HN – Eva Jandová

 
1. ROČNÍK
Zdravím malé muzikanty a posílám krátké hudební video, ve kterém si zopakujeme stupnici C dur a rovnou si i zazpíváme.
 

https://www.youtube.com/…RkA

 
—————————————————————————-
2. ROČNÍK
Zdravím malé muzikanty a posílám krátké hudební video, ve kterém si zopakujeme délku not a pomlk a vytleskáme si rytmus písničky Neviděli jste tu mé panenky.
 

https://www.youtube.com/…e68

 
—————————————————————————–
3. ROČNÍK
Zdravím malé (i větší) muzikanty a posílám krátké video, ve kterém Ivan Tatar vysvětluje pojem intervaly (základní rozdělení, názvy intervalů a praktické určování základních intervalů).
 

https://www.youtube.com/…RvI

 
 
Děkuji za spolupráci.
Mějte se hezky.

S pozdravem Eva Jandová.

 

Dobrý den,

opět jsem tu s trochou hudební teorie (pro žáky, kteří se zúčastňují online výuky je to dobrovolné)

 
1. ROČNÍK
První odkaz je prezentace, ve které si žáci zopakují základní hudební pojmy a také si procvičí délku a název jednotlivých not.
Druhým odkazem je rytmický doprovod (tleskání) ke skladbě od J. Haydna.
 

https://www.youtube.com/…kz8

 
————————————————————————-
2. ROČNÍK
První odkaz je video od Ivana Tatara, ve kterém vysvětluje postup křížků za sebou.
Ve druhém odkazu si procvičíme -vytleskáme- čtvrťové a osminové noty.
 
 
 
————————————————————————–
3. ROČNÍK
Minulé video bylo spíše odpočinkové, dnes si procvičíme uši a budeme mít za úkol přiřadit rytmické úryvky ke správnému notovému zápisu.
Rytmický úryvek zazní vždy třikrát a poté se ukáže správná odpověď.
 

https://www.youtube.com/…7dA

 
 
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem Eva Jandová
 

1. ROČNÍK
Dobrý den,
i tento týden jsem připravila pro žáky, kteří se nezúčastňují online výuky (pro ostatní je to dobrovolné) krátký úkol z hudební nauky – opakování a procvičování not od c1 do c2. Správné čtení a poznávání not je pro hudebníky nepostradatelné.
 
——————————————————————————
 
2. ROČNÍK
Dobrý den,
i tento týden jsem připravila pro žáky, kteří se nezúčastňují online výuky (pro ostatní je to dobrovolné) 2 úkoly z hudební nauky – opakovací video na dynamiku (neboli sílu v hudbě) a video s ukázkou uplatnění dynamiky v hudbě od Martina Karbana.
 

https://www.youtube.com/…KAA

———————————————————————————
 
3. ROČNÍK
Dobrý den,
i tento týden jsem připravila pro žáky, kteří se nezúčastňují online výuky (pro ostatní je to dobrovolné) drobný úkol z hudební nauky – krátké video o neznámých hudebních nástrojích.

https://www.youtube.com/…HUo

 
Děkuji za spolupráci.
Mějte se hezky.
S pozdravem Eva Jandová

Dobrý den,

opět zdravím rodiče malých i větších muzikantů. Posílám pár teoretických a rytmických cvičení z hudební nauky.

Jsou určené hlavně pro žáky, kteří se nezúčastňují online výuky, ale samozřejmě si je mohou zkusit všichni.
 
1. ROČNÍK

V prvním odkazu máme za úkol přiřadit k vyobrazeným notám jejich správný název a délku. Po kliknutí na modrou ikonku vpravo dole se Vám ukáže, jestli je přiřazení správné.

Druhý odkaz je rytmický doprovod k několika písním (nejen pro zlepšení nálady). Počet písní i obtížnost si můžete zvolit sami.
1. odkaz
 2. odkaz
———————————————————————————————————————————-
 
2. ROČNÍK

V prvním odkazu máme za úkol přiřadit k vyobrazeným notám jejich správný název. Po kliknutí na modrou ikonku vpravo dole se Vám ukáže, jestli je přiřazení správné.

Druhý odkaz je rytmický doprovod k několika písním (nejen pro zlepšení nálady). Počet písní i obtížnost si můžete zvolit sami.
1. odkaz
2. odkaz
————————————————————————————————————————————-
 
3. ROČNÍK

V prvním odkazu máme několik způsobů na procvičení předznamenání durových stupnic (pod nadpisem Interactives si můžete vybrat z 12i možností např. kvízů, doplňovaček nebo her).

