V pondělí 12.11. jsme dodali do karlovarské zušky dva panely 105 x 180 cm s výtvory našich žáků, jeden za Multimediální tvorbu pana uč. MgA. J. Broučka a druhý za Výtvarnou tvorbu paní uč. Mgr. V. R. Němejcové. Oba panely budou vystaveny spolu s pracemi ostatních zušek Karlovarského kraje na Krajském úřadu Karlovy Vary ve vstupní hale budovy A. Vernisáž se koná 22.11. od 16 hodin a ukončení výstavy bude 21.12. Celá akce se koná v rámci Festivalu tvorby základních uměleckých škol, který probíhá každé dva roky. Srdečně Vás tímto zveme i na další doprovodné akce: Večer tance, Chvění slov a Slavnostní koncert (viz. plakát).
 
VRN

Krásného podzimního rána dne 7.11. 2018 se u ašské ZUŠky sešla naše úspěšná Supertrojka ve složení: Filip Kříž, Alena Jelínková a František Žoha, který slavil úspěchy i jako sólista, úspěšný Dominik Oravec a naši perfektní pedagogové Lucie Schwalbová a Milan Jelínek. A proč že jsme se vlastně museli hodit do gala a opustit naši rodnou Aš? Byli jsme totiž pozváni na vyhlášení nejúspěšnějších žáků karlovarského kraje v soutěžích za školní rok 2017/2018.

Společně s panem řidičem Sivulkou jsme se vrzavým autobusem vydali na cestu protkanou nakupováním tří hlávek bílého zelí a diskutováním nad úspěchy všemožných škol. Když jsme dorazili na místo, už na nás čekal slavnostně vypadající Klášter premonstrátů Teplá, který se stal naším útočištěm. Ve zdejším sále jsme potkali další zástupce reprezentující Aš, konkrétně šikovné badmintonisty z ašského gymnázia doprovázené panem učitelem Kozlem.

Kromě žáků, kteří byli oceněni za umělecké nebo sportovní úspěchy, byly uděleny i ceny z všemožných soutěží v matematice, elektromechanice apod. až po vábení jelenů (což se líbilo všem jelínkům našich řad). Jako prvnímu z nás bylo ocenění v podobě porcelánového smajlíka, poukazu a pamětního listu předáno Františkovi Žohovi, který ve své kategorii vyhrál ústřední kolo soutěže v sólové hře na dudy. Poté přišla na řadu Supertrojka, jejíž výkon vyhodnotila porota ústředního kola soutěže v komorní hře na lidové nástroje také velice dobře, a to 2. místem. Dále byl vyhlášen Dominik Oravec, který dostal ocenění za vynikající reprezentaci našeho kraje v ústředním kole soutěže v sólovém zpěvu, kde získal 3. místo.

Po celém tom dlouhém čekání jsme se již těšili na připravený catering, ale když jsme vstoupili do jídelní místnosti, zjistili jsme, že nám naši kolegové sportovci, myslivci, návrháři a intelektuálové skoro nic nenechali a nám tedy zbyli jen oči pro obdivování krásných a hodnotných obrazů, jimiž byla celá místnost lemovaná. Na zpáteční cestě byli všichni umělci, kromě mě, tak vyčerpáni, že se vydali do svých snových říší a pak nás už čekal jen návrat do sluncem zalité Aše.

Závěrem bychom všichni chtěli poděkovat Milanu Jelínkovi a Lucii Schwalbové, bez nichž by naše výkony nebyly na tak vysoké úrovni, a my bychom nemohli převzít tato ocenění.

Alena Jelínková

Již potřetí se naše zpěvačky zúčastnily prestižní Písňové soutěže Bohuslava Martinů, kterou již 16. rokem pořádalo Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy ve dnech 19. – 21. 10. 2018. Naši ZUŠ reprezentovaly žákyně Natálie Hagarová a Alena Jelínková. Především Alenka Jelínková si zaslouží uznání a pochvalu za velmi dobrý pěvecký výkon a celkový umělecký projev. Bohužel to na diplomové ocenění nestačilo. To mě vedlo při zpáteční cestě do Aše k zamyšlení. Bývalo zvykem, že jsme veřejnost seznamovali pouze s úspěchy žáků ověnčených diplomy. Změna nastala s příchodem paní ředitelky Pokorné, která pochopila, že i děti, které se poctivě na soutěž připravují, se ctí naši školu reprezentují, ale s diplomem se nevrátí, si zaslouží, aby se o nich vědělo. A to je dobře! Vždyť kolik vynikajících sportovců je nominováno na olympiádu a jen část dosáhne na medailové pozice. Nehledě k tomu, že výkon sportovní, je na rozdíl od výkonu hudebního, změřitelný. Takže, Ájo, díky!!! Poděkování patří i paní učitelce Oleně Pereverzieve za její dokonalý klavírní doprovod.

