V polovině ledna proběhla v sále Základní umělecké školy beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, autorkou knih pro děti a mládež vydávající svá díla pod vydavatelstvím Albatros. Společně s M. Fišarovou do Aše zavítal také herec Miroslav Reil, jenž četl a hrál úryvky z knih A-Ž půjdeš do školy, Náš dvůr má tajemství, Kamínek a Nikolina cesta, která je autorčiným debutem, za nějž spisovatelka získala v roce 2013 Zlatou stuhu. Nikolina cesta popisuje život pubertálního děvčete Nikoly a jejího malého bratra, kteří jsou svědky domácího násilí.

Beseda byla pestrá, rozmanitá, a také zábavná. Od M. Fišarové se žáci literárně-dramatického oboru, jimž byla beseda určena, dozvěděli, jak vypadá práce spisovatelky, jaká je spolupráce s ilustrátory, vydavatelstvím, vystoupení M. Reila bylo zase inspirací pro umělecký přednes, jemuž se také děti z ašské ZUŠky věnují. Poděkování patří oběma vystupujícím.

Anna Pokorná

spisovatelka

Prosinec, prosinec – to je kulturní lavina, kterou se každý rád nechá zavalit J. A že se toho z ašské ZUŠky do sněhem zavátého města a jeho okolí krásného a předvánočního valilo.

Po ašském adventu přišel 5. prosince Mikuláš se svým opeřeným a ocasatým doprovodem – anděly a čerty, tuto tradici předvedli členové souboru Tortelíný /ped. ved. Anna Pokorná/ na ašské základní škole Hlávkova, v mokřinské školce a základní a praktické škole. Dudácký soubor Schumák /ped.ved. M. Jelínek/ se 9. 12. zúčastnil česko-německého projektu a v jeho rámci vystoupil na tradičních vánočních trzích v Plavně. Následovala Adventní neděle v Krásné (10.12.), tam si zahrál Krásný kvintet /ped. ved. M. Oblištil/, dudácký soubor Schumák /ped. ved. M. Jelínek a L.Schwalbová/ a krásenští členové divadla Darebáci /ped. ved. A. Pokorná/.

Pro starší generaci pak 12.12. zazpívali a zahráli dudáci /ped. ved. M. Jelínek a L.Schwalbová/ v Carvacu, na vystoupení se s nimi podíleli nejmladší divadelníci, Skřítci /ped. ved. A. Pokorná/. Ti svůj Vánoční Jukebox předvedli i 14. 12. v ašském muzeu, na vernisáži výstavy o ašských vánočních zvyklostech, kde s nimi vystoupili také zpěváci pod vedením L. Schwalbové. O den později se po dlouhé době otevřel kopaninský kostelík, příchozí mohli kromě vystoupení hudebníků a divadelníků v doprovodu svých učitelů M. Jelínka, J. Rezkové, L. Schwalbové, A. Pokorné, zažít svíčkami ovoněnou atmosféru bez elektřiny v jedné ze zajímavých kulturních památek Ašska. A o předposledním adventu se stal Schumák předskokanem zpěváka V. Horvátha v ašské LaRitmě.

Předvánoční čas pro žáky a pedagogy vyvrcholil 19. prosince Vánočním koncertem, který se odehrál v sále ašského Sboru bratrské jednoty baptistů, jemuž děkujeme za možnost vystupovat v krásném sále, za perfektní technické zázemí a také za luxusní občerstvení.

Svátky poté ještě zpříjemnili hudebním vystoupením žáci M. Jelínka klientům Domova pro osoby se zdravotním postižením PATA a také lidem z Domova pro seniory v Hranicích.

