Ředitelka Základní umělecké školy R. Schumanna Aš vyhlašuje zápis pro školní rok 2017/2018, a to na dny 19. a 20. června 2017, vždy od 13 do 17 hodin.
Proběhne zjištění studijních předpokladů /pro přípravné studium/ a talentové zkoušky /pro základní studium/, bude možno nahlédnout do výuky v rámci tzv. „otevřených dveří“.
Zájemci o studium hudebního oboru si připraví zpěv lidové písničky.


K zápisu je nutné dostavit se se zapisovaným dítětem osobně. Zákonní zástupci již nyní mohou vyplnit elektronickou přihlášku (nalézt ji lze na stránkách školy v černé postranní liště: www.zusas.cz), tu je v době zápisu nutné ve škole podepsat. Přihlášku je možné vyplnit i přímo v ZUŠ během zápisu.
Mgr. MgA. Anna Pokorná, ředitelka školy

11. června 2017 vystoupí na Dětské scéně ve Svitavách

– za recitátory Jan Žibrický s textem D. Taragela O žravém Petříkovi
– za dětské divadlo soubor PiŠkvorky s představením Oskar a růžová paní /oba ped. vedení P. Hošková

na konci června bude reprezentovat Karlovarský kraj na národním kole Mladé scény v Ústí nad Orlicí
soubor De Mentosky s představením Ruka boží /ped. vedení A. Pokorná

Poslední představení bude k vidění na Ašlerkách 2017…

  ODKAZ ZDE

detska_scena

 

V sobotu 3.6. na akci „Den pro rodinu“ pořádané MěDDM Sluníčko byli odměněni mladí výtvarníci, kteří se zúčastnili doprovodné výtvarné soutěže na téma „Naši předkové“. Z 50 zaslaných prací, které byly podle věku účastníků rozděleny do 4 kategorií, se umístilo 7 žákyň naší školy ZUŠ Roberta Schumanna Aš. Na fotografii pózuje 5 z oceněných dívek, které si přišly do Sadů Míru cenu osobně převzít (vleva vzadu: Michaela Viltová, Victoria Bodorová, Kateřina Vodrážková, zleva vpředu: Kateřina Petříčková a Barbora Dušková, mezi nimi Mgr. Věra Rozálie Němejcová – vyučující Výtvarné tvorby, která vyzvedla ocenění za chybějící 2 výtvarnice: Kateřinu Nguyenovou a Danielu Škrancovou). Všechny výtvarné práce byly po dobu akce vystaveny v areálu „Saďáku“ a vydržely bez větší újmy i rozmary sobotního počasí.

019

Konec května přinesl Absolventský koncert žáků I. a II. stupně ašské Základní umělecké školy R. Schumanna. Přivál s sebou mnoho nádherných, jemných i drsně osvěžujících vystoupení, mnoho rozmanitých hudebních zážitků a také ocenění všech absolventů.

Mezi absolventy hudebního oboru patřila Ester Polesná (II. st. hra na kytaru), Filip Babušík (II. stupeň hra na baskytaru a bicí), Taťána Fischerová (II. st. hra na klavír), Magdaléna Vágnerová, Josef Křížek, Veronika Dohnalová a Sandra Fizerová (I. st. hra na klavír), František Žoha (I. st. hra na dudy), Filip Kříž (I. st. hra na kontrabas), Tomáš Muhr a Vojtěch Čižmár (I. st. hra na klarinet), Kateřina Vodrážková (I. st. hra na kytaru) a Alena Jelínková (I. st. hra na housle).

Absolvovalo se ale i v oboru tanečním: Alena Jelínková, výtvarném: Kristýna Andrejčuková, Kateřina Barnová, Terezie Benešová, Matěj Kudrhalt, Lenka Lacinová, Klára Pěchoučková, Adéla Pjenčáková, Hana Polesná a také literárně-dramatickém. Slavnostní chvíle absolventů posledního zmíněného oboru nastane na letošních Ašlerkách, které se uskuteční v LaRitmě od 15. do 17. června (nenechte si akci ujít), kde odehrají svá absolventská představení. Všichni absolventi literárně-dramatického oboru letos se svými divadelními soubory Piškvorky, jež vede Pavla Hošková, a DeMentoskami, jež vede Anna Pokorná, prošli vítězně krajskými koly v dětském a studentském divadle a postoupili do národních kol v Dětské a Mladé scéně. K tomu jim srdečně blahopřejeme. A abyste věděli, na koho se máte na Ašlerky přijít podívat, jsou to tito: Václav Ponikelský, František Žoha, Matěj Uhman, Lili Škarková, Tereza Gregorová, Kateřina Barnová, Ludvík Jirků, Tadeáš Zachara, Filip Babušík a Tereza Kůtová.