Jarmila Rezková

 

Nedávno vzniknuvší Česká flétnová asociace (ČFA) si dala za cíl sdružovat zájemce o hru na příčnou flétnu napříč celým spektrem společnosti – tedy od špičkových sólistů, přes pedagogy, až po žáky a studenty tohoto nástroje. Kromě toho chce ČFA také postupně mapovat ČR z hlediska flétnového života – a to nejen toho koncertního, ale (a především) toho výukového. Korespondentkou ČFA pro oblast Západních Čech je naše učitelka příčné flétny Kamila Cretan. ZUŠ Aš se – jako vůbec jedna z prvních v republice – dostala na tento web, protože je naší nejzápadnější ZUŠkou a navíc se zde kontinuálně vyučuje příčná flétna již více než 25 let. O historii naší ZUŠky a zdejší výuce příčné flétny si tak mohou přečíst zájemci v celé republice! https://cfla.cz/2018/10/05/historie-zus-roberta-schumanna-v-asi/

Tímto také prosíme o spolupráci ašskou veřejnost – zejména tu déle pamatující.J Pokud by si někdo dokázal vzpomenout na cokoli, co se týče historie výuky příčné flétny v ZUŠ Aš, kontaktujte prosím Kamilu Cretan na kamilaflauto@seznam.cz

Děkujeme.

Spolek Karel Ašler ve spolupráci se ZUš R. Schumanna pořádá Běh pro Afriku s Člověkem v tísni. Zapojit se může te i Vy, 2.-3. listopadu 2018 v rámci festivalu Divadelní dušičky. 
Děti/studenti/dospělí mají svého sponzora, který jim dá částku za uběhnutá kolečka. Tyto peníze pak Karel Ašler vloží na projekt Postavme školu v Africe – v rámci něhož se staví škola a knihovna v Etiopii. V případě zájmu se hlašte na email Pavly Hoškové: bugina_cz@seznam.cz, nebo Anny Pokorné: zusas@centrum.cz


Aš jde až za hranice svého kraje – ve čtvrtek 20. září ráno se v nové budově Základní umělecké školy Aš sešlo mnoho hudebníků a tanečnic. Nebylo to jen tak – dudácký soubor Schumák, bicí soubor – Schumann drums band a taneční soubor byli totiž společně pozváni do Prahy vystoupit v rámci Senátorského kulturního léta. Po cestě delší, než jsme zvyklí, jsme z autobusu vystoupili v hlavním městě, kde se na nás ze všech stran valilo děsivé horko. Obloha bez mráčku, asi o 15 stupňů víc než v Aši a nikde žádný stín – vlastně si každý ze zúčastněných mohl užívat něčeho, co by se dalo připodobnit k dovolené v Egyptě. Aby byl obrázek o dovolené ještě dobarven, místo kufrů jsme byli obtěžkáni zvučící technikou a hledali vstup do areálu Senátu. Po krátkém bloudění, které k dovolené ale neodmyslitelně patří, jsme se do areálu dostali, odložili břemena a vydali se vstříc objevování Prahy.

Po obědě ve fasfoodu a návštěvě Karlova mostu, kde jsme měli možnost zhlédnout další hudebníky a pouliční divadelníky, jsme se vrátili zpět do Senátu.Tam už na nás čekala milá paní, která nás provedla přístupnými částmi budovy, jichž bylo kvůli právě konaným konferencím méně než obvykle, a ukázala nám skryté kamenné sochy vytesané do umělé krápníkové stěny skrývající mimo jiné i nádherné ptáky – Bubo bubo. Pak už jsme se jen připravili na výstup – oblékli a dozkoušeli, co bylo třeba, a pódium před zaplněnou Valdštejnskou zahradou bylo jenom naše. Nejprve jsme diváky v zahradě oslnili prvním vystoupením „Schumáku“ a Supertrojky, po nich na řadu přišly tanečnice, před nimiž se jistě styděli i pávi zde obvykle těšící návštěvníky. Tanečnice se střídaly s bubeníky, jejichž rychlé létající paličky jistě upoutaly každého z návštěvníků. Před druhým vystoupením „Schumáku“ se před publikem „blýskla“ Anežka Štěpánová se svým sólem na dudy a poté opět pokračoval dudácký soubor. Celý program proběhl hladce a odvážím se říct i bezchybně, publiku se také líbilo, připadalo nám to, jako by tleskaly i sochy v zahradě. Po vyfocení se na všechny způsoby s učiteli, bez nich, s panem senátorem a bez něj, jsme nakonec nasedli do autobusu a vydali se vstříc domovu. Akce byla velmi milým startem do nového školního roku a myslíme, že už se všichni těší na další.

Tereza Němějcová a Matěj Pokorný

 

senat05

senat04

senat03

senat02

senat01

Žáci ašské základní umělecké školy R.Schumanna si 15.9.2018 zahráli a zazpívali v Lubech na Festivalu hudby. Díky patří Ch. Šilovi,C.Batmunkhovi, L.Kraftové, D.Oravcovi a P.Boháčkové, ale i jejich pedagožkám A.Kraftové, L.Schwalbové, Z.Puchelové, J.Rekové a O.Pereverzievě.

