Začátek výuky hudebních nauk je od 17. 9. 2018

 

ÚTERÝ

15.00 – 15.45 – PHV (přípravná hudební nauka – 1. třída)

16.00 – 16.45 – PPHV (předpřípravná hudební nauka – předškoláci)

STŘEDA

14.00 – 14.45 – 1. ročník

14.55 – 15.40 – 2. ročník

15.50 – 16.35 – 3. ročník

16.45 – 17.30 – 5. ročník

ČTVRTEK

14.00 – 14.45 – 1. ročník

14.55 – 15.40 – 2. ročník

15.50 – 16.35 – 3. ročník

16.45 – 17.30 – 4. ročník

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 v obou sálech KC Laritmy zorganizovala ZUŠ Roberta Schumanna Aš krajské kolo v recitaci. Dopoledne přijeli soutěžící z celého Karlovarského kraje, kteří postoupili z okresních kol v Sokolově, Karlových Varech a v Mariánských Lázních. Po prezenci se účastníci rozmluvili pod vedením studentů a literárně dramatického oboru Terezy Zacharové a Petra Březiny a paní učitelky Bc. Jolany Zacharové. Během slavnostního zahájení kromě ředitelky ašské Zušky Anny Pokorné dětem popřál štěstí a minimum trémy také jeden z porotců Jindřich Skopec.

Několikahodinové přednášení probíhalo v přátelské atmosféře, všechny děti byly odměněny za účast a odvahu interpretovat literaturu dárky z rukou pana starosty Mgr. D. Blažka. Konečné výsledky a postupy do celonárodního kola Dětské scény ve Svitavách mohou Ašáky jedině těšit (z 6 postupujících na „republiku“ jsou čtyři právě z Aše). Odborná porota rozhodla takto:

1. kategorie /2. a 3.třída, v této kategorie se dále nepostupuje/:

1.místo Adélka Žibrická (ZŠ Hlávkova a ZUŠ Aš)

2. místo Matyáš Nushart (ZŠ Kamenná Aš)

3. místo Antonín Žibrický (ZŠ Okružní Aš)

2. kategorie/4. a 5. třída/: do celostátního kola postupují:

Linda Bucharová (ZUŠ Aš)

Honzík Žibrický (ZUŠ Aš)

+ Matěj Brabec získal cenu za přístup k literárnímu textu

3. kategorie /6. a 7.třída/: z Ašáků do celostátního kola postoupila

Nikola Michálková (ZŠ Hlávkova a ZUŠ Aš),

3. místo získala Anička Plichtová (ZUŠ Aš) a

Káťa Blašková (ZŠ Kamenná) získala cenu za přístup k literárnímu textu

4. kategorie: do celostátního kola postupuje Vašek Ponikelský,

3. místo získal Matěj Pokorný (Gymnázium a ZUŠ Aš),

cenu za přístup k literárnímu textu obdržel František Žoha (Gymnázium a ZUŠ Aš).

Všem, kdo se na organizaci podíleli, děkujeme (zejména J. Zacharové, L. Schwalbové, T. Zacharové a P. Březinovi) a budeme se těšit na recitátory příští rok…

Pavla Hošková, Anna Pokorná /ZUŠ Aš

Ve čtvrtek 22.3. vyrazil autobus s těmi recitátory, kteří postoupili z okrskového kola v Aši, do ZUŠ F. Chopina v Mariánkách. Všechny ašské základní školy, ZUŠka i Gymnázium měli své zástupce. V porotě zasedli herci ze Západočeského divadla v Chebu, přehlídka interpretací prózy i poezie mohla začít. V příjemné atmosféře a vynikající konkurenci Ašané dopadli skvěle:

0. kategorie (1. třída, do dalších kol nepostupuje): 3.místo Terezka Hartlová (ZŠ Okružní), 4. Elisabeth Zahradníková (ZŠ Hlávkova), 5. Ema Šrámková (ZUŠ Aš)

1. kategorie (2. a 3. třída) 1.místo Adélka Žibrická (ZŠ Hlávkova a ZUŠ Aš), 2. Tonda Žibrický (ZŠ Okružní), 5. Matyáš Nushart (ZŠ Kamenná)

