Tři úspěšné dny, plné lidové hudby

Dne 23.5. 2018 se naše ašská ,,Super trojka“ ve složení František Žoha, Filip Kříž a Alena Jelínková, v čele s panem učitelem Milanem Jelínkem odhodlaně vydala reprezentovat nejen naše město, ale i náš kraj, v celostátním kole soutěže ve hře na lidové nástroje v Mikulově, kam jsme postoupili z krajského kola.

Na dlouhé, šestihodinové cestě jsme zažili spoustu zajímavých věcí, např. jsme potkali Geňu (Richarda Genzera), zpívali karaoke nebo mávali dálničním stavařům. Po příjezdu jsme se už jen navečeřeli, ubytovali a seznámili se spolubydlícími z Blatné.

Poté nastal 24. květen, den soutěžní. Posnídali jsme a šli jsme fandit našemu super dudákovi ze Super trojky, Františkovi Žohovi, v jeho sólové hře. Franta zahrál suprově a právem si zasloužil nádherné 1. místo. Po obědě už přišla na řadu Super trojka, která i přes padající pavouky (ne ty živé, ale houslové), nefunkční hlasivky, prasklou gumu u kroje a zasekávající plátky u dud, zahrála krásně a vyhrála si 2. místo.

Dopoledne dalšího dne jsme kvůli dešti strávili jen krátkou procházkou po Mikulově. Po obědě jsme se plni radosti z našich úspěchů dlouhou cestou vrátili zpět do rodné Aše, kde jest krásný domov náš.

Alena Jelínková

 

na_náměstí01

na_náměstí02

supertrojka

František

s_p.učitelem

spolu

Dne 11. 4. 2018 se v Mariánských Lázních konala soutěž ve hře na lidové nástroje, jíž se zúčastnili i mnozí žáci naší ZUŠky. Bylo sychravo a podle slov jednoho z ašských soutěžících, také příšerná zima. V této nepřízni osudu se však ze zatáčky vyřítil zachránce, autobusák Sivulka. Nastoupili jsme do malilinkatého autobusíčku, i dudy schované pod sedačkou si z toho odnáší doživotní trauma. Křížem krážem, jsme projížděli Karlovarským krajem, než jsme se konečně dostali na místo určení, kde jsme byli pohoštěni skvělým ovocným čajem a obloženým rohlíkem s okurkem. Jenže chvíli po příchodu do zdejší ZUŠ jsme zjistili, že jsme si v autobuse nechali náš milovaný vozembouch, a tak jsme pro něj vyslali „rychlého posla“. Celý autobus se otřásal, ale to jen protože si pan Sivulka se snídaní v jedné ruce a vozembouchem v druhé užíval naše pochybení. Nakonec se však vozembouchu vzdal a mi se tak mohli připravit na hru. Sólové soutěže ve hře na dudy se zúčastnili Hana Šibalová, Linda Walchetsederová, Matěj Pokorný a František Žoha. Společně potom hráli František Žoha, Alena Jelínková a Filip Kříž jako Super trojka a druhá skupina ve složení Hana Šibalová a Matěj Pokorný pod názvem Dudy bez nudy. Pak nakonec vystoupili všichni dudáci lidového souboru Schumák. Všichni dudáci jak při hře sólové, tak při hře souborové ze sebe vydali naprosté maximum, avšak ohnivě zapálené porotce nic nezastavilo. Kritizovali každou maličkost a tvářili se velice zákeřně.

Avšak Ašský soubor si s tím hlavu nelámal, vykolejit se nenechal a pln elánu si užil krátkou přestávku před závěrečným vyhlášením vítězů soutěže.

Jako velký úspěch se dá počítat postup Františka Žohy a celé Super trojky do celostátního kola dudácké soutěže, nicméně druhá místa souboru Schumák, Lindy Walchetsederové, Hany Šibalové, Dud bez nudy a třetí místo Matěje Pokorného bylo také velmi pěknou tečkou za celým dnem. Odcházeli jsme s lidovými písněmi na rtech. Podstoupili jsme dlouhou a strastiplnou cestu, měřící asi 20 metrů, až k autobusu, kde čekal pan Sivulka, který nás opět zachránil před hrozivým počasím – bylo totiž asi 35 stupňů a my nechtěli riskovat roztání úžasných hudebníků. Teď jsme před sebou měli už jen jeden důležitý úkol, a to se bez nehod vrátit zpět do naší rodné Aše. Zde nám nezbývalo nic jiného, než se rozloučit s našimi úžasnými hudebními kolegy a s úsměvy na tvářích se vrátit k našim rodinám.

