Pod záštitou Karlovarského kraje a Krajské umělecké rady ZUŠ se každé tři roky uskuteční čtyřdenní festival literárně – dramatických, hudebních, výtvarných a tanečních oborů ze ZUŠek z celého uvedeného území.

Kromě našich výtvarníků, jejichž díla zdobí prostory krajského úřadu, se této akce zúčastnili i ašští divadelníci. Večer nazvaný „Chvění slov“, kde se mohli ukázat v uměleckém přednesu, ve hraní monologů či dialogů anebo s krátkými představeními, moderovali společně členové souborů Tortelíný a Médium/Piškvorky /ped. vedení A. Pokorná a P. Hošková. Publikum kromě programu originálním způsobem seznámili s českými vynálezy, jež během posledního století posunuly zeměkouli o kousek dál – předvedli, jak např. probíhala výroba kontaktních čoček, kterak funguje elektrolýza, jaké vynálezy náleží nejslavnějšímu českému vynálezci Járovi Cimrmanovi. V průběhu večera také vystoupila Bára Lučanová ze souboru Tortelíný, která diváky ve svém mnonologu rozesmála přípravami na rande, dojetí a úsměv na tvářích také vykouzlil soubor Rytíři a víly, který odehrál představení Deník praštěný ségry a šílenýho bráchy.

Děkujeme za pomoc Radce Perglerové a Václavu Sivulkovi za bezproblémovou dopravu.

Dofukování duší a dušiček patří již několik let k popisu práce spolku Karel Ašler, který je neodmyslitelně, srdečně divadelně spjat s ašskou základní uměleckou školou. Po dva dny duševně občerstvovaly všechny zuškové divadelní soubory pod vedením Jolany Zacharové, Anny Pokorné a Pavly Hoškové diváky, kteří se na festival Dušičky 2. a 3. listopadu přišli podívat do místní LaRitmy. Odehrálo se zde toho v podání ašských souborů Tortelíný, Darebáci, Skřítci, Médium, Piškvorky, Rytíři a víly, Jakože a NaKdyby mnoho: hudebně-divadelně-taneční neklasické zpracování pohádky Budulínek (to zhlédlo v dopoledním programu téměř 300 dětí z mateřských a základních škol), Deník praštěný ségry a šílenýho bráchy, Rande naslepo, Tři věci – který chci udělat, než natáhnu bačkory, 5P, Švejci, Benefice aneb zachraňte svého Afričana, Od žabí tůňky.

Kromě místních a přespolně zuškových ale na Dušičkách vystoupila i poloprofesionální či zcela profesionální divadla, večery proběhly v duchu improshow a zápasu v improlize, uskutečnilo se také první čistokrevně ašské slam poetry a aby toho nebylo málo, kultura byla netradičně doplněna i sportem. Běhalo se v okolí bývalého evangelického kostela a běhalo se pro Afriku. Běžci buď sami, či podpořeni svými sponzory – rodiči, zaplatili za každé uběhnuté kolo do kasičky určitý obnos, celková suma ve výši 6 733 Kč byla odeslána na konto Člověka v tísni a bude využita pro stavbu školy a knihovny v Africe. (Běžci potmě, pouze za svitu svíček, uběhli 35 km. Za odvahu, sílu a štědrost jim patří poděkování.)

Spolek Karel Ašler dále velmi děkuje všem pedagogům ašské ZUŠ, kteří se Dušiček, jež byly ovanuty oslavami 100 let naší republiky, aktivně zúčastnili. Jsou to tito: Lucie Schwalbová, Lucie Rybáčková, Patrik Lavrinčík, Milan Jelínek, Andrea Kraftová, Jolana Zacharová, Pavla Hošková a Anna Pokorná, posílá své poděkování ale i k Davidu Žibrickému, který byl skvělým zvukařem a pomohl též velmi se světelnou technikou. O finanční zázemí se klasicky perfektně postarala Markéta Blažek Černá, o krásnou autorskou hudbu k představením Jiří Růžička a nejlepší vstupenkářkou byla Stáňa Stašková. Akce byla finančně podpořena Grantovým systémem Města Aše.

Ať jsou Vaše duše spokojeny dalších 100 let (anebo alespoň do dalších Dušiček:).

Za spolek Karel Ašler a ZUŠ R. Schumanna Anna Pokorná