Děkuji všem pedagogům, kteří své svěřenci přivedli až k absolutoriu I. a II. stupně všech zmíněných oborů. Děkuji také absolventům za jejich krásná vystoupení a těším se, že mnoho z nich bude ve studiu ašské ZUŠky pokračovat a u těch starších si přeji, aby se časem na Ašsko vrátili a přispěli tak k rozkvětu místní kultury.

Anna Pokorná

absovent2017_01absovent2017_03absovent2017_02absovent2017_05

absovent2017_04

 

Posledního dne minulého měsíce, tedy 31. května, se ašská Základní umělecká škola Roberta Schumanna podílela na velké celostátní akci všech uměleckých škol pro širokou veřejnost – ZUŠ Open. Každý, kdo odpoledne alespoň procházel okolo sokolovského Náměstí budovatelů, si nemohl nevšimnout, že okolo celého náměstí stojí stánky vystavující aktivity jednotlivých ZUŠek, na pódiu se střídá jedna skvělá kapela za druhou, nebo že tanečníci z různých měst předvádějí na náměstí svou choreografii. Ašáci přispěli nejen vystoupením dudáckého souboru Schumák, ale zkrátka nepřišly ani divadelní soubory Tortelíný a Piškvorky.

Celé toto umělecky prodchnuté odpoledne mělo nejen možná pozvat další nadané, aby svůj talent v uměleckých školách dále rozvíjeli, ale hlavním cílem bylo přiblížit tvorbu “Lidušek” lidem, kteří se možná nikdy nepozastavili nad tím, co vlastně obnáší taková hra na cimbál, nebo jak se tanečníci domluví na tom, aby tančili synchronně. Celý projekt vyšel z nápadu operní pěvkyně Magdaleny Kožené, která považuje činnost uměleckých škol za nepostradatelnou. Sokolov ovšem nebylo jediné město, ve kterém se projekt ZUŠ Open konal, jednotlivé regiony spojily své síly a na dalších 355 místech si mohli náhodní kolemjdoucí užít velmi povedené výstupy mladých umělců.

Celé odpoledne se tedy hrálo, tancovalo a obdivovalo um výtvarníků. Poslední vystupující kapela však ještě přišla s příjemným překvapením. Celé odpoledne rozdávala jejich alma mater ZUŠ malé PET lahve s vodou. Po vypití do určité míry, kterou žáci celé odpoledne pilně značili, vydávaly láhve po fouknutí jeden tón. Každý na náměstí si tak mohl s kapelou kromě užívání okamžiku i zahrát.

Celý projekt byl uzavřen galavečerem v Kulturním domě, kde byl ještě prostor pro divadelníky předvést, co vše se dá v literárně dramatickém oboru nacvičit. Všechna představení byla prokládána oceněním osobností jednotlivých “ZUŠek” jako byli např. ekonomové a účetní (v našem případě byla oceněna p. Ladislava Kodlová, která je nepostradatelnou duší naší ZUŠ a tímto jí gratulujemeJ), řidič autobusu (u nás se jednalo o p. Václava Sivulku, jemuž děkujeme za vstřícnost při dopravě našich žákůJ), spolupracující rodiče (my jsme nominovali a oceněn byl p. David Žibrický, kterému děkujeme za jeho pomoc v oblasti divadelní technikyJ) nebo uklízečky, bez kterých by škola jednoduše nemohla žít.

Akce proběhla bezproblémově, každý mohl odjet s pocitem krásně stráveného odpoledne. Kromě díků našim oceněným osobnostem děkujeme též žákům a pedagogům, kteří se ZUŠ

Open zúčastnili, z učitelů to byl M. Jelínek, V. R. Němejcová, L. Schwalbová, P. Hošková a A. Pokorná.

Tereza Němejcová, žákyně ZUŠ Aš

 

Snimek-700

Snimek-1022

zusas

V pátek, 12. května, se to v koncertním sále AKS začalo hemžit maličkými sukýnkami, botkami, housličkami, flétnami… To proto, že se zde odehrál první Koncert pro maminky, který uspořádali pedagogové ašské Základní umělecké školy R. Schumanna.

Na koncertě se představilo přes padesát nejmladších žáčků a žákyň (předškoláčků a prvňáčků) naší školy, jejich první hudební a divadelní vystoupení byla zdařilá, roztomilá a dojímající. Maminky za doprovodu svých protějšků či pramaminek se mohly, kromě kulturního občerstvení, občerstvit i fyzicky – v předsálí na ně čekala káva, čaj a drobná sladkost. V závěru byly stvořitelky hudebníků a divadelníků ještě obdarovány srdíčky, jejichž tvůrci byly děti z výtvarného oboru. Všem pánům učitelům a paní učitelkám děkuji za práci s našimi nejmenšími kulturními nadějemi Ašska.

Anna Pokorná, ZUŠ R. Schumanna Aš

received_10213003767113406