Ve čtvrtek 23. března 2017 se v koncertním sále Základní umělecké školy F.Chopina v Mariánských Lázních konalo okresní kolo Dětské scény – soutěže recitátorů. V příjemné atmosféře hodnotila skoro 70 soutěžících v pěti věkových kategoriích tříčlenná porota, složená výhradně z herců Západočeského divadla v Chebu.

Většina recitátorů byla perfektně připravena a tentokrát potěšily i nejstarší kategorie. Kvalitní výkony jsme viděli i u žáků z Františkových Lázní, Chebu a Mariánských Lázní a okolí. O to větší radost mohli mít Ašáci z výsledků, které znovu potvrdily opodstatněnost konání okrskového kola v Aši, jež pomáhá zvyšovat úroveň reprezentujících našeho města. Poděkování patří všem soutěžícím, i těm, kteří se neumístili, protože dokázali svým přednesem pobavit i přivést k zamyšlení. A také děkuji všem ředitelům škol a kolegům, kteří investují svůj čas, energii a kreativitu do práce s literaturou a zachovávají tradici ašské recitace.

K přehledu výsledků jen dodávám, že 0. kategorie ještě nepostupuje do krajského kola, ostatní již ano (1.- 4. místo). Všem, kdo budou Aš reprezentovat, gratulujeme a přejeme hodně úspěchů. Krajské kolo se koná 18.-19.dubna 2017 v Karlových Varech, odkud se může postoupit do ústředního kola ve Svitavách. MgA.Pavla Hošková

0.kategorie (1. třída)

1.místo:Adélka Žibrická -ZŠ Hlávkova Aš

2.místo:Amálka Pokorná – ZŠ Hlávkova Aš

3.místo: Nikolka Ferková – ZŠ Kamenná Aš

čestné uznání: Magdalénka Demjanovičová – ZŠ Kamenná Aš

1. kategorie (2.-3. třída)

1.místo Jan Plichta – ZUŠ R. Schumanna Aš

čestné uznání: Jiří Jakoubek – ZŠ Kamenná Aš

2.kategorie (4.-5. třída)

1.místo Linda Bucharová – ZUŠ R. Schumanna Aš

4.místo Jan Žibrický – ZUŠ R. Schumanna Aš

čestné uznání: Helena Janouschová – ZUŠ R. Schumanna Aš

3. kategorie (6.-7. třída, prima/sekunda)

4.místo Anna Plichtová – ZUŠ R. Schumanna Aš

čestné uznání: Barbora Němejcová – Gymnázium Aš

4. kategorie (8.-9 třída, tercie/kvarta)

3.místo Václav Ponikelský – ZUŠ R. Schumanna Aš

4.místo Tereza Gregorová – ZUŠ R. Schumanna Aš

recitace

Ve středu, 16. března, se vydaly ašské klavíristky (jedna žákyně a jedna pedagožka) 
do do sokolovské základní umělecké školy na krajské kolo ve hře na hudební nástroj, 
který již několik století okouzluje hudbymilovníky. 
Účastníci měli zhruba měsíc, aby dopilovali svůj repertoár od okresního kola. 
Proto věříme, že všichni přednesli svá umělecká díla nejlépe, jak mohli. 
To potvrdili též porotci z konzervatoří (M. Al-Ashhabová, A. Černá, 
P. Novák, M. Rezek - předseda poroty) a ze základních uměleckých škol
 (K. Zachar, Z. Havlíček - tajemník poroty a organizátoři ZUŠ Sokolov). 
Ke skvělým výkonům přispělo také štědré občerstvení. 
A navíc každý měl na výběr dva klavíry k přednesu!

Z ašské ZUŠ se účastnila v IX. kategorii Anna Nguyen Hien Phuong 
s doprovodem paní učitelky Nataši Temerové. S menším časovým zpožděním 
se nemohly dočkat výsledků. Anna získala 2. místo a tím přispěla do školní sbírky 
dalším diplomem. Jsme velmi šťatní, že naše žákyně dospěla k takovému úspěchu,
 Aničce gratulujeme a p. učitelce Temerové děkujeme za práci, kterou odvádí.       
                  
