Divadelní soubor Darebáci (vedoucí souboru A. Pokorná) se zúčastnil krajského kola divadelní soutěže ZUŠ a s představením Dívka v červeném se umístil v bronzovém pásmu. Na krajské kolo soutěže Dětská scéna, jež také proběhlo (o čtrnáct dní později) v Ostrově, se vydaly seskupení 4+1 a Darebáci (ved. A. Pokorná) a také Rytíři a víly (P. Hošková), svá představení zde odehrály všechny soubory parádně.

Divadelní seskupení Tortelíný a také 4+1 (ved. A. Pokorná) absolvovala krajské kolo Mladé scény na plzeňském „Jižáku“, jako vždy se jednalo o velmi příjemnou soutěž s přátelskou atmosférou, na kterou se pokaždé naše soubory těší. Tortelíný odehrály divadelní kus 5P a členové souboru dostali pochvalu za herectví, soubor 4+1 zahrál své nové představení, jež bude k vidění na Ašlerkách, a byl porotou doporučen k postupu do celostátního kola Mladé scény. Jsme velmi rády, že máme v Aši tak šikovné, tvůrčí a aktivní mladé divadelníky, s nimiž je radost býtJ.

Anna Pokorná

 

Hned zpočátku měsíce dubna proběhlo již podruhé v Aši krajské kolo přehlídky recitátorů Dětská scéna 2019, útroby Zušky a zčásti též LaRitmy se zaplnily dětmi a mladými lidmi libujícími si v uměleckém přednesu. Soutěžících bylo šedesát a přijeli z celého Karlovarského kraje. Velké zastoupení měli ašští recitátoři, neboť zde je tradice uměleckého přednesu silná a místní malí a mladí umělci předvádějí opravdu velmi kvalitní výkony. Klání probíhalo v sále ZUŠky a v divadelním sále LaRitmy, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, jimž naslouchaly dvě poroty odborníků.

Než děti začaly recitovat, absolvovaly hlasové rozcvičky, jež pro ně připravili absolventi literárně dramatického oboru, Klárka Kulhavá a Dominik Oravec, a také učitelka LDO Jolana Zacharová. Den, nabitý zajímavými básněmi, příběhy a jinými texty, proběhl velmi příjemně. Odpoledne obě poroty oznámily, kdo postupuje do celostátního kola, jež se uskuteční v červnu ve Svitavách, kdo je laureátem soutěže bez postupu (např. nejmladší kategorie – 2. a 3.třídy – do celostátního kola ještě nepostupuje) a kdo získává čestné uznání. Z Ašských se stala laureátkou soutěže Amálie Pokorná (ZUŠ Aš), Jan Novotný (ZŠ Hlávkova Aš), Matyáš Nushart (ZŠ Kamenná Aš), Jan Žibrický (ZUŠ Aš, postup do celostátního kola), Nikola Michalková (ZUŠ Aš, laureátka soutěže bez postupu), čestné uznání získala Linda Bucharová a Matěj Pokorný (oba ze ZUŠ Aš). Všem gratulujeme, ale také si moc vážíme všech ostatních, protože výkony to byly vskutku vyrovnané a už samotný postup do předchozího okresního kola, kam se z Aše probojovalo přes dvacet recitátorů, byl úspěchem, stejně tak parádní byl pak postup mnoha ašských do uvedeného krajského kola. Poděkování za pomoc při organizaci soutěže patří zmíněným lektorům ranních workshopů, ale také Pavle Hoškové a Lucii Schwalbové z místní ZUŠky. Soutěž byla částečně podpořena Grantovým systémem Města Aše.

Anna Pokorná

Všechny děti z Aše na okresním kole soutěže v recitaci Mariánské Lázně

1. kategorie recitátorů v krajském kole v Aši

N. Michalková ze ZUŠ Aš