Už od února je kvůli probíhající rekonstrukci vozovky uzavřena v téměř celé délce ulice Studentská, a to v úseku od křižovatky s Okružní a Sibiřskou po vjezd na Husovo náměstí. Ve zbývající části Studentské, tj. od vjezdu na Husovo náměstí až ke křižovatce se Saskou ulicí, je komunikace zatím průjezdná.
Tento stav se podle informací od stavební společnosti, která rekonstrukční práce provádí, změní ve čtvrtek 15. dubna, kdy bude až do konce měsíce dubna pro dopravu uzavřen kvůli rekonstrukčním pracím i tento úsek.
Znamená to tedy, že od pátku 16. dubna nebude umožněn vjezd na parkoviště u radnice, u ZUŠ.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu

Od pondělí, 12. dubna, začíná individuální výuka žáků hudebního oboru ve škole ZUŠ R. Schumanna Aš (v poměru jeden učitel – jeden žák).
Tito žáci mohou opět normálně, dle rozvrhu, navštěvovat ZUŠ (přičemž dodrží všechna daná opatření – roušky/respirátory/štíty v hromadných prostorách a kde je to možné i při výuce v učebnách, mytí a dezinfekce rukou…).

Dle aktuálních vládních opatření nemusí být žáci navštěvující individuální výuku prozatím testováni.

Pakliže bude žák vykazovat příznaky nachlazení, nemoci (stejně tak v případě, že je v karanténě) – musí zůstat doma, zákonný zástupce své dítě u pedagoga před danou hodinou omluví a domluví se s ním na distanční výuce.

V distanční (dálkové) formě nadále musí zůstat kolektivní výuka – literárně dramatický obor, výtvarný obor (i multimediální tvorba), hudební nauka, komorní a souborová hra a taneční obor/. Žáci uvedených oborů budou nadále komunikovat se svými pedagogy prostřednictvím internetového či telefonního spojení. V těchto oborech lze, po domluvě s pedagogem, využít individuálních konzultací.

                                                       Přejeme Vám všem pevné zdraví, vedení školy

Ve čtvrtek, 18. března, proběhl „na dálku“ výtvarný kurz pod vedením výtvarnice MgA. Kristiny Brůnové, na kterém si děti, společně se svými maminkami, vyrobily  netradiční jarní věnec ze staré knihy. Tento výtvor pak doplnily papírovými motýlky, kteří věnec nádherně oživili. Děkujeme paní lektorce za nově nabídnutou výtvarnou techniku, ale i maminkám – asistentkám, které se do výroby zapojily.  

 

 

 Toho, že současná doba přeje jen a jen výuce na dálku, využily všechny divadelní soubory ašské ZUŠky. Mladší dramaťáci totiž tímto způsobem mohli nedávno absolvovat workshop s hercem a režisérem divadla Toymachine, MgA. Tomášem Běhalem, s nímž on-line prozkoumávali pohyb loutky (a to loutky, kterou mají doma vždy při ruce, při noze… – ano, jde o plyšáka obecného). Veselá komunikace mezi lektorem a dětmi měla v sobě krásnou a příjemnou atmosféru blízkosti, ačkoliv obě strany byly od sebe v tu chvíli vzdáleny 250 kilometrů.

   Starší členové divadelních souborů měli možnost v úterý, 9. března, zúčastnit se on-line debaty s dramaturgem a ředitelem zlínského Městského divadla, MgA. Vladimírem Fekarem a MgA. Petrem Michálkem. Ti dali ašským divadelníkům nahlédnout na přípravu inscenací, dramaturgii, práci profesionálního souboru, vedení divadla a na způsob vyrovnávání se se současnými podmínkami  a aktuální tvorbu, k níž patří např. natáčení podcastů, rozhlasových her a další zajímavé divadelní aktivity. I toto setkání (na pětisetkilometrovou vzdálenost) vyzařovalo vzájemnou blízkost. Nahlédnutí do divadla, překonávající celorepublikovou vzdálenost, bylo pro nás velmi inspirativní. 

   I když bychom se mnohem raději všichni potkávali naživo, může nás těšit alespoň to, že se během chvilky můžeme setkat se zajímavými lidmi, k nimž by za normálních okolností vedla daleko delší cesta. V takových okamžicích máme vlastně naše on-linové možnosti hodně rádi.   

                                                                                                                                                   Anna Pokorná, literárně dramatický obor

Milí rodiče a žáci,
 
od 8. února budeme hudební nauku (1., 2., 3.ročník) vyučovat „naživo“. Nadále budeme také zasílat práci na daný týden na Vaše e-maily a stránky školy (když se ale dítě bude připojovat na on-line hodiny, už tuto zaslanou práci nemusí dělat).
 
Tento týden přijde na Váš e-mail zuškový google účet Vašeho dítěte, vy jej, prosím, do 48 hodin aktivujte (jinak možnost přihlášení vyprchá a bude se muset vytvořit znovu).
Váš pan učitel/paní učitelka pozve Vaše dítko do tzv. kurzu v google učebně, toto pozvání se objeví v Gmailu, stačí pak na něj kliknout a zvolit „zapsat se“.
(Celý postup, pro jistotu, najdete i zde – http://zusas.cz/…na/).

Když budete mít s přihlášením problém, napište, prosím, e-mail MgA. Jiřímu Broučkovi, on Vám jej rád pomůže vyřešit (e-mail: jiribrouczech@seznam.cz).
 
Kdy se připojit?

žáci Mgr. Evy Jandové – středa:
1. ročník – 14.00
2. ročník – 14.45
3. ročník – 15.30

žáci Mgr. Vojtěcha Štěpána – čtvrtek:
1. ročník – 14.00
2. ročník – 14.45
3. ročník – 15.30

Žáci Veroniky Fernandez – viz informace níže

Vážení rodiče a milí žáci, 

dle nařízení vlády se od 25.1. 2021 může v ZUŠ vyučovat pouze distančně, a to do doby, než se epidemiologická situace zlepší.

Veškerá výuka probíhá na dálku, a to dle domluvy s pedagogem. Buď synchronně (tj. „naživo“ – žák i učitel se ve vzdělávacím virtuálním prostoru zabývají učením ve stejný čas, což umožňuje okamžitou zpětnou vazbu a vzájemný kontakt) či asynchronně (prostřednictvím zasílání videí, zvukových záznamů, zadání, reflexí… – to umožňuje učit se vlastním tempem, podporuje to individuální způsob učení, objevování, tvorby). Možná je i kombinace obou variant.

Cítíte-li, že byste chtěli současný styl výuky pozměnit, domluvte se se svým učitelem, určitě Vám rád vyjde vstříc.

 

                                                             vedení školy

Milí žáci a rodiče, 
 
distanční, domácí, výuka běží nadále (dle domluvy s Vaším pedagogem) – i ve dnech od 11. 1. 2021, jakmile se situace změní, budeme Vás ihned informovat.
 
Žákům, kteří mají hudební nauku, připomínám, že každý týden najdou na našich stránkách (v sekci Domácí úkoly a cvičení) nově zadanou práci či inspiraci od svého učitele.
 
Moc oceňujeme, jakým způsobem zvládáte výuku na dálku, jak doma pracujete a že rodiče mladších žáků svým dětem s výukou v ZUŠ velmi pomáhají.
 
Všichni naši učitelé se velice snaží, abyste i za téhle situace mohli rozvíjet své schopnosti, získávat další rozhled, pečlivě chystají zadávanou práci i online výuku.
 
Zůstaňme si i nadále věrní, přeju Vám hezké, zdravé dny,   
 
                                                                                       Anna Pokorná, ředitelka školy