Krásným každoročním předvánočním zážitkem je vernisáž výstavy Anny Tyrolerové v Galerii Na Háji. Příjemnou předsváteční atmosféru doplnilo ve výstavním prostoru plném zajímavých keramických i kovových děl i vystoupení žaček naší základní umělecké školy. Barbora Němejcová zazpívala (společně se svou p. učitelkou, L. Schwalbovou) dvě zimní písně, s Annou Perglerovou pak hudební vystoupení obohatila o báseň v pohybu Jiřího Koláře. Oběma dívkám, jež jsou členkami divadelního souboru Darebáci, patří díky za jemný a něžný vstup do svátečního období.    

Anna Pokorná

Pranostika „na svatého Martina kouřívá se z komína…“ nabyla pravdivosti 9. listopadu, kdy k mokřinskému kostelíčku přikráčel průvod ozdobený všemožnými světýlky a byla opravdu velká zima. Tu ale rychle zahnalo vystoupení mokřinských dětí, které jsou žáky a žákyněmi naší školy. Pod vedením Jolany Zacharové vystoupili v kostelíčku s baladou o sv. Martinu, své účinkování doplnili i svými dalšími malými sólovými výstupy. Bylo to hřejivé a milé a my jim děkujeme. 

Anna Pokorná