Mezi téměř dvacet pedagogů, kteří 14. září převzali z rukou hejtmana Petra Kulhánka a krajského radního Jindřicha Čermáka ceny za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství, patřila i naše zástupkyně ředitelky pro hudební obor a učitelka hry na klavír, Mgr. Olga Fernandez. Slavnostní ceremoniál se konal v Královské mincovně v Jáchymově, kde hejtman oceněným pedagogům poděkoval za jimi odvedenou práci a popřál jim do budoucna pevné nervy, trpělivost a mnoho krásných, aktivně prožitých dní. I my Olze Fernandez blahopřejeme a děkujeme za její profesionální přístup k práci v naší škole.                                                                                     

     Anna Pokorná a ostatní pedagogové, ZUŠ Aš

Proč se jmenuje naše škola Základní umělecká škola R. Schumanna? Za (téměř) vším hledej ženu, takže i v tomto případě je tomu tak. Zmíněný hudební skladatel se totiž zahleděl do místní šlechtičny Ernestine von Fricken, několikrát za ní v Aši byl a složil pro ni několik skladeb, např. onu nejznámější A – S – C – H. Když ovšem zjistil, že Ernestina není tak bohatá, jak by si přál, rozešel se s ní a oženil se s Clarou Wieck. I přes to, že se Schumann v Aši neusadil, zanechal tu své významné (a láskyplné) stopy, které se otiskly do uvedeného názvu naší ZUŠky. A jméno ženy, kterou si pak doopravdy vzal, zase stálo v názvu akce, jíž se žáci a pedagogové naší školy 18. září zúčastnili – byly to Mezinárodní dny Clary Wieck ve vogtlandském muzeu v Plavně. Na koncertě naplněném Schumannovými díly vystoupilo v krásném německém muzejním sále našich čtrnáct mladých hudebníků, jež doprovázeli zkušení ašští učitelé. Společně s milým publikem vytvořili krásnou atmosféru, nabídli opravdu pestrý hudební program, za což jim i jejich pedagogům patří velký dík.

Anna Pokorná, ZUŠ Aš

Sobota 11. září patřila na festivalu především dětem. V rámci Rodinného dne se ve Dvořákově síni Rudolfina uskutečnil Koncert pro Piana do škol s Karlovarským symfonickým orchestrem, dirigentem Janem Kučerou a moderátorem Ondřejem Gregorem Brzobohatým. Jedním ze sólistů byl žák ašské ZUŠ Sebastian Cretan, který za doprovodu orchestru zahrál klavírní Koncert D dur Dmitrije Bortňanského. Při generálce se prý Sebastianovi klepaly ruce i nohy, ale na slavné pódium si zřejmě rychle zvykl, protože při samotném koncertě podal bravurní výkon a svou hrou i sympatickým vystupováním si získal publikum.

Rudolfinum, novorenesanční budova na břehu řeky Vltavy, je od svého otevření v roce 1885 spojena s hudbou a výtvarným uměním. Dnes je tento kul-turní dům sídlem České filharmonie a hostí přední světové virtuozy z oblasti klasické hudby. Na podzim se v něm odehrává mj. i mezinárodní festival Dvořákova Praha.

V rámci tohoto festivalu byl letos zařazen na sobotu 11.9. od 17h rodinný koncert pro „Piana do škol“ (darovací akce klavírů do škol z nadace Karla Komárka), na kterém se představí dětští sólisté z některých obdarovaných škol. Protože ZUŠ R. Schumanna v Aši k těmto obdarovaným školám patří, můžeme s radostí sdělit, že klavírista Sebastian Cretan ze třídy p. uč. Olgy Fernandez byl vybrán mezi pět nejlepších sólistů, kteří vystoupí na pódiu slavného Rudolfina!

Sebastian zahraje Koncert D dur od ruského skladatele Dmitrije Bortňanského, doprovodí ho (stejně jako ostatní sólisty) Karlovarský symfonický orchestr, řízený taktovkou zkušeného Jana Kučery. Celý koncert moderuje herec Ondřej Brzobohatý.

Vstupenky stále ještě jsou k dispozici na https://www.dvorakovapraha.cz/program/detail/rodinny-den-koncert-pro-piana-do-skol-kso-jan-kucera-ondrej-gregor-brzobohaty/

Srdečně zveme!

