažení vyvrcholilo již zmíněným koncertem v Rudolfinu v neděli, 16. června, kdy dívky absolvovaly nejprve veřejnou generální zkoušku (hlediště bylo zcela zaplněno) a večer pak slavnostní vystoupení s dirigentem Petrem Altrichterem (i tehdy bylo celé Rudolfinum vyprodáno). Skladby, které měla možnost veřejnost slyšet, vznikly pod rukama a pery J. Brahmse (Slavnostní akademická předehra op. 80), A. Dvořáka (Vodník op. 107) a B. Smetany (Vltava).

Alence, Pavle i p. učitelce Puchelové velice děkujeme za obří kus práce, skvělou reprezentaci naší školy a také za velmi krásný hudební zážitek.

Anna Pokorná, ZUŠ Aš

1

2

3

4

5

6

7

8

Poslední květnový týden byl v ašské ZUŠce nabitý – během pěti dnů se v těchto prostorách odehrály, kromě několika třídních koncertů, čtyři zajímavé akce.

První z nich byla pohádka o Ptáku Ohniváku, jejíž klasicky neklasická verze vznikla na základě spolupráce tanečního oboru, literárně-dramatického oboru a oboru hudebního i výtvarného. Pohádku navštívilo 150 dětí z mateřských škol z Ašska. Jednalo se o projekt, který (kromě zprostředkování zajímavého kulturního prožitku) měl předškoláčkům předvést, co všechno se v místní ZUŠce mohou naučit, jelikož v uvedeném týdnu také probíhal zápis do naší školy. Pohádku mohla veřejnost zhlédnout na festivalu Ašlerky 2019, který se odehrál o týden později a kde se také představily všechny zuškové divadelní soubory.

Pro prvňáčky a druháčky pak bylo v dalším dni připraveno v dopoledních hodinách vystoupení tanečnic a bicích, všem přítomným se naskytla krásná podívaná a parádní hudební koncert našich bubeníků. Vystoupení mohli navštívit rodiče a veřejnost odpoledne a i tehdy praskal náš sál ve švech.

Zážitky naplněný týden zakončil Koncert pro maminky – třetí ročník novodobé zuškové tradice, při níž se svým matkám (ale i babičkám, otcůmJ) předvedou úplně nejmladší žáci naší školy a na závěr jim předají malý keramický dárek, jehož autory jsou nejmenší výtvarníci. Koncert byl různorodý a milý.

Byli jsme překvapeni, když jsme spočítali, kolik lidí jen během jednoho týdne navštívilo naše školní akce – bylo jich téměř šest set padesát. Jsme moc rádi, že má ašská veřejnost i oslovené školy a školky zájem o námi nabízená vystoupení a těšíme se zase na další školní rok, v němž se zcela jistě uskuteční mnoho podobných akcí.

Poděkování patří všem žákům školy, kteří se na zmíněných vystoupeních podíleli, a také všem jejich pedagogům.

Anna Pokorná