2. kategorie (4. a 5. třída): 1. místo Jan Žibrický (ZUŠ Aš), 2. Matěj Brabec (ZŠ Hlávkova), 3. Linda Bucharová (ZUŠ Aš)

3. kategorie (6. a 7. třída a odpovídající ročníky gymnázia): 1. místo Kateřina Blašková, 2. Nikola Michálková /ZŠ Hlávkova a ZUŠ Aš, 3. Anna Plichtová /ZUŠ Aš

4. kategorie (8. a 9. třída a odpov. roč. gymnázia): 2. místo Matěj Pokorný (Gymnázium a ZUŠ Aš), 3. Václav Ponikelský (ZUŠ Aš), 4. František Žoha (Gymnázium a ZUŠ Aš), 5. Barbora Němejcová (ZUŠ Aš)

Do krajského kola postupovalo prvních pět recitátorů. P. Hošková

Hned čtyři mladí Ašáci postoupili z krajského kola v recitaci v dubnu 2018 pořádaného ZUŠ Aš na celostátní přehlídku Dětské scény ve Svitavách. Byli to ve 2. kategorii Linda Bucharová a Honza Žibrický, ze 3. kategorie Nikola Michálková a ve 4. kategorii Vašek Ponikelský ze Zuš Roberta Schumanna Aš, Nikola reprezentovala ZŠ Hlávkovu, všichni pod vedením Pavly Hoškové.

Přehlídka ve Svitavách je již nesoutěžní, jde o to, aby se setkali dva nejlepší recitátoři z každého kraje v ČR a dozvěděli se od odborníků další rady. Letos se termín „Svitav“/6.-10.června/kryl s festivalem Ašlerky, na kterém všichni sólisté vystupovali také v divadelních souborech, proto nebylo jednoduché tyto dvě akce skloubit.

Velké díky proto patří Mgr. Pavle Bucharové/ZŠ Hlávkova/, která ochotně vyrazila již v pátek na Moravu vlakem, aby Nikola Michálková stihla svou kategorii. Porota ocenila energii Nikoly, kterou do přednesu Pohoršovny Daniely Fišerové dává, i když někteří by ji raději víc krotili…Kromě toho se Nikča s Lindou mohly zúčastňovat tvořivých dílen a vidět představení dětských divadelních souborů.

V neděli pak dorazila také P. Hošková s Vaškem Ponikelským a celá rodina Žibrických /Honzík zde vystupoval již loni/. Organizátoři Dětské scény naštěstí umožnili Vaškovi vystoupit v neděli v rámci 2. kategorie, takže ten den bylo možné vidět v krásném svitavském kinosále hned tři recitující Ašáky. Všichni zvládli napjatou atmosféru skvěle, což potvrdili i lektoři rozborových seminářů. Linda se svou zdravě dojemnou Ronjou – dcerou loupežníka, Honzík s imaginárním kamarádem Jonatánem Papírníkem a Vašek s textem z knihy Podivný případ se psem, napsaným autistou.

Díky jim za skvělou reprezentaci našeho města. Již teď se těším na všechny ašské interprety dobré literatury v roce 2019…

Děkujeme firmě Idee – Reisen Ivety Dražové za slevu při dopravě mikrobusem do Svitav.

Pavla Hošková, Zuš Aš

Během benefiční akce v rámci Ašlerek 2018 spojené s představením „Benefice aneb zachraňte svého Afričana“ souboru Medium z ašské Zušky bylo vybráno 6822Kč, které byly poslány na účet Člověka v tísni na projekt Postavme školu v Africe. Všem dárcům děkujeme!   

za Zuš a spolek Karel Ašler,

P.Hošková

Tři úspěšné dny, plné lidové hudby

Dne 23.5. 2018 se naše ašská ,,Super trojka“ ve složení František Žoha, Filip Kříž a Alena Jelínková, v čele s panem učitelem Milanem Jelínkem odhodlaně vydala reprezentovat nejen naše město, ale i náš kraj, v celostátním kole soutěže ve hře na lidové nástroje v Mikulově, kam jsme postoupili z krajského kola.