Během prvního školního zářijového týdne proběhne domluva rozvrhů. Pakliže žák navštěvuje i kolektivní výuku (literárně dramatický, taneční a výtvarný obor), má tato výuka v rozvrhu vždy přednost.

Ve vstupních prostorách ZUŠ budou k dispozici archy s rozvrhem jednotlivých hodin hudební nauky a přípravné hudební výchovy. Prosíme žáky (případně jejich rodiče), aby si vybrali z nabízených vyučovacích hodin a zapsali se. Přípravka i nauka jsou pro žáky hudebního oboru povinné.

Výuka hudební nauky a přípravné hudební výchovy začíná v týdnu od 13. 9. 2021.

Žáci od 4. ročníku hudebního oboru ZUŠ se se svými pedagogy také domluví na rozvrhu souborové hry.

U všech pedagogů ve všech vyučovaných oborech je možná telefonická domluva.

Vstup do školy a průběh domluvy je možný pouze v respirátoru či roušce.

 

ROZVRH HUDEBNÍ NAUKY A PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY

NA ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022

 

PONDĚLÍ (vyučující Mgr. Veronika Fernandez)

16:20 – 17:05 Hudební nauka 4. ročník

17:10 – 17:55 Hudební nauka 5. ročník

 

ÚTERÝ (vyučující Mgr. Veronika Fernandez)

14:00 – 14:45 Přípravná hudební výchova 2 (žáci 1. třídy ZŠ)

15:00 – 15:45 Přípravná hudební výchova 1 (žáci MŠ)

 

STŘEDA (vyučující Mgr. Eva Jandová)

14:00 – 14:45 Hudební nauka 1. ročník

14:55 – 15:40 Hudební nauka 2. ročník

15:50 – 16:35 Hudební nauka 3. ročník

 

ČTVRTEK (vyučující Mgr. Vojtěch Štěpán)

14:15 – 15:00 Hudební nauka 1. ročník

15:05 – 15:50 Hudební nauka 2. ročník

15:55 – 16:40 Hudební nauka 3. ročník

 

HN v Hranicích: ÚTERÝ (vyučující Mgr. Vojtěch Štěpán)

14:00 – 14:45 Hudební nauka 1. – 5. ročník

 

DOMLUVA ROZVRHU:

Výtvarný obor

Brouček Jiří – STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK: 13.00 – 16.00

Němejcová Rozálie Věra – STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK: 13.00 – 16.00

Kulhavá Eva – STŘEDA: od 13.30 /Domluva proběhne telefonicky

 

Literárně dramatický obor

Pokorná Anna – STŘEDA: 13.00 – 16.00 ve škole / Domluva však převážně proběhne telefonicky

Hošková Pavla – ČTVRTEK: od 13.30 ve škole / Domluva však převážně proběhne telefonicky

Zacharová Jolana – ČTVRTEK: od 13.30 ve škole / Domluva však převážně proběhne telefonicky. Zákonní zástupci nových žáků obdrží informační SMS od pedagožky.

Rozvrh literárně dramatického oboru závisí na rozvrzích základních a středních škol, které žáci navštěvují, skloubit jej je náročné, proto prosíme o trpělivost.

 

Taneční obor

Lucie Lavrinčíková (Rybáčková) – ČTVRTEK: 14.00 – 17.00

Ve čtvrtek, 2.9., od 14:00-17:00 bude ve škole domluva pro začátečnice (rodiče obdrží vytisknuté pokyny, co mají žákyně mít na hodinu, jak bude probíhat předávání žáků…atd.),

stávající žákyně: komunikace přes Whatsapp.

