Ve dnech 13 a 14.2.2017 se konala již tradiční pěvecká soutěž  Karlovarský Skřivánek . Do dvou soutěžních kategorií byli vybráni nejlepší zpěváci naší umělecké školy. Do mladší kategorie jsme vyslali Amálii Pokornou, Doru Křístkovou a Patrika Tomáška. Amálka Pokorná získala ocenění za nejmladší účastnici soutěže. Za starší kategorii soutěžily Barbora Němejcová, Alena Jelínková a Ruth Fischerová. Nejúspěšnější zpěvačkou se stala Alena Jelínková, která získala čestné uznání. Pogratulovat ovšem musíme všem našim zpěváků za jejich snahu, statečnost a výbornou reprezentaci ašské ZUŠ v uvedené soutěži.

   Lucie Schwalbová, Dis.
skrivan3

Oznamuji, že dne 22.12. 2016 jsem na Základní umělecké škole R.Schumanna Aš využila možnosti vyplývající z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlásila ředitelské volno pro všechny žáky školy z důvodu úspory energií a také zvýšené absence žáků ZŠ.

 

Anna Pokorná, ředitelka školy 🙂

U vánočního stromečku, jenž se v Aši poprvé svátečně rozsvítil 27.11. v 19 hodin, nechybělo ani slavnostní vystoupení žáků naší ZUŠ, mezi něž patřila např. Linda Lidman a hoši hrající na žesťové nástroje pod vedením M. Jelínka, pěvecký sbor zpívající s L. Schwalbovou doprovázený P. Lavrinčíkem a M. Jelínkem, živý Betlém procházející davem, jejž připravila P. Hošková, a také andělé, kteří se zjevili  v potemnělých oknech okolo Poštovního náměstí a kteří na místo přilétli s A. Pokornou.

Jsme rádi, že můžeme místním obyvatelům zprostředkovat milé zážitky v jinak poněkud uchvátaném předvánočním čase. A jsme rádi, že můžeme, i např. prostřednictvím realizovaného výtvarného návrhu výzdoby místní knihobudky autorky Alenky Rejskové, žákyně V.R.Němejcové a oboru Výtvarné tvorby, pomáhat oživit a zkrášlit naše město. A. Rejsková a spolu s ní V. Ivančovová, A. Syrovátková, K. Nguyenová, K. Močková, B. Hlavicová a T. Němejcová, jejichž návrhy postoupily do užšího výběru, byly u rozsvěceného stromečku oceněny ašským starostou, Mgr. D. Blažkem. Jejich díla budou vystavena ke zhlédnut&iacu te; v místní knihovně.

Děkuji všem učitelům a žákům, kteří se spolupodíleli na akci Adventní setkání Aš- Selb, a těmto, ale samozřejmě i všem ostatním dětem navštěvujícím naši školu, jejich rodičům, prarodičům a praprarodičům přeji krásný a klidný Advent.

Anna Pokorná

andele

Podzimní projekt ZUŠ Filmová hudba – srdeční záležitost

 

V pondělí, 21.11. a v úterý, 22.11.2016 se v ašské LaRitmě odehrála akce místní ZUŠ „Filmová hudba – srdeční záležitost“. Zúčastnilo se jí přes 120 žákůnaší školy, a to ze všech zde vyučovaných oborů. Cílem tohoto každoročně se odehrávajícího podzimního projektu je propojení všech umělecké oborů. Na základě naprosté tvůrčí svobody prostřednictvím spolupráce učitelů hudebníků, výtvarníků, divadelníků a tanečníků i letos vznikla nádherná vystoupení jednotlivců i nejrůznějších seskupení, divákům a posluchačům jsme tak mohli zprostředkovat nebývalé zážitky.

Děkuji všem zúčastněným žákům naší školy a samozřejmě též jejich pedagogům, neboť jejich úsilí a snaha o to, aby akce byla pestrá, jímavá i zajímavá, byly obrovské a  ašské obecenstvo to velmi ocenilo. „Filmovou hudbu- srdeční záležitost“ zhlédlo přes 150 žáků 5. ročníků místních základních školy a cca 340 diváků, kteří na akci přišli v odpoledních a večerních hodinách.

 

Anna Pokorná, ředitelka školy 🙂