Na dlouhé, šestihodinové cestě jsme zažili spoustu zajímavých věcí, např. jsme potkali Geňu (Richarda Genzera), zpívali karaoke nebo mávali dálničním stavařům. Po příjezdu jsme se už jen navečeřeli, ubytovali a seznámili se spolubydlícími z Blatné.

Poté nastal 24. květen, den soutěžní. Posnídali jsme a šli jsme fandit našemu super dudákovi ze Super trojky, Františkovi Žohovi, v jeho sólové hře. Franta zahrál suprově a právem si zasloužil nádherné 1. místo. Po obědě už přišla na řadu Super trojka, která i přes padající pavouky (ne ty živé, ale houslové), nefunkční hlasivky, prasklou gumu u kroje a zasekávající plátky u dud, zahrála krásně a vyhrála si 2. místo.

Dopoledne dalšího dne jsme kvůli dešti strávili jen krátkou procházkou po Mikulově. Po obědě jsme se plni radosti z našich úspěchů dlouhou cestou vrátili zpět do rodné Aše, kde jest krásný domov náš.

Alena Jelínková

 

na_náměstí01

na_náměstí02

supertrojka

František

s_p.učitelem

spolu

Dne 11. 4. 2018 se v Mariánských Lázních konala soutěž ve hře na lidové nástroje, jíž se zúčastnili i mnozí žáci naší ZUŠky. Bylo sychravo a podle slov jednoho z ašských soutěžících, také příšerná zima. V této nepřízni osudu se však ze zatáčky vyřítil zachránce, autobusák Sivulka. Nastoupili jsme do malilinkatého autobusíčku, i dudy schované pod sedačkou si z toho odnáší doživotní trauma. Křížem krážem, jsme projížděli Karlovarským krajem, než jsme se konečně dostali na místo určení, kde jsme byli pohoštěni skvělým ovocným čajem a obloženým rohlíkem s okurkem. Jenže chvíli po příchodu do zdejší ZUŠ jsme zjistili, že jsme si v autobuse nechali náš milovaný vozembouch, a tak jsme pro něj vyslali „rychlého posla“. Celý autobus se otřásal, ale to jen protože si pan Sivulka se snídaní v jedné ruce a vozembouchem v druhé užíval naše pochybení. Nakonec se však vozembouchu vzdal a mi se tak mohli připravit na hru. Sólové soutěže ve hře na dudy se zúčastnili Hana Šibalová, Linda Walchetsederová, Matěj Pokorný a František Žoha. Společně potom hráli František Žoha, Alena Jelínková a Filip Kříž jako Super trojka a druhá skupina ve složení Hana Šibalová a Matěj Pokorný pod názvem Dudy bez nudy. Pak nakonec vystoupili všichni dudáci lidového souboru Schumák. Všichni dudáci jak při hře sólové, tak při hře souborové ze sebe vydali naprosté maximum, avšak ohnivě zapálené porotce nic nezastavilo. Kritizovali každou maličkost a tvářili se velice zákeřně.

Avšak Ašský soubor si s tím hlavu nelámal, vykolejit se nenechal a pln elánu si užil krátkou přestávku před závěrečným vyhlášením vítězů soutěže.

Jako velký úspěch se dá počítat postup Františka Žohy a celé Super trojky do celostátního kola dudácké soutěže, nicméně druhá místa souboru Schumák, Lindy Walchetsederové, Hany Šibalové, Dud bez nudy a třetí místo Matěje Pokorného bylo také velmi pěknou tečkou za celým dnem. Odcházeli jsme s lidovými písněmi na rtech. Podstoupili jsme dlouhou a strastiplnou cestu, měřící asi 20 metrů, až k autobusu, kde čekal pan Sivulka, který nás opět zachránil před hrozivým počasím – bylo totiž asi 35 stupňů a my nechtěli riskovat roztání úžasných hudebníků. Teď jsme před sebou měli už jen jeden důležitý úkol, a to se bez nehod vrátit zpět do naší rodné Aše. Zde nám nezbývalo nic jiného, než se rozloučit s našimi úžasnými hudebními kolegy a s úsměvy na tvářích se vrátit k našim rodinám.

Alena Jelínková, Tereza Němejcová a Matěj Pokorný