Po osmi letech opět zavítala do Karlových Varů jedna z předních italských sopranistek a mnohaletá sólistka Milánské La Scaly paní Wilma Vernocchi. Pod jejímvedením probíhaly v týdnu 22. – 26.7.2019 v ZUŠ A. Dvořáka mistrovské pěvecké kurzy. Odpolední hodiny byly nabídnuty veřejnosti, tedy i žákům zušek. Z naší školy se, díky podpoře své rodiny, zúčastnila dvou lekcí naše žákyně Natálie Hagarová. Paní Vernocchi zaujala svým talentem a zpěvem tak, že jí věnovala pár slov na závěrečném koncertě účastnic kurzu v hotelu Imperial a také Natálce přislíbila zaslat italské písně. I když se tato výjimečná akce konala v době prázdnin, věřím, že si nové poznatky ponese Natka do nového školního roku a zážitek z tohoto setkání bude mít na celý život.

Jarmila Rezková

Začátkem prázdnin byla v Galerii Na Háji zahájena výstava manželů Slehových. Kromě předmětů z kovu a skleněných šperků představili umělci i dřevěné hračky. Proto na vernisáži dne 5.7.2019 zazpívaly nejmladší žákyně ze třídy Jarmily Rezkové. Sárinku Krnáčovou, Terezku Chlandovou a Aničku Burešovou doprovodila na keyboard paní učitelka Jaroslava Reková.

  Konec června přinesl vyhodnocení česko-německé výtvarné soutěže, jejímž cílem bylo vyzdobit papírového draka. Soutěž pořádalo seskupení Selb 23, a to v rámci Česko-bavorských týdnů přátelství. Draci, kteří vzlétnou na oblohu 21. září 2019, symbolizují svobodu a vzájemné přátelství, drakiáda by měla  navázat na akce, pořádané na počátku 20. století proslulou uměleckou školou Bauhaus (styl a myšlení Bauhausu inspiroval  mnohé umělce, výtvarníky, architekty a jiné příslušníky české moderny tehdejší doby). 

    Společně s německými dětmi, které přebíraly ocenění za svá umělecká dračí díla z rukou selbského starosty, U. Pötzsche, a ašského místostarosty, P. Klepáčka, převzala ceny i čtveřice českých dětí z Ašska. Z výtvarného oboru naší ZUŠky to byla Tereza Nedvědová a Amálie Pokorná, s nimi se z knižních cen radovali Eliška Ullmanová a Filip Solín reprezentující další ašské školy.

 

                                                                                                                                                                                        Anna Pokorná 

Alena Jelínková a Pavlína Boháčková, žačky paní učitelky Zuzany Puchelové, uchopily pevně za vlasy možnost nazkoušet a na závěrečném koncertu v Rudolfinu zahrát tři skladby slavných skladatelů se Společným orchestrem hráčů České filharmonie a žáků ZUŠ.

Během celého školního roku se se svou učitelkou hry na housle pilně učily skladby, které pak na mnoha soustředěních, spolu se svými zuškovými spoluhráči a filharmoniky, pilovaly s profesionálním dirigentem. Jejich snažení vyvrcholilo již zmíněným koncertem v Rudolfinu v neděli, 16. června, kdy dívky absolvovaly nejprve veřejnou generální zkoušku (hlediště bylo zcela zaplněno) a večer pak slavnostní vystoupení s dirigentem Petrem Altrichterem (i tehdy bylo celé Rudolfinum vyprodáno). Skladby, které měla možnost veřejnost slyšet, vznikly pod rukama a pery J. Brahmse (Slavnostní akademická předehra op. 80), A. Dvořáka (Vodník op. 107) a B. Smetany (Vltava).

Alence, Pavle i p. učitelce Puchelové velice děkujeme za obří kus práce, skvělou reprezentaci naší školy a také za velmi krásný hudební zážitek.

Anna Pokorná, ZUŠ Aš

Poslední květnový týden byl v ašské ZUŠce nabitý – během pěti dnů se v těchto prostorách odehrály, kromě několika třídních koncertů, čtyři zajímavé akce.

První z nich byla pohádka o Ptáku Ohniváku, jejíž klasicky neklasická verze vznikla na základě spolupráce tanečního oboru, literárně-dramatického oboru a oboru hudebního i výtvarného. Pohádku navštívilo 150 dětí z mateřských škol z Ašska. Jednalo se o projekt, který (kromě zprostředkování zajímavého kulturního prožitku) měl předškoláčkům předvést, co všechno se v místní ZUŠce mohou naučit, jelikož v uvedeném týdnu také probíhal zápis do naší školy. Pohádku mohla veřejnost zhlédnout na festivalu Ašlerky 2019, který se odehrál o týden později a kde se také představily všechny zuškové divadelní soubory.

Pro prvňáčky a druháčky pak bylo v dalším dni připraveno v dopoledních hodinách vystoupení tanečnic a bicích, všem přítomným se naskytla krásná podívaná a parádní hudební koncert našich bubeníků. Vystoupení mohli navštívit rodiče a veřejnost odpoledne a i tehdy praskal náš sál ve švech.

Zážitky naplněný týden zakončil Koncert pro maminky – třetí ročník novodobé zuškové tradice, při níž se svým matkám (ale i babičkám, otcůmJ) předvedou úplně nejmladší žáci naší školy a na závěr jim předají malý keramický dárek, jehož autory jsou nejmenší výtvarníci. Koncert byl různorodý a milý.

Byli jsme překvapeni, když jsme spočítali, kolik lidí jen během jednoho týdne navštívilo naše školní akce – bylo jich téměř šest set padesát. Jsme moc rádi, že má ašská veřejnost i oslovené školy a školky zájem o námi nabízená vystoupení a těšíme se zase na další školní rok, v němž se zcela jistě uskuteční mnoho podobných akcí.

Poděkování patří všem žákům školy, kteří se na zmíněných vystoupeních podíleli, a také všem jejich pedagogům.

Anna Pokorná

 – zúčastnili se jich nejmladší výtvarníci s p. učitelkou Evou Kulhavou a divadelní soubor Skřítci s Annou Pokornou. Absolvovali tři výtvarné workshopy a navštívili divadelní představení chebské ZUŠky, které se jmenovalo Mete a mluvící kámen. 

 

dvorky07

dvorky01

dvorky02

dvorky03

dvorky04

dvorky05

dvorky06

Opět netradiční koncert si připravil Karlovarský symfonický orchestr pro své mladé posluchače. Žáci naší školy se této akce zúčastnili v rámci akcí dotovaných Karlovarským krajem dne 11 .6. 2019 již poněkolikáté. Samotný název „Dnes mám sólo já“ sliboval mnohá překvapení. Naše očekávání bylo překonáno, když jedním z prvních sólistů byl hráč na psací stroj. Zanedlouho vstoupil do koncertního sálu „Starý bručoun“, který se procházel mezi udivenými posluchači a s doprovodem orchestru zahrál sólo pro fagot.

V další části koncertu vyzval moderátor děti ke spoluúčasti na pódium. Z naší školy si s orchestrem zahráli sourozenci Walchetsederovi na triangl a tamburinu. Tvůrčí atmosféru zklidnily melodie z večerníčků a na závěr jsme si do pochodu zatleskali Radetzkého marš. Některé děti zakončily výlet do Karlových Varů sladkou tečkou – lázeňskou oplatkou.

Jarmila Rezková