O škole

ZUŠ R. SCHUMANNA AŠ JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ MĚSTA AŠE, SÍDLÍ V ŠALDOVĚ ULICI 2200/7 v Aši.

Má ve školském rejstříku zapsaná tři další místa poskytovaného vzdělávání, a to na Gymnáziu Aš, v ZŠ Hranice a ZŠ Hazlov.

NA ŠKOLE SE VYUČUJE VE VŠECH ČTYŘECH UMĚLECKÝCH OBORECH: HUDEBNÍM, LITERÁRNĚ DRAMATICKÉM, VÝTVARNÉM A TANEČNÍM. STUDIUM JE UMOŽNĚNO PRO ŽÁKY OD 5 LET. JE VYBÍRÁNA ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ /viz sekce ke stažení/. 

 

Vzděláváme také žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.


 

 

Zápis ke studiu ve školním roce 2018/2019

Ředitelka Základní umělecké školy R. Schumanna Aš vyhlašuje zápis pro školní rok 2018/2019, a to na dny 21. a 23. května 2018, vždy od 13 do 17 hodin (jedná se o pondělí a středu). Zápis proběhne do výtvarného, tanečního, hudebního a literárně-dramatického oboru.


Proběhne zjištění studijních předpokladů /pro přípravné studium/ a talentové zkoušky /pro základní studium/. Zájemci o studium hudebního oboru si připraví zpěv lidové písničky.


PRO HUDEBNÍ OBOR:

Prosíme, počítejte s tím, že žák v prvních ročnících i v přípravném studiu dochází vždy minimálně na dvě hodiny týdně /individuální výuka: hra na nástroj nebo sólový zpěv + kolektivní výuka: HUDEBNÍ NAUKA. V dalších letech přibude ještě hodina komorní nebo souborové hry.


Zájemci o hru na klavír musí mít doma klasický (akustický) klavír, případně klavír elektrický (digitální).


Uchazeči o hru na keyboard musí mít možnost cvičit na keyboard.


Žákům, kteří se chtějí učit hře na jiný nástroj, můžeme tento nástroj alespoň pro začátek zapůjčit.


V případě, že bude více uchazečů než volných míst, přistoupíme k výběru žáků dle následujících kritérií:


1) věk dítěte – přednost mají děti v tomto pořadí:


a)žáci prvních tříd ZŠ /nástup v r. 2018/2019


b)žáci druhých tříd ZŠ


c)předškoláci


d)děti pětileté /uchazeči musí být k 1.9.2018 5 let


e)žáci od 3. tříd ZŠ


2)V případě, že by bylo třeba dále vybírat z určené skupiny, kterou spojuje společné kritérium, bude se losovat. Děti, které se díky velkému zájmu uchazečů nepodaří do výuky zařadit, zůstanou na interním čekacím seznamu, v zabezpečeném školním systému. Uvolní-li se během školního roku místo, budou jejich zákonní zástupci ihned informováni.


Podmínkou u zápisu žáka, který není občanem EU, je nutnost doložení dokladu o trvalém pobytu, který předloží v den zápisu do ZUŠ.


K zápisu je nutné se dostavit se zapisovaným dítětem osobně. Zákonní zástupci již nyní mohou vyplnit elektronickou přihlášku (nalézt ji lze na stránkách školy v černé postranní liště: www.zusas.cz), tu je v době zápisu nutné ve škole podepsat. Přihlášku je možné vyplnit i přímo v ZUŠ během zápisu.


Více informací o studiu na naší škole i o akcích, které pořádáme, najdete na stránkách: www.zusas.cz


Dotazy: Mgr. MgA. Anna Pokorná, Mgr. O. Fernandez, MgA. Pavla Hošková


Těšíme se na Vás těšíme 🙂

 


 

 

Z HISTORIE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROBERTA SCHUMANNA AŠ:


Škola byla založena jako Městská hudební škola v roce 1892. Učilo se v prostorách dívč& iacute; školy v době mezi 17 – 21 hodinou.  V roce 1903 se škola přestěhovala do radniční školy. Od roku 1953 má škola stálé sídlo v Šaldově ulici. Z řady významných osobností školy jmenujme  několik ředitelů: Jiřího  Wirnitzera, který ve svých 66ti letech vystřídal dlouholetého ředitele Gustava Korndörfera. Jiří Wirnitzer měl za sebou dráhu C.K. vojenského kapelníka, působil jako docent teorie a skladby na německé konzervatoři a také jako hudební ředitel Městského divadla v Jablonci. Na jeho vysvědčení z konzervatoře je podepsán hudební skladatel Ant. Dvořák. Založil při škole velký symfonický orchestr, který při padesátém výročí školy zahrál Beethovenovu 5. symfonii a Schumannův Klavírní koncert. V roce 1956 přebírá školu Vladimír Štěpán, ředitel, který byl ve funkci 44 let a doposud působí na škole jako učitel. V tomto dlouhém období byly na škole zřízeny všechny čtyři obory, byl založen žákovský orchestr, dechovka, akordeonový a dudácký soubor a dětský sbor. Po několik let se pravidelně opakovalo natáčení pro Český rozhlas Plzeň. V roce 1990 nastupuje do funkce ředitele Miroslav Pešek s jehož příchodem nastal další velký rozmach školy. Začíná se vyučovat ve všech čtyřech oborech. Jeho činnost byl a předčasně ukončena tragickou autonehodou v roce 2002. V letech 2002 – 2012 stojí v čele školy MgA. Jarmila Rezková, za jejíhož působení škola nadále rozšiřuje svá studijní zaměření, daří se na vysoké úrovni organizovat mezinárodní taneční soutěž Ašský střevíček. Od r. 2012 nastupuje do funkce MgA. Pavla Hošková, v roce 2016 ji v ředitelně střídá Mgr. MgA. Anna Pokorná.


 

Městská hudební škola byla umístěna do dívčí školy na Angru r.1892

01Angerschule+Josef.II

 

R.1903 byla škola přemístěna do radniční školy u evangelického kostela

06 Rathausplatz 1900

 

R. 1913 se škola stěhuje do bývalé katolické Triviální školy u kostela sv. Mikuláše. Na začátku 1.SV. je šlola zabavena pro rezervní nemocnici jako lazaret.

08Mikul._d._1916_c.2_HS_Laucik_

 

Současná budova školy od r. 1953

V r. 2013 proběhla rekonstrukce – zateplení fasády, výměna oken.

DSC_0138

 

V současnosti škola spolupracuje se zřizovatelem: Městem Aš na projektové dokumentaci k novému prostoru v LaRitmě – kam by se měla během následujících let přestěhovat.

laritma