Oznamuji, že dne 18. 11. 2016 jsem na Základní umělecké škole R.Schumanna Aš využila možnosti vyplývající z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb.,

a vyhlásila ředitelské volno pro všechny žáky školy.

V Aši dne 31. 10. 2016 Mgr. MgA. Anna Pokorná

ředitelka školy