Druhý odkaz je rytmický doprovod k několika písním (nejen pro zlepšení nálady). Počet písní i obtížnost si můžete zvolit sami.
1. odkaz
2. odkaz
 
 
Děkuji za spolupráci a přeji klidné dny. Buďte na sebe opatrní.
S pozdravem Eva Jandová.
 

Dobrý den,
jsem tu znovu s trochou hudební teorie.
 
1. ROČNÍK
Když se stále s dětmi nemůžeme vídat v naší hudební škole, uděláme si alespoň takový malý výlet do jiné hudební školy prostřednictvím pořadu Dobrodružství s orchestrem v díle SÓLISTA A ORCHESTR.
Ve druhém odkazu si děti vytleskáním procvičí rytmické hodnoty osminových a čtvrťových not a pomlk.
 
2. ROČNÍK
Tento týden jsem si pro Vás připravila krátké hudební video od Libora Talaše. Budeme potřebovat tužku a papír a zkusíme podle zvuku
rozpoznat 7 hudebních nástrojů (na konci videa jsou napsané správné odpovědi).
Ve druhém odkazu si vytleskáme jednoduché rytmické cvičení na čtvrťové a osminové noty.
 

https://www.youtube.com/…c1Y

 
 
3. ROČNÍK
I tento týden jsem si pro Vás připravila krátké poznávací hudební video. Budeme potřebovat tužku a papír a zkusíme si poskládat
hudební puzzle ze známých filmových melodií. Je jich celkem pět a jsou uvedeny od nejjednoduššího po nejtěžší melodický úryvek.
Zvládne někdo sestavit všech pět melodií správně?
 

Dobrý den,

zdravím rodiče malých i větších muzikantů.

 
1. ROČNÍK
Dnes si vyzkoušíme procvičení noty čtvrťové a čtvrťové pomlky prostřednictvím rytmického čtverce (jdeme jako při čtení zleva doprava
po řádcích). Princip rytmického čtverce jistě rychle pochopíte.
 
 
 
2.ROČNÍK
Dnes si procvičíme pomocí rytmického čtverce počítání čtvrťových a osminových not a pomlk. Také si zodpovíme některé otázky. V rytmickém čtverci se jde jako při čtení zleva doprava a po řádcích. Jeho princip jistě rychle pochopíte. Můžete také vyzkoušet slovní rytmizaci – čtvrťová nota=TÁ , osminové noty=TY-TY (vše je ve videu popsáno).
 
 
 
3. ROČNÍK

Dnes budeme pokračovat v mollových stupnicích, ale především si zopakujeme postup křížků ve stupnicích obecně. Ve druhém videu

se trochu rozpohybujeme hrou na tělo a procvičíme si šestnáctinové hodnoty se skladbou Radeckého pochod od Johanna Strausse.
 
 
 
 
Děkuji všem za spolupráci.
Přeji hezké zimní dny a opatrujte se!
S pozdravem Eva Jandová
 

Dobrý den,
jsem tu opět s trochou hudební teorie.
 
1. ROČNÍK
Dnes se ve videu od Jakuba Weisse seznámíme s dalším, pro hudebníky, nepostradatelným tématem, a tím je rozdělení not podle jejich délky, jak se noty počítají, jak a kam se zapisují. Video je pojato trochu jinou, ale velmi zajímavou formou.
 

https://www.youtube.com/…o2Y

 
 
2. ROČNÍK

Dnes budeme pokračovat v bližším poznávání dalšího z obsáhlé rodiny hudebních nástrojů, a tím je dechový žesťový nástroj – Lesní roh. Pořadem Filharmonici na ulici Vás znovu provede Adam Mišík a hlavní protagonistkou, hráčkou na lesní roh neboli hornistkou je Kateřina Javůrková.

 

https://decko.ceskatelevize.cz/…dil

 
 
3. ROČNÍK

Ve videu od Ivana Tatara se lehce seznámíme s mollovými stupnicemi, jak se rozdělují a jaká pravidla pro ně platí. Ve druhém odkazu posílám několik rytmických cvičení. Výhodou je možnost pozastavení nebo opakování problematických míst :-).