                            za ZUŠ R. Schumanna Anna a Anna (Pokorná a Nguyen) 
                      

IMG-20170317-WA0000

3.3. 2017 navštívil obec Krásnou prezident České republiky, Miloš Zeman. Po vystoupení z prezidentského vozu měl možnost poslechnout si píseň Šel tudy, měl dudy v podání členů dudáckého souboru Schumák z ašské ZUŠ R. Schumanna. Dudácké a pěvecké vystoupení si užila i hejtmanka Karlovarského kraje, Jana Vildumetzová.

zeman

Konec února přinesl ašské ZUŠ R.Schumanna velkou hudební radost. Malí i velcí žáčci a žáci hrající na smyčcové nástroje a kytaru se totiž v pátek, 24.2., a v sobotu, 25.2., zúčastnili okresních kol soutěže ZUŠ ve hře na tato krásně znějící dřeva.

Páteční klání absolvovali Adélka Žibrická, Toník Žibrický a Alenka Jelínková s houslemi, s kontrabasy na vítězství útočili Filip Kříž a David Muhr. Všem se jejich provedení určených skladeb velmi vydařilo a tak stanuli ve františkolázeňské ZUŠce ve svých kategoriích na stupních vítězů. V sobotu se nenechal na kytarové soutěži zahanbit ani Celmeg Batmunkh a také si odnesl pomyslnou zlatou medaili.

Poděkování patří žákům, kteří takto skvěle reprezentovali nejen sebe, ale i naší školu a město, samozřejmě však také jejich učitelům, Zuzaně Puchelové, Milanu Jelínkovi a Stěpanu Skydanchukovi. Díky letí i směrem ke korepetitorům, kteří naše žáky doprovázeli na klavír, a to byl Milan Jelínek (který, mimo jiné, byl i autorem některých soutěžních skladeb:) a také Mgr. Olga Fernandez. Všem přejeme mnoho štěstí v krajské kole, do nějž postoupili.

IMG-20170226-WA0016

IMG_1698a

Dne 22. 2. 2017 se v Mariánských Lázních, konkrétně na Základní umělecké škole Fryderyka Chopina, konalo okresní kolo ve hře na klavír. Soutěžící byli rozděleni do deseti kategorií podle věku. Soutěž probíhala od 9:00 h přibližně do 17:15 h včetně samotného vyhlášení výsledků. V porotě, která udělovala body a rozhodovala o postupu žáků, seděly čtyři paní učitelky z hudebních škol, mezi nimiž byla i Mgr. O. Fernandez z naší ZUŠ a paní profesorka z Teplické konzervatoře, Věra Vlková. Soutěžícím byly zpřístupněny třídy, aby žáci mohli ještě před výstupem trénovat.

Všichni soutěžící byli moc talentovaní a na konci dostal každý diplom a poukaz do hudebnin. Umístění žáků z ašské ZUŠ dopadlo následovně: Markéta Barnová 3. místo, Pavel Tran 2. místo, Jaroslava Březinová 3. místo, Sandra Fizerová 2. místo, Barbora Brabcová 3. místo a Anička Nguyen 1. místo s postupem do krajského kola. Soutěžící byli rádi, že se zúčastnili.

 

Bára Brabcová žákyně ZUŠ

 

Ve dnech 13 a 14.2.2017 se konala již tradiční pěvecká soutěž  Karlovarský Skřivánek . Do dvou soutěžních kategorií byli vybráni nejlepší zpěváci naší umělecké školy. Do mladší kategorie jsme vyslali Amálii Pokornou, Doru Křístkovou a Patrika Tomáška. Amálka Pokorná získala ocenění za nejmladší účastnici soutěže. Za starší kategorii soutěžily Barbora Němejcová, Alena Jelínková a Ruth Fischerová. Nejúspěšnější zpěvačkou se stala Alena Jelínková, která získala čestné uznání. Pogratulovat ovšem musíme všem našim zpěváků za jejich snahu, statečnost a výbornou reprezentaci ašské ZUŠ v uvedené soutěži.

   Lucie Schwalbová, Dis.
skrivan3