žáky a žákyně hudebního oboru – studijní zaměření: zobcová flétna, klarinet, akordeon, saxofon, pozoun, tenor, trubka, housle, sólový zpěv, kontrabas 
  
žáky a žákyně do výtvarného oboru – výtvarná tvorba, multimediální tvorba 
  
Elektronická přihláška je k nalezení na stránkách www.zusas.cz (v černé postranní liště), stejně jako informace o školném aj. 
  
Přihlášky podávejte do 14.9.2018. 
  
Budovu školy naleznete na adrese Kostelní 42 (v blízkosti staré radnice). 

CRETAN Kamila

PONDĚLÍ 3. 9. 14:00 – 17:00

 

FERNANDEZ Olga

PONDĚLÍ 3. 9. – ČTVRTEK 6. 9.

14:00 – 17:00

 

HRDINA Vlastimil

ČTVRTEK 6. 9. od 14 hodin

 

JANDOVÁ Eva

PONDĚLÍ 3. 9. 13:00 – 17:00

STŘEDA 5. 9. od 13:30

 

JELÍNEK Milan

PONDĚLÍ 3. 9. 14:00 – 17:00 
ÚTERÝ 4. 9. 14:00 – 17:00
STŘEDA 5. 9.14:00 – 17:00
Čtvrtek —————–
PÁTEK 7. 9. 14:00 – 17:00

 

KRAFTOVÁ Andrea

PONDĚLÍ 3. 9. 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

STŘEDA 5. 9. 13:00 – 17:00

PÁTEK 7. 9. 13:00 – 17:00

 

KUKUČKA Vojtěch

STŘEDA 5. 9., ČTVRTEK 6. 9.

13:00 – 17:00

 

KYKALOVÁ Lenka

ÚTERÝ 4. 9., STŘEDA 5. 9., ČTVRTEK 6. 9.

13:00 – 17:00

 

LAVRINČÍK Patrik

PONDĚLÍ 3. 9. 14:00 – 17:00

 

MIKLOŠOVÁ Hana

PONDĚLÍ 3. 9. 13:00 – 17:00

 

OBLIŠTIL Miroslav

PONDĚLÍ 3. 9. 14:00 – 17:00

 

PEREVERZIEVA Olena

ÚTERÝ 4. 9., PÁTEK 7. 9.

13:00 – 16:00

 

PUCHELOVÁ Zuzana

STŘEDA 5. 9. od 13:00 hod.

 

REKOVÁ Jaroslava

PONDĚLÍ – PÁTEK 13:00 – 16:00

 

REZKOVÁ Jarmila

ÚTERÝ 4. 9. – PÁTEK 7. 9.

14:00 – 16:00

 

SCHWALBOVÁ Lucie

PONDĚLÍ 3. 9. 9:00 – 11:30,

13:00 – 16:30,

ÚTERÝ 4. 9. od 13:00

 

TEMEROVA Natálie

PONDĚLÍ 3. 9. 14:00 – 16:00

 

WOLFOVÁ Miroslava

PONDĚLÍ 3. 9., ÚTERÝ 4. 9.

13:00 – 16:00

 

Literárně-dramatický obor

A. Pokorná,

P. Hošková,

J. Zacharová

Domluva se zákonnými zástupci a žáky prostřednictvím SMS

 

Taneční obor

L. Rybáčková

noví žáci 3.9.- 16:00 -17:00

3. -7. ročník – již domluveno
1. – 2. ročník – pondělí 3.9.- 14:00 -15:00
PtvA – pondělí 3.9.- 15:00 -15:30
PtvB – pondělí 3.9.-15:30 – 16:00

 

Výtvarný obor

V. R. Němejcová

PONDĚLÍ 3.9. – 13.00 – 16.00

ÚTERÝ 4.9. – 13.00 – 16.00

STŘEDA 5.9. – 13.00 – 16.00

 

Multimediální tvorba

J. Brouček

tel.:702940893

PONDĚLÍ 3.9. – 13.00 – 16.00

ÚTERÝ 4.9. – 13.00 – 16.00

STŘEDA 5.9. – 13.00 – 16.00

ČTVRTEK 6.9. – 14.00 – 16.00

 

Výtvarný obor

E. Kulhavá

ČTVRTEK 6.9. – 14.00 – 16.00

 

Začátek výuky hudebních nauk je od 17. 9. 2018

 

ÚTERÝ

15.00 – 15.45 – PHV (přípravná hudební nauka – 1. třída)

16.00 – 16.45 – PPHV (předpřípravná hudební nauka – předškoláci)

STŘEDA

14.00 – 14.45 – 1. ročník

14.55 – 15.40 – 2. ročník

15.50 – 16.35 – 3. ročník

16.45 – 17.30 – 5. ročník

ČTVRTEK

14.00 – 14.45 – 1. ročník

14.55 – 15.40 – 2. ročník

15.50 – 16.35 – 3. ročník

16.45 – 17.30 – 4. ročník