 
 

https://www.youtube.com/…WjM

 
 
Děkuji za spolupráci a přeji krásné zimní dny.
S pozdravem Eva Jandová
 

Dobrý den,
i v novém roce zdravím rodiče malých (i větších) muzikantů. S ohledem na blížící se pololetí a s tím spojené uzavírání známek,
posílám drobné opakovací cvičení a kvízy z pracovního sešitu. Vyplněná cvičení prosím oskenujte nebo vyfoťte a zašlete na můj
email – jandova.eva@seznam.cz nebo na můj WhattsApp (tel. 724 928 673).
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem Eva Jandová
 
1. ročník str. 27 (Zimní)
 
2. ročník str. 28 cv. 47 (Kdo ví – odpoví)
 
3. ročník str. 35 (kvíz)
 

1.-3. ROČNÍK
Poslední odkaz tohoto roku je klasika, která neodmyslitelně patří k českým Vánocům,
a to Česká mše vánoční od J.J. Ryby v krásném Ladovském zpracování.
Šťastné a veselé…
 
 
————————————————————————————————————–
 
 
Dobrý den,
i tento týden mám pro vás připravené drobné úkoly z hudební nauky a jak jinak než s vánoční tématikou.
 
1. ROČNÍK

V prvním odkazu se děti seznámí s notovým zápisem vánoční skladby –  Rolničky, rolničky a mohou si vyzkoušet

vyhledat jednotlivé notičky.
Ve druhém si děti mohou písničku zazpívat se slovy (pokud je znají :-) a nebo na jména not, která se jim ve

videu budou postupně ukazovat).

Děkuji moc za spolupráci a přeji všem šťastné Vánoce.
 
 
2. ROČNÍK

Ve videu Adventní hádanky si děti procvičí rytmus i zápis melodie tří koled. A nakonec si je mohou i zazpívat.

Děkuji  moc za spolupráci a přeji všem klidné Vánoce.
 

https://www.youtube.com/…o9A

 
3. ROČNÍK

Ve videu Obrácené koledy si děti mohou vyzkoušet, jestli poznají několik českých koled v pozměněné podobě

(samozřejmě s malou nápovědou).
Děkuji moc za spolupráci a přeji všem klidné Vánoce.
 

https://www.youtube.com/…Fu0

 
 

Dobrý den,

zdravím rodiče malých i větších muzikantů. Opět jsem tu s trochou hudební teorie

1. ROČNÍK
Dnes si děti v díle VYSOKO A HLUBOKO z pořadu Dobrodružství s orchestrem zopakují hudební abecedu, poznají nové hudební nástroje a zjistí, že odlišná výška tónů tvoří melodii.

Děkuji za spolupráci a přeji hezké adventní dny.
 

2. ROČNÍK
Dnes se seznámíme s pojmy, které souvisí se silou (hlasitostí) hudby neboli s dynamikou.

Děkuji za spolupráci a přeji hezké adventní dny.
 

https://www.youtube.com/…qSw

3.ROČNÍK

Dnes si díky videu od Evy Lorenz zopakujeme a trochu rozšíříme znalosti o pomlkách.
Děkuji za spolupráci a přeji hezké adventní dny.
 

https://www.youtube.com/…d2k

 

 

Dobrý den,

opět jsem tu s několika drobnými úkoly z hudební teorie

 
1. ROČNÍK
Dnes navážeme na minulé video a naučíme se psát noty v celém rozsahu notové osnovy. Budu ráda, když si opět vezmete
k ruce pracovní sešit na straně 7 a dopíšete zbytek not z hudební abecedy (noty d2 ,e2, f2, g2 jsou spíše pro informaci).
Ve druhém odkazu (prezentace Power Point) posílám malé procvičení not hudební abecedy.
Děkuji za spolupráci.
 

https://www.youtube.com/…2mM

 
 
 
2. ROČNÍK
V prvním videu si přehledně zopakujeme, na kolik se počítají různé hodnoty not s tečkou. Ve druhém odkazu budeme pokračovat v rytmické tématice a děti si mohou vyzkoušet vytleskávat rytmus ve 2/4 taktu.
Děkuji za spolupráci.
 
 
 
 
3. ROČNÍK
V tomto videu si zopakujeme hudební názvy jako jsou zvuky, tóny, vlastnosti tónů, půltón, celý tón a jiné. Zakončíme to krátkým přehledem rozdělení hudebních nástrojů.
Děkuji za spolupráci.
 

https://www.youtube.com/…zCI

 

 

 

Dobrý den,

opět přicházím s malou dávkou hudební teorie a praxe :-)
 

1. ROČNÍK

Na internetových stránkách  Co Čech, to muzikant máme několik drobných rytmicko-melodických cvičení na téma Ukládáme zvířátka k zimnímu spánku. Byla bych ráda, kdyby si děti vyzkoušely první a druhé video na téma ježek (hra s kelímky + písnička o ježkovi).