Alena Jelínková, Tereza Němejcová a Matěj Pokorný

V dubnu 2018 vyrazili studenti literárně dramatického oboru z ašské Zušky pod vedením Pavly Hoškové na krajské kolo v recitaci od 15 do 100 let do Klatov, odkud se může postoupit na celostátní přehlídku Wolkerův Prostějov. Poezii na Rynku organizuje spolek Johan pro Karlovarský a Plzeňský kraj.
   V 1. kategorii více než se ctí prezentovali své texty Tereza Gregorová, Majda Žohová, Klára Kulhavá a Jáchym Bosman. Po přestávce ve 2. kategorii vystoupili Tomáš Čapek a Amanda Stašková.
Odborná porota konstruktivně okomentovala výkony a ocenila Jáchyma Bosmana za interpretaci textu od Marka Haddona „Podivný případ se psem“ přímým postupem /nominací/ na Wolkerův Prostějov, dále Tomáše Čapka za originální ztvárnění textu známého slamera Anatola Svahilce doporučením na „Wolkráč“, které se po přehlídce potvrdilo jako další postup do celostátního kola.
Amanda Stašková pak dostala nabídku, aby vystoupila s texty básníka Jana Buriana na jeho recitálu v Plzni na Moving Station.
Všem děkuji za skvělou reprezentaci našeho regionu, klukům budeme v červnu na Moravě držet palce a za rok zase  s novými texty vyrazíme do Klatov.
P.Hošková

Tomas Capek CB

Jachym Bosman

Klarka KulhavaCB

Majda Zohova

Tereza Gregorova

Amanda Stašková (2)

Děti z 5. ročníku Hlávkovy školy měly vánoční přání – pobýt v keramické dílně a zkusit si tam něco (někdo úplně poprvé) vytvořit. Přání se 23.4. dopoledne vyplnilo, pod vedením p. učitelky R. Němejcové si malí keramici vyzkoušeli práci s hlínou a odnesou si z naší ZUŠky nejen svůj výrobek, ale i nové zážitky.

Anna Pokorná


Z mezinárodní kytarové soutěže „PRAGuitarra Clásica“ 2018, která se konala ve dnech 13.-15. dubna 2018,  si mladý kytarista Celmeg Batmunkh odnáší spoustu nových zkušeností. Zde nejsou žádní vítězové ani poražení, ale pouze vítězové, neboť tím, že se tito mladí kytaristé rozhodli pro aktivní účast, už zvítězili sami nad sebou – a to je vítězství nejcennější. Celmeg měl v Praze možnost vyzkoušet si i hru na mistrovské nástroje z dílny kytaráře Jana Schneidera ml.
                                                                                                                              Andrea Kraftová
         

Ve čtvrtek 1. 3. 2018 v koncertním sále AKS proběhl 47. ročník okrskové kolo v recitační soutěži, pořadatelem opět byl MěDDM Sluníčko Aš. Zúčastnilo se celkem 87 recitátorů ze základních škol: Kamenná, Hlávkova, Okružní dále Gymnázia Aš a ZUŠ Aš. Soutěžilo se v 5 kategoriích od 1. do 9. třídy. Do okresního kola bylo vybráno 5 žáků z každé kategorie (0, I., II., III., IV.). Recitátory pečlivě hodnotila přihlížející porota, složená ze tří členů: Mgr. Eva Navrátilová, Václav Šindelář a David Beneš. Celou akcí provázel David Nushart. Tímto děkuji všem jmenovaným, recitátorům a ostatním zúčastněným.


 

0. Kategorie (1. třída)

 

1) Elisabeth Zahradníková/ZŠ Hlávkova,

2) Ema Šrámková/ZŠ Hlávkova,

3) Kateřina Blažková/ZUŠ Aš,

4) David Rudolf/ ZŠ Kamenná,

5) Tereza Hartlová/ Základní škola Okružní Aš

 

 


1. Kategorie (2. – 3. třída)

1) Adéla Žibrická/ZŠ Hlávkova,

2) Matyáš Nesvarba/ ZŠ Hlávkova,

3) Antonín Žibrický/ZŠ Okružní,

4) Eliška Borovcová/ ZŠ Kamenná,

5) Matyáš Nushart/ ZŠ Kamenná


 

2. Kategorie (4. – 5. třída)

1) Jan Žibrický/ZUŠ Aš,

2) Matěj Brabec/ ZŠ Hlávkova,

3) Anna Kupečková/ZUŠ Aš,

4) Linda Bucharová/ZUŠ Aš,

5) Kateřina Hostková/ ZŠ Hlávkova


 

3. Kategorie (6. – 7. třída)

1) Nikola Michálková/ ZŠ Hlávkova, ZUŠ Aš

2) Lucie Kašparová/Gymnázium Aš

3) Anna Plichtová/ZUŠ Aš

4) Veronika Jeníčková/ZUŠ Aš

5) Kateřina Blašková/ ZŠ Kamenná


 

Okresní kolo v Mariánských Lázních