Darovat krev není určitě žádné vyhledávané hobby, ovšem jak moc důležitá a záslužná tato aktivita je, o tom by mohli bohatě vyprávět především lékaři, kteří právě díky náhradní krvi dokázali zachránit mnoho životů. Že si dárci krve zaslouží pozornost a poděkování, o tom nemůže být pochyb!

Takovéto poděkování zorganizovala pro ašské dárce krve i místní radnice. V budově Muzea na Poštovním náměstí se ve středu 27.11. odpoledne konalo slavnostní poděkování právě těm, kteří pomáhají svými odběry krve zachraňovat jiné životy. Na tomto slavnostním odpoledni se spolupodílela i ašská ZUŠ, která obohatila celý program několika hudebními výstupy.

Mírné počáteční organizační nesrovnalosti se brzy vyřešily a malí hudebníci mohli zahájit své vystoupení. Jako první se představilo trio příčných fléten ze třídy p.uč. K.Cretan, která také celou hudební produkci uvedla slovem. Flétny doprovázela p.uč.A.Kraftová na kytaru a posluchači si mohli vychutnat dva slavné vídeňské valčíky. Poté napochodovaly na pódium nejmenší mažoretky (ze třídy p.uč.L.Rybáčkové), které vystoupily za zvuků pochodu ze slavného francouzského filmu „Četník ze Saint-Tropez“. Maličké dívenky si vysloužily skandovaný potlesk nadšeného publika, které ocenilo, kterak se snaha o co nejlepší výkon snoubila s občasnou roztomilou rozpačitostí.

Dalším účinkujícím byl sólokytarista ze třídy p.uč.A Kraftové, který přednesl obtížnou skladbu slavného českého virtuoza na tento nástroj, prof. Štěpána Raka. Krásné provedení nelehké skladby si právem zasloužilo velký potlesk publika. Hudební blok ašské ZUŠ uzavřel soubor zobcových fléten (ze třídy p.uč. V.Kukučky), který se s publikem rozloučil vícehlasým provedením tří českých lidových písní.

Potlesk publika a děkovná slova pana starosty potěšila všechny účinkující stejně jako malá sladká odměna, kterou si hudebníci ZUŠ rozhodně zasloužili!

Kamila Cretan

darci01

darci02

darci03

darci04

darci05

darci06

Podzimní projekt „Příroda jsme i my“ prezentovala ZUŠ Roberta Schumanna Aš také v Hranicích. Poprvé se tak největší koncert umělecké školy přesunul i do jiného města. Ve čtvrtek 28.11. v 8 hodin vyjely od LaRitmy v Aši dva autobusy s cca 70 účinkujícími žáky a učiteli. V hranické Besedě byl již připraven David Žibrický, který celou akci technicky zajišťoval. Účinkující z hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru měli dost času na zkoušení jednotlivých čísel, příjemná byla i možnost občerstvení. Prostory Besedy byly skvěle připravené, nové klavírní křídlo potěšilo jak žáky, tak učitele, ocenili jeho kvality při zkoušce i při samotném vystoupení. Po desáté hodině začali přicházet předškoláci z MŠ Hranice a všechny třídy základní školy, dorazili také někteří zaměstnanci úřadu. Program byl pojat jako boj lidského organismu s nákazou, přičemž diváci pomáhali s jeho léčením zodpovídáním otázek o přírodě. Vše bylo doprovázeno projekcí žáků multimediální tvorby. Střídala se jak sólová, tak sborová čísla, vše vyústilo zpěvem a tancem všech účinkujících na píseň Milujte se a množte se. Bude fajn, pokud se podobné akce budou konat pravidelně. Koncert finančně podpořilo Město Hranice, díky patří také hranickým Technickým službám.

Pavla Hošková

01

02

03

04

05

06

07