S pozdravem Eva Jandová.

 
 
2. ROČNÍK

Na internetových stránkách  Co Čech, to muzikant máme několik drobných rytmicko-melodických cvičení a hudebních ukázek na téma Ukládáme zvířátka k zimnímu spánku. Byla bych ráda, kdyby si děti vyzkoušely první, druhé a třetí video na téma ježek (hra s kelímky + písnička o ježkovi + rytmičtí ježci). Vše, co děti mají dělat, je ve videích řečeno i ukázáno.

S pozdravem Eva Jandová.
 

https://www.cocechtomuzikant.cz/…ku/

 
3. ROČNÍK
Úkolem pro 3.ročníky bude také ze stránek Co Čech, to muzikant na téma Ukládáme zvířátka k zimnímu spánku a to
Rytmičtí medvědi (rytmus doprovázíme na slabiky Tájá, Tá, Tyty) a rytmický doprovod k říkance Netopýři.

S pozdravem Eva Jandová.

 

Zdravím rodiče malých i větších muzikantů 
 

1. ROČNÍK

I dnes posílám odkaz na krátké video, ve kterém si zopakujeme hudební abecedu a vyzkoušíme si notičky také napsat.
Prosím, aby si děti vzaly k ruce pracovní sešit z hudební nauky na straně 7 a spolu s videem si zkusily dané notičky
zapsat do notové osnovy.
Děkuji Vám za spolupráci.
 
 
2. ROČNÍK
Dnes pro Vás mám krátké video z hudební teorie. Nebude to již zaměřené na hudební nástroje, ale na zopakování hudebních
pojmů (takt, taktová čára, taktové označení aj.) i s ukázkou počítání v daných taktech.
Děkuji Vám za spolupráci.
 
 
3. ROČNÍK

Jsem tu opět s menší dávkou hudebních zajímavostí. Dnes posílám odkaz na pořad o hudebních nástrojích.

Většinu hudebních nástrojů jsme již probrali, ale opakování je matka moudrosti. V tomto díle si zajímavou formou
rozšíříme znalosti o dřevěném dechovém nástroji –  flétně.
Přeji příjemné a poučné pokoukání.
 

1. ROČNÍK
Jako první posílám odkaz na pořad jménem Dobrodružství s orchestrem. Jsou tu velmi hezky, a pro děti srozumitelnou formou,
zpracovaná hudební témata.
V díle BAREVNÉ TÓNY děti uslyší zvuky různých hudebních nástrojů a uvidí schopnost hudby vyjádřit se pomocí barev. Tímto tématem navážeme 
a rozšíříme již probranou učební látku – rozdíl mezi tónem a zvukem. 
 
 
Jako další jsem si připravila poslechové video v návaznosti na to minulé, ve kterém jsme si ukázali spojitost hudby a barev.
Poprosím, aby si krátkou skladbičku děti poslechly (klidně i několikrát) a zkusily nakreslit (barevně vyjádřit) to, co jim
hudba připomíná, co v nich „vyvolává“.
 

https://www.youtube.com/…Fbg

 
 
2. ROČNÍK
První posílám odkaz na pořad jménem Dobrodružství s orchestrem. Jsou tu velmi hezky, a pro děti srozumitelnou formou,
zpracovaná hudební témata.
V díle O HUDEBNÍCH NÁSTROJÍCH si přiblížíme a přehledně rozdělíme základní hudební nástroje.
Příště se budeme zabývat jednotlivými hudebními nástroji podrobněji.
 

https://decko.ceskatelevize.cz/…rem

 
Dnes jsem si připravila video v návaznosti na to minulé. Jak jsem slíbila, podrobněji se podíváme na jednotlivé hudební nástroje.
A začneme nejmenším dechovým žesťovým (neboli plechovým) nástrojem – TRUBKOU.
 
 
 
3. ROČNÍK
Na začátek mám pro vás na zopakování trochu „nudné“ teorie – video o hudebních stupnicích. 
Toto video zajímavě zpracovává téma durových stupnic s křížky a vysvětluje tuto problematiku trochu jiným způsobem.

https://www.youtube.com/…J7Y

 
Dnes jsem připravila video z úplně jiného soudku než minule. Trochu si rozpohybujeme končetiny a procvičíme si rytmus ve 4/4 taktu
formou hry na tělo (pleskání do stehen, tleskání a dupání). Děti mohou sedět nebo stát.
 

https://www.youtube.com/…5kY