U vánočního stromečku, jenž se v Aši poprvé svátečně rozsvítil 27.11. v 19 hodin, nechybělo ani slavnostní vystoupení žáků naší ZUŠ, mezi něž patřila např. Linda Lidman a hoši hrající na žesťové nástroje pod vedením M. Jelínka, pěvecký sbor zpívající s L. Schwalbovou doprovázený P. Lavrinčíkem a M. Jelínkem, živý Betlém procházející davem, jejž připravila P. Hošková, a také andělé, kteří se zjevili  v potemnělých oknech okolo Poštovního náměstí a kteří na místo přilétli s A. Pokornou.

Jsme rádi, že můžeme místním obyvatelům zprostředkovat milé zážitky v jinak poněkud uchvátaném předvánočním čase. A jsme rádi, že můžeme, i např. prostřednictvím realizovaného výtvarného návrhu výzdoby místní knihobudky autorky Alenky Rejskové, žákyně V.R.Němejcové a oboru Výtvarné tvorby, pomáhat oživit a zkrášlit naše město. A. Rejsková a spolu s ní V. Ivančovová, A. Syrovátková, K. Nguyenová, K. Močková, B. Hlavicová a T. Němejcová, jejichž návrhy postoupily do užšího výběru, byly u rozsvěceného stromečku oceněny ašským starostou, Mgr. D. Blažkem. Jejich díla budou vystavena ke zhlédnut&iacu te; v místní knihovně.

Děkuji všem učitelům a žákům, kteří se spolupodíleli na akci Adventní setkání Aš- Selb, a těmto, ale samozřejmě i všem ostatním dětem navštěvujícím naši školu, jejich rodičům, prarodičům a praprarodičům přeji krásný a klidný Advent.

Anna Pokorná

andele