Anna Pokorná

Těsně před rozzářením místního symbolu Vánoc vystoupili „Zuškoví“ žáci na vyzdobeném pódiu s vánočními písněmi a skladbami, ukázali se zde zpěváci z pěveckých komorních souborů, bicí soubor, flétnistky i absolventka školy, Linda Lidman.  Díky směřuje k vystoupivším, ale i k panu učiteli Patriku Lavrinčíkovi a Milanu Jelínkovi a paním učitelkám Jarmile Rezkové a Lucii Schwalbové. Kromě všech jmenovaných se také na náměstí u stromečku ve střešních výšinách objevil anděl, jehož ztvárnila Michaela Pokorná z divadelního souboru Tortelíný (ped. vedení A. Pokorná).
Hezký adventní čas, Anna Pokorná

IMG_20171203_175305

IMG_20171203_174931

IMG_20171203_180751

Tématem letošního podzimního projektu, jehož cílem je propojení a spolupráce žáků a pedagogů všech čtyř uměleckých oborů naší školy (hudebního, literárně-dramatického, výtvarného a tanečního), byla Láska a umění. Láska je odjakživa velkým citem inspirujícím umělce, odráží se v mnoha uměleckých dílech. Pedagogové a žáci hledali ve všech uměleckých směrech a výsledkem byla pestrá směs láskyplného umění. Dalším, skrytým (i když veřejností, myslím, na našich vystoupeních vnímaným) důvodem, proč zvolit téma Láska a umění, bylo ukázat, že jakýkoliv druh umění se dá dělat s láskou.

Podzimního projektu nazvaného Láska a umění se zúčastnilo téměř 150 žáků naší ZUŠky, na přípravě se podílelo 25 pedagogů a tři další zaměstnanci školy. Na dopolední vystoupení přišlo 200 žáků ašských základních škol a místního gymnázia, večer se ve velkém sále AKS sešlo přes 450 diváků.

Poděkování patří všem pedagogům, zaměstnancům školy a žákům, kteří se na projektu podíleli, a všechno to, co diváci slyšeli, viděli, zažili, připravili za dva a půl měsíce (od začátku školního roku). Díky směřují také rodičům, kteří obětavě připravují svým dětským vystupujícím dokonalý servis, grantovému systému Města Aš, vedení a pracovníkům obce Krásná, paní Šedivcové z Tebytu, muzeu za zapůjčení výstavních panelů věnovaných Robertu Schumannovi, osvětlovačům a zvukařům, LaRitmě za zapůjčení židlí.

Anna Pokorná

DSC_0739

DSC_0528

DSC_0424

Celá galerie zde

 

Rozsvícení vánočního stromečku nemůže proběhnout bez žáků ZUŠ R. Schumanna J

Hrát začínají v cca 17.30, 3.12. 2017 na Poštovním náměstí

Vernisáž výstavy věnované vánočním zvykům na Ašsku v muzeu

bude 14.12. 2017 také okořeněna adventním divadlem a zpěvem z dílny naší ZUŠ

Kopaninský kostelík se otevře 15.12. 2017 v 17.00 za účasti našich zpěváků a divadelníků.

Před Vlastou Horváthem vystoupí 16.12.2017 v 19.00 v LaRitmě náš dudácký soubor Schumák!!!

A 19.12.2017 se můžete těšit na náš Vánoční koncert v sále Sboru Bratrské jednoty Baptistů J

Dva proslulí pedagogové ZUŠ R. Schumanna byli v sobotu, 25. listopadu 2017, oceněni jako Osobnosti města Aš. Prvním z nich byl dlouholetý ředitel naší školy, pan Vladimír Štěpán, jenž byl vyhodnocen jako osobnost v oblasti kultury, druhým pak Milan Jelínek (učitel dechových a lidových nástrojů, vedoucí dudáckého souboru Schumák), jenž byl oceněn jako výborný pedagog, osobnost v oblasti místního školství. Oběma pánům velice gratulujeme a ceníme si toho, že je jejich jméno spojeno s naší ZUŠkou.
Za pedagogy a žáky ZUŠ R. Schumanna, Anna Pokorná

IMG_0955