 

Rozvrh hodin tanečního oboru:

Pondělí – 1+2.ročník od 13:00-14:45 5.-7. ročník od 15:00-17:15

Pátek – PtvA od 13:00-14:05 4.ročník od 14:15-16:30

 

Hudební obor

Fernadez Olga – STŘEDA, ČTVRTEK: 13.30 – 16.30

Temerova Natálie – STŘEDA, PÁTEK: 13.00 – 16.00

Wolfová Miroslava – STŘEDA/HAZLOV: 12.30, AŠ: 13.30 – 16.00

Reková Jaroslava – STŘEDA, ČTVRTEK: 13.00 – 16.00

Pereverzieva Olena – STŘEDA, PÁTEK: 13.30 – 16.30

Schwalbová Lucie – STŘEDA, ČTVRTEK: 13.00 – 16.00

Rezková Jarmila – STŘEDA: 13.00 – 17.00

Kraftová Andrea – STŘEDA, ČTVRTEK: 13.30 – 16.30

Kykalová Lenka – Domluva proběhne prostřednictvím SMS a telefonicky

Jelínek Milan – STŘEDA, PÁTEK: 13.00 – 16.00

Kukučka Vojtěch – STŘEDA: 13.00 – 16.00

Hrdina Vlastimil – ČTVRTEK: 14.00 – 17.30

Oblištil Miroslav – STŘEDA: od 14.00

Cretan Kamila – ČTVRTEK: 14.00 – 17.30

Jandová Eva – STŘEDA, ČTVRTEK: 13.30 – 16.30

Burle Jan – Domluva proběhne telefonicky

Lavrinčík Patrik – ČTVRTEK: 14.00 – 17.00

Puchelová Zuzana – STŘEDA: 13:30 – 16:30

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se každoročně kromě hlavního programu pyšní i celou řadou doprovodných akcí.

Jednou z nich byl i „Koncert pro křídla“, který se konal v sobotu 21.8. v Poštovním dvoře a měl za úkol podpořit sbírkovou akci „Piana do škol“. Během celého večera vystoupily hvězdy jako např. herečka a zpěvačka Bára Poláková nebo zpěvačka Ewa Farna, v klavírním bloku pak herci Ondřej Brzobohatý a Ondřej Brousek se svým pověstným „Soubojem klavírů“. V tomto bloku se představily i tři talentované děti, laureáti nejrůznějších klavírních soutěží. Mezi těmito třemi malými sólisty byl i žák ZUŠ Roberta Schumanna v Aši, Sebastian Cretan ze třídy p.uč. Olgy Fernandez. Za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru, který řídil dirigent Jan Kučera, zahrál Sebastian Koncert D dur ruského skladatele Dmitrije Bortňanského.

Za svůj skvělý výkon sklidil Sebastian obrovské ovace festivalového publika, uznání od orchestru i dirigenta a dostal také krásnou kytici od moderátorky večera, herečky Bereniky Kohoutové.

Přijati byli:

1/2021/ZUŠ       2/2021/ZUŠ

3/2021/ZUŠ       4/2021/ZUŠ

5/2021/ZUŠ       6/2021/ZUŠ

7/2021/ZUŠ       8/2021/ZUŠ

9/2021/ZUŠ       10/2021/ZUŠ

11/2021/ZUŠ      12/2021/ZUŠ

13/2021/ZUŠ       14/2021/ZUŠ

15/2021/ZUŠ       16/2021/ZUŠ

17/2021/ZUŠ       18/2021/ZUŠ

19/2021/ZUŠ        20/2021/ZUŠ

21/2021/ZUŠ        22/2021/ZUŠ

23/2021/ZUŠ         24/2021/ZUŠ

25/2021/ZUŠ        26/2021/ZUŠ

27/2021/ZUŠ

28/2021/ZUŠ

29/2021/ZUŠ

30/2021/ZUŠ

31/2021/ZUŠ

32/2021/ZUŠ

33/2021/ZUŠ

34/2021/ZUŠ

35/2021/ZUŠ

36/2021/ZUŠ

37/2021/ZUŠ

38/2021/ZUŠ

39/2021/ZUŠ

40/2021/ZUŠ

41/2021/ZUŠ

42/2021/ZUŠ

43/2021/ZUŠ

44/2021/ZUŠ

45/2021/ZUŠ

46/2021/ZUŠ

47/2021/ZUŠ

48/2021/ZUŠ

49/2021/ZUŠ

50/2021/ZUŠ

51/2021/ZUŠ

52/2021/ZUŠ

53/2021/ZUŠ

54/2021/ZUŠ

55/2021/ZUŠ

56/2021/ZUŠ

57/2021/ZUŠ

58/2021/ZUŠ

59/2021/ZUŠ